Demagog.sk
József Berényi

József Berényi (SMK)

18 Pravda 3 Nepravda 1 Zavádzanie 3 Neoveriteľné

Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 13. októbra 2014:

„206 samostatných kandidátov máme na južnom Slovensku. Pred štyrmi rokmi to bolo 250. Ale je to vďaka tomu, že podporujeme nezávislých v takmer 60-tich obciach. Pred štyrmi rokmi to bolo len 40. Na južnom Slovensku sa angažuje okrem nás Most-Híd a z toho dôvodu je to logické, že najviac koalícií máme s Mostom-Híd a to v 33 miestach v obciach. To znamená, že v 14-tich prípadoch oni podporujú nášho kandidáta, teda člena SMK. V 6-tich prípadoch my podporujeme člena Mostu-Híd a v 13-tich prípadoch podporujeme spoločne nezávislého kandidáta.“

Dôležitý výrok V politike, 13. októbra 2014:

„To ideálne riešenie by bolo to, čo Slovensko zaviedlo v roku ´97 a 2005. To znamená, že každý Slovák, ktorý žil v zahraničí a mal občianstvo iného štátu, mohol zobrať slovenské občianstvo vlastne bez rôznych podmienok alebo bez problémov a nič sa neudialo taktiež.“

V politike, 13. októbra 2014:

„Zároveň existujú koalície najmä na východnom Slovensku, kde ideme spolu okrem Mostu-Híd aj so Smerom. Takže trojkoalícia existuje taktiež. Netýka sa to západného Slovenska, skôr sa to týka východného, juhovýchodného Slovenska.“

V politike, 13. októbra 2014:

„S pánom Bauerom taktiež už dlhé roky, ešte desať rokov dozadu, keď bol prvýkrát, už si nepamätám presne kedy, primátorom, tak vtedy sme ho podporili.“

V politike, 13. októbra 2014:

„Tu je rok porevolučný 91, keď bolo sčítanie obyvateľstva, bolo nás najviac 567-tisíc a teraz sme tu, 458-tisíc Maďarov na Slovensku.“

V politike, 13. októbra 2014:

„Veď prečo práve v roku ´91, to znamená po revolúcii, najväčší počet občanov maďarskej národnosti? Vtedy bola najväčšia sloboda. Každý si myslel, že áno, teraz môžem byť to čo ja chcem a môžem deklarovať, že som občan maďarskej národnosti. Keď sa vrátime do 50. rokov, tak tam taktiež bol veľmi nízky počet občanov maďarskej národnosti z toho dôvodu, že vtedajší režim taktiež veľmi neprispel k tomu, aby si uznali svoju respektíve si zachovali (národnostnú identitu, pozn).“

V politike, 13. októbra 2014:

„Veď samosprávny systém existuje na Slovensku už dlho. Miestne samosprávy tu existujú od roku 1990.“

V politike, 13. októbra 2014:

„Ústava hovorí, že nikomu sa nedá odobrať občianstvo bez súhlasu daného občana človeka.“

V politike, 13. októbra 2014:

„Oni hovoria len s troma vetami napríklad o školskej samospráve (Berényi komentuje koncepciu Most-Híd o podpore národnostných menšín, pozn.).“

Iné, 13. novembra 2013:

„Očakávam to, že v ďalších rokoch vláda SR bude podobným spôsobom ako doteraz hľadať úspory aj v rámci výdavkov samosprávnych krajov alebo miestnych samospráv.“

Iné, 13. novembra 2013:

„To, čo sme prijali v samosprávnom kraji (v súvislosti so vstupom strategického partnera do nemocníc, pozn.), už som zdôrazňoval, to nebol len konsenzus medzi nami a medzi vedením, ale bol to konsenzus medzi poslancami. Lebo 29 poslancov za to hlasovalo, nula bola proti, takže nikto nebol proti a siedmi sa zdržali …“

Iné, 13. novembra 2013:

„… zatiaľ v niektorých úsekoch to bude skôr monitorovanie od 1.1. … Takže aj teraz vláda, podľa mňa, v tomto smere sa rozhodla správne na základe požiadaviek samosprávnych krajov, že v niektorých úsekoch bude sledovať kamiónovú dopravu a následne na to sa rozhodne neskôr, asi v júni alebo v júli dôjde k prehodnocovaniu v tejto situácii.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."