Demagog.sk
Denisa Saková

Denisa Saková (SMER-SD)

21 Pravda 4 Nepravda 3 Zavádzanie 7 Neoveriteľné

Výroky

V politike, 6. mája 2018:

„…posledných 10 rokov počas môjho pôsobenia na ministerstve (…) sme implementovali schengenský informačný systém (…) fyzickú a technickú ochranu schengenskej hranice (…) vydávanie nových biometrických pasov (…) klientských centier, ktoré sme takisto začali budovať počas toho môjho desaťročného pôsobenia na rezorte…“

V politike, 6. mája 2018:

„Najskôr som dozorovala a bola som generálna riaditeľka sekcie informatiky bezpečnosti, ďalej som bola počas ďalšieho volebného obdobia vedúca služobného úradu, zodpovedala som za chod úradu ako takého. No a posledné dva roky som bola štátna tajomníčka.“

V politike, 6. mája 2018:

„…pri schôdzach Smeru-sociálna demokracia, kde som riadnou členkou“

V politike, 6. mája 2018:

„Pán Tomáš Drucker pri uvedení a vymenovaní do svojej funkcie jasne deklaroval, že túto funkciu si úprimne nežiadal a zároveň, ak v tej funkcii sa nebude cítiť komfortne, tak sa vzdá tejto funkcie.“

V politike, 6. mája 2018:

„… rezort je v podstate najväčší zamestnávateľ na Slovensku, máme 51 tisíc zamestnancov (…) pokrývame oblasť policajného zboru (…) pokrývame hasičský záchranný systém (…) ministerstvo má horskú záchrannú službu, civilnú ochranu, má civilnú časť ministerstva, ktorá je vlastne či už dirigujeme alebo manažujeme štátnu správu a poskytovanie jednotlivých služieb štátu voči občanom alebo jednoducho aj spolupracujeme so zbytkom verejnej správy, čo je samospráva, kde vlastne v úzkej kooperácii so ZMOS-om…“

V politike, 6. mája 2018:

„Táto reforma (ESO, pozn.) vlastne mala dva základné piliere, ktoré sme mali dosiahnuť. Po prvé to boli vlastne úspory, čo sa týka jednotlivých rozpočtov štátnych inštitúcií a po druhé, zlepšenie a vytvorenie efektívnejšieho poskytovania služieb štátu voči občanom a podnikateľskej sfére a vybudovaniu klientských pracovísk.“

V politike, 6. mája 2018:

„Čo sa týka úspor, (vďaka reforme ESO, pozn.) vieme deklarovať, že namiesto sľúbených 700 miliónov eur sme ušetrili ďaleko viac, približne ide to do výšky sumy až jedna miliarda eur. Zároveň aj počty pracovníkov sme ušetrili. My napríklad na ministerstve vnútra sme ušetrili minimálne 450 štátnozamestnaneckých miest“

V politike, 6. mája 2018:

„Ďalej máme metodicko-analytickú jednotku na sekcii verejnej správy, ktorá má ďalších 50 zamestnancov.“

V politike, 6. mája 2018:

„…môžeme dneska deklarovať, že zo 79 klientských pracovísk máme otvorených 55 klientskych pracovísk, ďalších 10 klientských pracovísk je v rekonštrukcii, to sme avizovali.“

V politike, 6. mája 2018:

„…posledný prieskum, ktorý robil Najvyšší kontrolný úrad a tam je 92% spokojnosť občanov s touto reformou (ESO, pozn.), s týmito klientskými centrami, s tými službami, ktoré sa tam poskytujú.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."