Demagog.sk
Zsolt Simon

Zsolt Simon (MOST-HÍD)

59 Pravda 17 Nepravda 12 Zavádzanie 27 Neoveriteľné

Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 6. októbra 2013:

„Osobný úrad a podobne, osobný úrad je priamo pod riadením vedúceho služobného úradu, ktorého si minister vybral a na túto pozíciu.“

Dôležitý výrok V politike, 6. októbra 2013:

„" princíp 3x a dosť". Chceli sme ho zaviesť aj do zákona o potravinách. Bolo to na konci druhej Durindovej vlády, ta vláda predčasne končila bolo to v druhom čítaní. Bola to práve politická strana Smer, ktorá povedala, že tento zákon a ďalej o tomto návrhu zákona rokovať sa nebude.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 3. marca 2013:

„Značku SK kvalita sme uvádzali na trh alebo ako istý marketingový produkt, ktorý označuje slovenské výrobky a kvalitné, v roku 2004, keď som bol ministrom v auguste.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 3. marca 2013:

„Prístupová zmluva Slovenskej republiky, ratifikovaná vo všetkých 27 krajinách Európskej únie, dáva možnosť v mimoriadnych situáciách prijať opatrenia na obdobie 6 mesiacov na zákaz distribúcie, predaja istých druhov výrobkov v rámci Európskej únie, v rámci jednotného trhu.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 3. marca 2013:

„My všetci v rámci Európskej únie máme povinnosť mraziť mäso alebo chladiť mäso vzduchom, teda klimatizačnými jednotkami. Poliaci majú výnimku, oni môžu ľadovou vodou.“

V politike, 18. mája 2014:

„Keď zhodnotím, väčšina investícii v našich obciach a mestách, oprávy ciest, chodníkov, modernizácia železníc a mnoho ďalších oblastí, sú financované práve z prostriedkov EÚ.“

V politike, 18. mája 2014:

„EÚ dáva peniaze na vyklčovanie a Slovenská republika toto uplatňuje, toto je len rozhodnutie Slovenskej republiky, keď som bol ministrom, peniaze na vyklčovanie a výsadbu boli spojené.“

V politike, 18. mája 2014:

„Európska únia riešila niečo také ako zakrivenosť uhoriek.“

V politike, 6. októbra 2013:

„Za tých 6 rokov čo som zastával funkciu ministra pôdohospodárstva som nezamestnával svojich rodinných príslušníkov, ani rodákov z rodnej obce.“

V politike, 6. októbra 2013:

„Keď som 4. apríla pánovi ministrovi odovzdával úrad títo ľudia (obvinení z rodinkárstva, pozn.) neboli v zamestnaneckom pomere s ministerstvom ani s podriadenými organizáciami.“

V politike, 6. októbra 2013:

„Na takej platobnej agentúre bol Tibor Guniš, bol tam skôr než ja som nastúpil prvýkrát za ministra v tej chvíli čo ho prepustili (za Jahnátka, pozn.) zo Slovenska ako z pracovnej pozície na druhú deň nastúpil na rakúsku pôdohospodársku platobnú agentúru do porovnateľnej pozície.“

V politike, 6. októbra 2013:

„Alebo poviem druhý príklad, pán Beňadik. Riešil plán rozvoja vidieka a prestupové fondy. Bol tam 15 rokov, to znamená, že z ďaleka prežil aj moje prvé obdobie, ešte prišiel dávno predtým. Prežil asi 8 alebo 9 ministrov. Pána ministra Jahnátka už neprežil, musel odísť z ministerstva. Bol nahradený s pánom Barbaričom, ktorý prišiel z Nitry, z Inšpektorátu bezpečnosti práce, po tej kauze, ktorá sa tam prevalila s korupciou.“

V politike, 6. októbra 2013:

„Keď som bol minister 2002-2006, v tom období trebárs na posty generálnych riaditeľov vyberal úrad pre štátnu službu. Ani nie samotné ministerstvo, ale úrad pre štátnu službu a vtedy bola povinnosť zverejniť každé jedno pracovné miesto v médiách. Každé jedno pracovné miesto, o ktoré sa súťažilo tak sa muselo zverejniť.“

V politike, 6. októbra 2013:

„Túto zmenu, že je možné urobiť interné výberové konania bez zverejnenia sa zaviedla alebo umožnila sa po tej novele v roku 2009, za ktorú hlasoval aj pán minister vo vláde, keď jeho kolegyňa vtedajšie pani Tomanová tento návrh predložila.“

V politike, 6. októbra 2013:

„S kontrolami v obchodných reťazcoch som začal ja v roku 2004-2005 keď som bol ministrom. Boli to, cez 50% sme mali nedostatky.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."