Demagog.sk
Ján Počiatek

Ján Počiatek (SMER-SD)

79 Pravda 10 Nepravda 16 Zavádzanie 23 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 24. februára 2013:

„Faktom však zostáva, že už 7. 12. 2011 vás upozornila Európska komisia, že tieto projekty nevyhovujú parametrom na financovanie Európskej únie. Vy ste do apríla 2012 sa nezmohli ani na to, aby ste im odpovedali.“

Dôležitý výrok V politike, 24. februára 2013:

„Riadiaci orgán pod vedením pána Figeľa požiadal o preplatenie týchto neoprávnených výdavkov, čo je jasné z tejto listovej dokumentácie a na základe auditu, ktorý odhalil, že časť tých platieb, konkrétne tých 5,4 milióna, bolo neoprávnených, Brusel pozastavil platby (stavba diaľnice pri Považskej Bystrici, pozn.).“

Dôležitý výrok V politike, 24. februára 2013:

„My keď sme prišli na ministerstvo, sme mali zablokovaný operačný program Doprava. Za 8 mesiacov sa nepodarilo odblokovať odkedy to zablokovala Únia tento operačný program.“

Dôležitý výrok Na telo, 11. novembra 2012:

„Ale podľa všetkej dokumentácie a konštatácia odborníkov ako je napríklad projektant stavby a renomovaní odborníci z tohto stavebného odboru konštatujú, že je tam to, čo pán Figeľ vysúťažil. Že tam bola tá technológia použitá.“

Dôležitý výrok Na telo, 11. novembra 2012:

„Pretože napríklad projektant, ktorý projektoval a keď ste súťažili podľa projektu, ktoré vyprojektoval tento projektant, tak asi ste sa spoliehali na tie projekty. Ten konštatuje, že dodávateľom navrhnutá technológia výstavby na predmetnom moste spĺňa požiadavky a predpoklady schválenej projektovej dokumentácie.“

V politike, 24. februára 2013:

„Konkrétne cesty prvej triedy sú z 50 % v nevyhovujúcom stave.“

V politike, 24. februára 2013:

„Vy ste rozbehli projekt Filiálka a zabudol na to, že nikdy tento projekt EÚ neschválila ako taký, čiže nebolo jasné, že ho vôbec bude schopná preplatiť a štúdia uskutočniteľnosti, ktorá sa nakoniec vyhodnotila za vás ukázala, že neufinancovateľný a že to Únia nikdy nepreplatí.“

Na telo, 11. novembra 2012:

„Ale príčiny sú podľa mňa oveľa rozsiahlejšie. A ja si myslím a tvrdí to aj 42% firiem a množstvo iných odborníkov, a Slovenská komora stavebných inžinierov ako aj naozaj samotní robotníci, tí subdodávateľské firmy, že tento systém ako to dnes funguje v stavebníctve je chorý. Pretože cena má vplyv na kvalitu.“

Na telo, 11. novembra 2012:

„Tá ponuka, ktorú pán Figeľ vyobstaral (forma skruže na danom moste pozn.) bola 3 krát lacnejšia, už v tendri 3 krát lacnejšia ako priemerná cena nacenená ostatnými uchádzačmi v tej súťaži.“

Na telo, 11. novembra 2012:

„Ja vám poviem, čo sa stalo. Stalo sa to, že pán Figeľ zastavil v jeden moment výstavbu diaľníc a začal úplne nový systém. Novú éru. Táto súťaž bola jedna z prvých a bola prvá, kde urobili vo veľkom zhone aj absolútne preukazateľné, koľko trvala príprava tejto súťaže koľko bolo zmätočných otázok a odpovedí v tom, veľmi zmätočná súťaž rozdelili ju ešte navyše pôvodne jeden úsek na dva úseky, ale to nejde do týchto detailov.“

Na telo, 19. februára 2012:

„Odovzdávali sme krajinu s jńajvyšším hospodárskym rastom , vieme aký je dnes.“

O 5 minút 12, 19. júna 2011:

„Súčasná vláda už tvrdila, že kríza je za nami, teraz sa zase opäť hlásia k tomu, že kríza stále je aj práve z dôvodov, keď sa ukazujú tieto štatistické údaje …“

O 5 minút 12, 19. júna 2011:

„Problémom je, že tá inflácia, o ktorej sa tu bavíme aj ten dopad toho balíčka bol kvantifikovaný na základe nejakých predpokladov. Vtedy predpokladalo ministerstvo financií, že inflácia bude iba 3,5 %, čiže tie výpočty bude treba prepočítať a ten dopad toho balíčka samotného môže byť ešte väčší ako pôvodne rátalo ministerstvo financií, ale nespochybniteľne tam vplyv je.“

O 5 minút 12, 19. júna 2011:

„Keď si pozrieme aj vláda teraz sa chváli, že vymanila Slovensko z krízy a že naštartovala rast. Rast za prvý kvartál roku 2010 bol 4,7 %, rast za prvý kvartál roku 2011 je 3,5 %, čiže nespochybniteľne došlo k spomaleniu hospodárskeho rastu …“

O 5 minút 12, 19. júna 2011:

„… dokonca harmonizovaná inflácia v máji už bola 4,2 % a tiež nie je úplne pravda, že sme len tak malinko vychýlení. Priemerná inflácia medziročná v eurozóne bola 2,7 %, čiže aj na medzimesačnej báze tá naša inflácia je vyššia ako inde …“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."