Demagog.sk
Peter Kažimír

Peter Kažimír (SMER-SD)

438 Pravda 72 Nepravda 45 Zavádzanie 70 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 11. februára 2018:

„Kedysi sme boli krajina proste ťažkého strojárenského priemyslu. Vyrábali sme zbrane. Boli sme spolu v Českolovensku premiantmi v tejto oblasti.“

Dôležitý výrok V politike, 11. februára 2018:

„Minulý týždeň bol schválený nový zákon o investičných stimulov, ktorý už nebude spájať podmienku poskytovania stimulov len s tvorbou nových pracovných miest, (…), ale bude viacej sústredený na technologický transfér. To znamená nové technológie a na inovácie.“

Dôležitý výrok V politike, 11. februára 2018:

„…inflácia po rokoch deflácie sa nám proste prebúdza cez jeden z dôvodov je práve zvyšovanie miezd, to je takzvaný dopytový efekt. No a mala by dosahovať úroveň okolo 2%, čo je vlastne cieľ menovej politiky Európskej centrálnej banky po desaťročia (…).“

Dôležitý výrok V politike, 11. februára 2018:

„…my sme už zaviedli takú novinku od 1. januára, ktorá sa týka (zdanení, pozn.) takzvaných digitálnych platforiem. Napríklad taký známy Uber, (…) sprostredkovanie ubytovania cez booking.com a podobne. (…) sme relatívne prišli (…) návrhom, pionierskym v tom zmysle, že sme medzi prvými v Európe, ktorí vlastne zakladá povinnosť takýmto platformám si založiť takzvanú prevádzkáreň a to znamená z príjmov, ktoré budú plynúť z územia Slovenskej republiky a zo služieb poskytovaných na našom území, mali proste platiť dane podľa našich zákonov.“

Dôležitý výrok V politike, 30. apríla 2017:

„Prirodzená nezamestnanosť je neprirodzene veľká. Dnes sa blížime k historickému rekordu, niekde pod 8 %, tak v iných krajinách sú to alarmujúce úrovne nezamestnanosti.“

V politike, 11. februára 2018:

„…mali sme spolu rokovanie minulý týždeň (s ministerkou pôdohospodárstva, pozn.). Dohodli sme sa potom sme mohli aj verejne oznámiť, že sme sa dohodli na dodatočných 30 miliónov eur, ktoré pôjdu na konkrétnu podporu takých odvetví pôdohospodárstva, na ktoré nestačia európske fondy alebo ten princíp väčšej efektívnosti európske fondy nestačia riešiť.“

V politike, 11. februára 2018:

„My (Slovensko, pozn.) sa venujeme automobilovému priemyslu posledných 15-18 rokov.“

V politike, 11. februára 2018:

„Včera (10. februára 2018, pozn.) som bol, som strávil tri hodiny s predstaviteľmi napríklad PSA v Trnave. Pol dňa v decembri ja osobne vo Volkswagene, keď otvárali novú linku na Porsche Cayenne, (…).“

V politike, 11. februára 2018:

„…Porsche Cayenne, ktoré sa budú úplne proste vyrábať iba v Bratislave na Slovensku (…).“

V politike, 11. februára 2018:

„Je tu rozhodnutie jedno z globálnych alebo veľkých automobiliek z Veľkej Británie, ktorá dokonca aj po ohlásení brexitu potvrdila rozhodnutie investovať.“

V politike, 11. februára 2018:

„Rezort financií zaviedol pred niekoľkými rokmi takzvaný systém ratingov, ktorý neustále je vlastne verejne aj prístupný.“

V politike, 11. februára 2018:

„Keď hovoríme o rekordných rastoch nominálnych miezd, ktoré na prognózovanom období bude vždy cez 5%, tak sú to rekordné čísla (…).“

V politike, 11. februára 2018:

„Reálne mzdy budú rasť tiež cez 3%.“

V politike, 11. februára 2018:

„…odhad hovorí o tom, že v tomto roku vznikne nových vyše 40 tisíc pracovných miest.“

V politike, 11. februára 2018:

„…takzvaná daň z poistenia nahrádza (poistný, pozn.) odvod, ktorý bol zavedený len od 1. januára minulého roku a proti tomuto odvodu bol obrovský odpor zase medzi poisťovňami.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."