Demagog.sk
Ivan Švejna

Ivan Švejna (MOST-HÍD)

87 Pravda 7 Nepravda 6 Zavádzanie 10 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„Stav ekonomiky je lepší ako v rokoch 2009 a 2010. Výrazne viac sa vyberá daní a odvodov.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„Za posledné štyri roky sa nezvyšovala táto hranica (odpočítateľná položka zo základu dane pozn.)“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„Minimálna mzda sa vždy dvíhala za akejkoľvek vlády.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„…minimálna mzda by mala byť dohodou medzi sociálnymi partnermi, ale nikdy nebola (…) možno raz (…).“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„v Európskej únii sme jedna z najhorších krajín, čo sa týka miery nezamestnanosti, teraz je to 12,9 % a len 5 krajín to má horšie“

O 5 minút 12, 8. októbra 2017:

„V porovnaní s inými krajinami, keď spomíname napríklad aj spomíname veľké krajiny ako Francúzsko, Taliansko, tak my verejné financie máme v lepšom stave…“

O 5 minút 12, 8. októbra 2017:

„…dôchodcovia (…) mali veľmi nízku valorizáciu pred dvoma rokmi 1,90 eur…“

O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„Každý zamestnanec platí dane od výšky 317 euro, z toho sa neplatí daň, za každé euro navyše sa už platí daň 19 %.“

O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„Automobilky dávajú aj tie 13.platy, ich sa netýkajú ani tie minimálne mzdy, (…).“

O 5 minút 12, 7. februára 2016:

„Áno, len problém je v tom, že v tomto výbere daní my nie sme vôbec premianti a naopak, keď porovnávame s inými krajinami Európskej únie, tak sme na chvoste.“

O 5 minút 12, 7. februára 2016:

„Pravdou je to, že aj keď sa zlepšila výber DPH, stále nie je to na takej úrovni, ako bolo pred krízou, to znamená, že ten efektívny výber DPH stále je medzi rozmedzím medzi 14,5 a 14,8 a pred krízou za prvej Ficovej vlády to bolo ešte vyššie, to znamená, že 15,5, to znamená, že za prvej Ficovej vlády to bolo takto isto, potom to išlo dole, súhlasím s tým, a potom to išlo zase mierne hore.“

O 5 minút 12, 7. februára 2016:

„…priemer nezamestnanosti, napríklad v Európskej únii už je len 9 percent, pričom Slovensko podľa najnovších údajov má stále 10,6.“

O 5 minút 12, 7. februára 2016:

„(…) aj deficity sú -2,8 orientačne, že bolo, ale pravdou je to, že my sme mali ešte aj za Ficovej vlády, keď nastúpila prvá, sme mali deficit -2 percentá.“

O 5 minút 12, 7. februára 2016:

„(…) pri nástupe tejto vlády bola valorizácia (starobných dôchodkov, pozn.) na úrovni 11 euro 20 centov a teraz, od tohto roku už je to len euro deväťdesiat, pritom invalidi majú, povedzme, len euro, respektíve euro sedemdesiat.“

O 5 minút 12, 7. februára 2016:

„… že od budúceho roku podľa prognózy budú mať dôchodcovia ešte menej ako euro deväťdesiat, ale euro tridsať (valorizáciu starobných dôchodkov, pozn.).“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."