Demagog.sk
Viliam Novotný

Viliam Novotný (SDKÚ-DS)

26 Pravda 5 Nepravda 6 Zavádzanie 9 Neoveriteľné

Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 29. novembra 2015:

„… na zdravotnú starostlivosť budeme mať v roku 2016 presne toľko peňazí, koľko sme na ňu minuli v roku 2015, plus 1 milión eur.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 29. novembra 2015:

„Ústavný súd v 2012 pozastavil zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a v 2013 ho vyhlásil za protiústavný s odôvodnením, že nemožno zvyšovať platy, ak nie sú dostatočne kryté a pozor, keď tie peniaze včas neprídu k poskytovateľovi.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 29. novembra 2015:

„Nechal ju tam pán minister Mikloš (rezervu pre ministerstvo zdravotníctva v rokoch 2011, 2012, pozn.).“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 4. novembra 2012:

„Posledná štúdia INEKA ukázala, že v ostatných rokoch sa síce v štátnych nemocniciach robia sa verejné obstarávania, len akosi tá súťaž pokulháva, pretože v dvoch tretinách verejných obstarávaní sa zúčastňuje jeden uchádzač, sa cena predražuje zhruba o 21%. Dokonca vypočítali, že by sme vedeli ušetriť v štátnych nemocniciach 36 miliónov eur ročne.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 4. novembra 2012:

„Podľa medzinárodných porovnaní v Európe sme na treťom mieste, čo sa týka výšky doplatkov v pomere ku všetkým peniazom, ktoré idú do zdravotníctva.“

O 5 minút 12, 29. novembra 2015:

„Teraz má 400 alebo 500 euro v čistom (zdravotná sestra v miestnej/okresnej nemocnici, pozn.).“

O 5 minút 12, 29. novembra 2015:

„(…) Národná rada to (prípadnú potrebu ďalších financií na mzdy, pozn.) vyriešila uznesením, ktoré hovorí o tom, že majú sa všetky prípadné požiadavky vykryť z kapitoly ministerstva zdravotníctva.“

O 5 minút 12, 29. novembra 2015:

„…podľa zákona v roku 2012 mali byť platy sestier v rozmedzí 640 až 930 eur v hrubom. V princípe to sestry v štátnych nemocniciach dosiahli. Maximálny strop garantovaný týmto zákonom pre špecializované pracovné činnosti, to znamená sestru magistru, ktorá má svoju atestáciu, teda špecializačné štúdium, je 823 euro 68 centov.“

O 5 minút 12, 29. novembra 2015:

„Pán minister predložil výboru pre zdravotníctvo správu o stave zdravotníctva v prvej polovici tohto roku a hovorí, že priemerná mzda sestier na Slovensku v roku 2014 bola 929 eur. Teraz im garantuje týmto zákonom mzdy 694 eur alebo 729 eur alebo 823 eur“

V politike, 4. novembra 2012:

„Posledné porovnanie zdravotníckych systémov z pohľadu ústretovosti k pacientom ukázalo, že na lepších priečkach končia systémy, kde je pluralitný systém, teda viac zdravotných poisťovní, ako štáty, kde je jedna zdravotná poisťovňa.“

V politike, 4. novembra 2012:

„Dobre, ale jedna zdravotná poisťovňa je aj v Poľsku, aj v Maďarsku, aj v Bulharsku, len ten systém funguje horšie ako na Slovensku a spokojnosť pacientov je horšia ako na Slovensku“

O 5 minút 12, 4. novembra 2012:

„My sme zaviedli ochranný limit na doplatky pre dôchodcov, nízko príjmových a pre zdravotne ťažko postihnutých vo výške 30, respektíve 45 euro za kvartál.“

O 5 minút 12, 4. novembra 2012:

„Na operácie kĺbov sa čaká na Slovensku 3 až 4 roky a poistenci Všeobecnej zdravotnej čakajú o 4 až 5 mesiacov dlhšie.“

V politike, 4. novembra 2012:

„… ja si myslím, že ta súťaž medzi troma zdravotnými poisťovňami nie je optimálna a problémom je aj to, že jedna z nich, práve ta štátna, v podstate má 2/3 všetkých poistencov“

V politike, 4. novembra 2012:

„INEKO, nezávislá ekonomická inštitúcia ukázala, že najdlhšie sa čaká vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni na operácie umelých kľbov, to čakanie je niekedy 3 až 4 roky a čo je dôležité, o 4 až 5 mesiacov čakali poistenci dlhšie ako poistenci tých 2 súkromných zdravotných poisťovní.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."