Demagog.sk
Edita Pfundtner

Edita Pfundtner (MOST-HÍD)

15 Pravda 2 Nepravda 5 Zavádzanie 5 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 23. januára 2011:

„Reagujeme, myslím si, že možno prehnane citlivo na túto otázku a nesmieme zabudnúť ani na tú vec, že na Slovensku pri parlamentných voľbách predsa môžu tiež voliť občania SR bez ohľadu na to, či majú na území SR trvalý pobyt.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 23. januára 2011:

„Ja si myslím, že naozaj, ako ste hovorili, k tomu, aby k takémuto kroku došlo v Maďarsku, budú musieť zmeniť Ústavu. Pokiaľ však ide o volebné právo, tak hovorí sa o tom len ojedinele.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 23. januára 2011:

„Avšak myslím si, že dokonca stanovisko pána Fica potvrdilo vlastne to, že tu bola nedôvodná a neopodstatnená obava zo strany lojality občanov SR maďarskej národnosti, nakoľko on sám povedal, že je prekvapený vysokou lojalitou občanov SR maďarskej národnosti…“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 21. novembra 2010:

„Musím poukázať na to, že ešte predchádzajúca vláda, vláda pána Fica v súvislosti s novelizáciou zákona o štátnom jazyku požiadala práve Benátsku komisiu poradný orgán Rady Európy v ústavnoprávnych otázkach o vyjadrenie k novelizácii zákona o štátnom jazyku a práve v tomto stanovisku máme dnes na stole vyjadrenie, kde sa hovorí, že Benátska komisia takéto zníženie z 20% na nižšie percento víta. Dokonca nie je tam uvedené ani to, aby v zákone o používaní jazykov národnostných menšín akákoľvek hranica bola.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 21. novembra 2010:

„V čase, keď vy ste prijali novelu, ktorá je platná od 17. júla tohto roku, tak ste začali nálepkovať občanov na lojálnych a nelojálnych. Označili ste tu istú skupinu občanov za bezpečnostné riziko.“

O 5 minút 12, 23. januára 2011:

„Však v poslednej dobe vidíme, že čelní predstavitelia Maďarskej republiky si u nás podávajú kľučku a myslím si, že to nie je len symbolické gesto. Minulý mesiac tu bol premiér Maďarskej republiky. Tento týždeň nás navštívil pán prezident…“

O 5 minút 12, 23. januára 2011:

„Tak ja si myslím, že v predchádzajúcom období tie vzťahy boli studené. Určite tu neboli také návštevy a bilaterálne rokovania, aké sú momentálne…“

O 5 minút 12, 23. januára 2011:

„Pokiaľ ide o dvojaké štátne občianstvo, môžem naozaj povedať, že v programovom vyhlásení tejto vládnej koalície je, že odstránime všetky reštrikčné opatrenia predchádzajúcej vlády.“

O 5 minút 12, 23. januára 2011:

„Vieme veľmi dobre, že od 17. 7. 2010 vstúpila do platnosti tzv. Ficova novela, ktorá upravovala získanie štátneho občianstva cudzieho štátu. Z tohto dôvodu tí občania SR, ktorí získali aj cudzie štátne občianstvo, prišli o slovenské štátne občianstvo.“

O 5 minút 12, 23. januára 2011:

„Strana Most-Híd a táto vládna koalícia preto pristúpila naozaj ku konkrétnemu riešeniu tohto problému a preto je teraz v parlamente návrh zákona, ktorý vlastne zmení v súčasnosti platnú legislatívu v tom smere, že každý občan alebo bývalý občan SR, ktorý takto stratil svoje občianstvo, tak aby sa mu to občianstvo prinavrátilo, resp. aby sa eliminovali takéto represívne opatrenia zo strany štátu.“

O 5 minút 12, 23. januára 2011:

„…nakoľko naozaj tu sa opätovne zase dopredu strašilo tým, že Maďari žijúci na Slovensku budú hromadne žiadať od občianstvo MR. Nestalo sa tak.“

O 5 minút 12, 23. januára 2011:

„Vieme, že tento týždeň Viktor Orbán vystúpil v európskom parlamente a naozaj tento mediálny zákon bol podrobený ostrej kritike. Kritizuje sa hlavne to, že sa vytvorí určitý nový úrad, ktorý bude cenzúrovať médiá a hlavný problém bol v tom, že na tom úrade sú nominanti vládnej strany Fidesu.“

O 5 minút 12, 23. januára 2011:

„…tak v súčasnosti nie je snaha rozšíriť napríklad volebné právo na zahraničných Slovákov tak, ako to bolo napríklad do roku 2005. Pretože ako vieme, Slovensko dovtedy tiež umožňovalo svojim krajanom voliť na Slovensku ako z titulu statusu zahraničného Slováka.“

O 5 minút 12, 23. januára 2011:

„Podľa mojich posledných informácií zatiaľ o maďarské štátne občianstvo v zmysle tejto novely požiadalo približne 12 000 občanov iných krajín, susedných krajín a najmenej ľudí zo Slovenska. Najviac z Rumunska, z Ukrajiny.“

O 5 minút 12, 21. novembra 2010:

„Myslím si, že to pomôže všetkým menšinám. Máte pravdu, zákon je pripravený, respektíve návrh zákona je pripravený. Predstavili sme to minulý týždeň alebo respektíve tento týždeň v pondelok.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."