Demagog.sk
Ján Mikolaj

Ján Mikolaj (SNS)

4 Pravda 6 Nepravda 1 Zavádzanie 0 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„Poliaci nás predbehli, Poliaci boli za nami, v roku 2009 v matematickej gramotnosti boli dva body za nami, ale teraz nás predbehli opäť v tej matematickej gramotnosti o 28 bodov. Poliaci sa dostali úplne hore, predbehli dokonca Fínov.“

Iné, 18. jula 2017:

„Na úseku diaľnice v okolí Trenčína….20 rokov už má a neboli tam vykonávané žiadne opravy ani poruchy.“

Iné, 18. jula 2017:

„Vo Fínsku takisto učitelia nemajú extrémne vysoké platy. Dovolím si dokonca povedať že v tom priemere násobku priemernej mzdy je to asi tak ako na Slovensku.“

Iné, 18. jula 2017:

„Sú zmrazené platy poslancov… čiže platy sa nedvíhajú. Ak niekto sedí na dvoch stoličkách, tak iste viete, že dostáva len jeden plat a ten druhý plat je na úrovni minimálnej mzdy.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„Tak treba povedať, že v tom období tých rokov 2000 až 2009 sa Slovensko udržalo vždy ako tak na priemere, ale ten priemer bol, dokonca v roku 2009 sme boli v matematickej gramotnosti o jeden bod nad priemerom.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„… Švédsko dopadlo oveľa horšie, dokonca ešte horšie ako my … (hovorí o výsledkoch OECD PISA 2012, pozn.)“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„My sme im (učiteľom, pozn.) povedzme v rámci reformy znížili ten počet povinných predmetov a majú 30% absolútne slobodnú voľbu na to, aby učili, čo chcú, ako chcú, v akom tempe a by som povedal s akým obsahom.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„To je zadanie PISY. Čiže nie naozaj úroveň vedomostí, ale ako sa ten žiak dokáže uplatniť v praxi a tá metóda na uplatnenie toho, ako je schopný reagovať na to, čo sa naučil.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„… ešte som naznačil, že aj ďaleko bohatšie štáty skončili za nami, čiže treba tie peniaze potom alokovať a ide o to, že či všetkým rovnako alebo nájsť nejakú metódu, kde sa to bude alokovať.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„… predsa sa nám podarilo, aspoň nejaký začiatok v tom, že ten ISCED, to znamená že medzinárodné štandardy vzdelávania, ktoré majú vytvárať tieto národne kurikulá, už na Slovensku vypracované sú. Sú vypracované od materskej školy až po vysoké školy. Je do 20, myslím, predmetových komisií na Slovensku a v tých predmetových komisiách sú učitelia.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„… inak aj Fíni napríklad v tomto testovaní (OECD PISA 2012, pozn.) klesli o 12 bodov.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."