Demagog.sk
József Berényi

József Berényi (SMK)

12 Pravda 2 Nepravda 0 Zavádzanie 2 Neoveriteľné

Zobraziť životopis politika

Výroky

Iné, 13. novembra 2013:

„Očakávam to, že v ďalších rokoch vláda SR bude podobným spôsobom ako doteraz hľadať úspory aj v rámci výdavkov samosprávnych krajov alebo miestnych samospráv.“

Iné, 13. novembra 2013:

„To, čo sme prijali v samosprávnom kraji (v súvislosti so vstupom strategického partnera do nemocníc, pozn.), už som zdôrazňoval, to nebol len konsenzus medzi nami a medzi vedením, ale bol to konsenzus medzi poslancami. Lebo 29 poslancov za to hlasovalo, nula bola proti, takže nikto nebol proti a siedmi sa zdržali …“

Iné, 13. novembra 2013:

„… zatiaľ v niektorých úsekoch to bude skôr monitorovanie od 1.1. … Takže aj teraz vláda, podľa mňa, v tomto smere sa rozhodla správne na základe požiadaviek samosprávnych krajov, že v niektorých úsekoch bude sledovať kamiónovú dopravu a následne na to sa rozhodne neskôr, asi v júni alebo v júli dôjde k prehodnocovaniu v tejto situácii.“

Iné, 13. novembra 2013:

„VÚC-ka nemá v kompetencii poľnohospodárstvo, je pravda …“

Iné, 13. novembra 2013:

„Keď sa nemýlim, tak VÚC-ka (TTSK, pozn.) zamestnáva okolo 8 tisíc ľudí, 7500 ľudí.“

Iné, 13. novembra 2013:

„Mám už určité skúsenosti aj z parlamentu, aj z ministerstva zahraničných vecí, aj z úradu vlády, počas prvej Dzurindovej vlády som pracoval na úrade vlády ako riaditeľ odboru regionálneho rozvoja …“

V politike, 13. októbra 2013:

„V súčasnosti máme dosť silné zastúpenie v Bratislavskom kraji, v Trnavskom kraji, a v Košickom kraji. Myslím, že tam máme aj predsedu, teda máme zástupcu predsedu.“

V politike, 13. októbra 2013:

„Ideme so Smerom len čo sa týka kandidáta na predsedu (BBSK a KSK, pozn.). Ale čo sa týka miestnych, teda regionálnych kandidátoch, tak kandidujeme samostatne v Košickom kraji, v Banskobystrickom kraji, je podpísaná dohoda s Mostom-Híd.“

V politike, 13. októbra 2013:

„… uvažujeme aj nad tým, že prípadne by sme postavili samostatného kandidáta (na prezidenta, pozn.), zatiaľ toto nebolo, že občan maďarskej národnosti kandidoval na tento post.“

V politike, 13. októbra 2013:

„je zhruba 8 % Maďarov na Slovensku.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."