Demagog.sk
Béla Bugár

Béla Bugár (MOST-HÍD)

360 Pravda 74 Nepravda 42 Zavádzanie 66 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

V politike, 5. februára 2017:

„Predseda republikovej rady (SMK, pozn.) napríklad fakticky sa pripojil k tomu, čo hovorí predseda maďarského parlamentu, že Most-Híd to sú len Slováci, ktorí vedia po maďarsky a sú zradcovia.“

V politike, 10. januára 2016:

„Za, už teraz 23 rokov, na Slovensku bolo skoro 59 tisíc ľudí, ktorí žiadali o azyl. Nedostali, dostali len 650 a z toho 180 ľudí ostalo u nás. To znamená, z 59 000 180.“

V politike, 10. januára 2016:

„Však viete, 149 tých asýrskych kresťanov tu máme.“

Na telo, 29. mája 2011:

„Jednak to nie je hlavná naša politická agenda (zákon o používaní jazykov národnostných menšín, pozn.), samozrejme je to dôležitý bod nášho programu, ale tam tam sú aj iné tak isto dôležité body, či sa to týka sociálnej oblasti, dôchodkov, alebo vytvorenie nových pracovných miest a tak ďalej mohol by som citovať.“

Dôležitý výrok Na telo, 29. mája 2011:

„Budem citovať zo zákona: Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk a za podmienok určených týmto zákonov môžu používať jazyk menšín, zároveň je napísané, orgán verejnej správy jeho zamestnanci, nie sú povinní ovládať jazyk menšiny.“

Na telo, 29. mája 2011:

„Pred pätnástimi rokmi bol prijatý zákon o dvojakom označovaní obcí.“

Na telo, 29. mája 2011:

„Potom ste nemali riešiť napríklad takým spôsobom ako ste riešili jazykový zákon, zákon o štátnom jazyku. Ešte vysoký komisár jednoznačne povedal, že musíme nejakým spôsobom dať na rovnakú úroveň aj jazyk, teda zákon o používaní jazyku menšin, aby nedošlo k diskriminácii. My sme práve odstraňovali tú diskrimináciu.“

Na telo, 29. mája 2011:

„Treba ale aj to povedať, kedy prijala Maďarská republika tú Ústavu. Osemnásteho apríla. Hneď na ďalšej schôdzi národnej rady na ďalšom rokovaní sme reagovali.“

Dôležitý výrok V politike, 4. apríla 2011:

„Na jednej strane hovoríte. Týmto zákonom vytláčame slovenský jazyk, tak vám prečítam paragraf 7: Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk a samozrejme, za určitých podmienok môžu aj, aj jazyk menšiny, ale orgány verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládať jazyky menšiny.“

V politike, 4. apríla 2011:

„Však jazyk slovenský chráni zákon o štátnom jazyku. Funguje to tak a bude to fungovať ako doteraz s tým, že samozrejme, tá hranica sa mení. Keď si zoberiete starý zákon, môžem vám citovať, ale predpokladám, že to jednak nechcete, na to nemáme čas ako vždy.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."