Demagog.sk
Andrea Kalavská

Andrea Kalavská ()

12 Pravda 1 Nepravda 0 Zavádzanie 1 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 9. apríla 2018:

„…v súčasnosti od 1.4. je platná vyhláška, keď sestra môže samozrejme určitý stupeň sestry, môže samostatne predpisovať zdravotné pomôcky.“

Dôležitý výrok V politike, 9. apríla 2018:

„…my od roku 2017 ministerstvo zdravotníctva disponuje kapitalovými výdavkami alebo peniazmi 70 miliónov eur je to ročne, ktoré my môžme použiť vo forme kapitálových výdavkov na naše nemocnice.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…už som dva roky pôsobila ako štátna tajomníčka (…).“

V politike, 9. apríla 2018:

„…pracovala som ako lekárka v rozvojových krajinách.“

V politike, 9. apríla 2018:

„Máme na ministerstve zdravotníctva inštitút zdravotnej politiky, kde sme opakovane prepočítavali počty chýbajúcich sestier a zvolili sme vhodnú štatistiku metedológiu. Porovnávali sme to so štatistikami OECD. My sme v roku 2016 robili špeciálne zisťovanie počtu sestier (…). Nám podľa údajov, ktorými disponuje Inštitút zdravotnej politiky, chýba 2 300 sestier cca.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…zriadil (bývalý minister Tomáš Drucker, pozn.) inštitút alebo post ministerskej sestry, ktorý dovtedy nebol. My sme zvýšili kompetencie zdravotníckym asistentom. Čiže sestra sa plne môže venovať ošetrovateľskému procesu a tie jednoduchšie manuálne činnosti robí asistent zdravotnícky, čiže tým pádom môže sestru odbremeniť.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…ako prvý v histórii sme zadefinovali kompetencie zdravotných sestier, pôrodných asistentiek a všetkých dokonca trinástich iných zdravotníckych profesií (…).“

V politike, 9. apríla 2018:

„Zvýšili sme plat sestre, ktorá je teda magisterka, má špecializáciu.“

V politike, 9. apríla 2018:

„V rámci teda ministerstva sme vysúťažili alebo súťažíme až 7 tisíc nových postelí a teda aj toaletných stolíkov (…).“

V politike, 9. apríla 2018:

„…teraz sme nakúpili 13 alebo obstarali v rámci verejného obstarávania 13 CT prístrojov. Prebieha súťaž o MR prístroje. Myslím, že počet asi 15.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…nabehli sme na tento systém eZdavia od 1. 1. 2018 (…).“

V politike, 9. apríla 2018:

„…aj NCZI zriadilo call centrum, call linku, kde vlastne poskytovatelia môžu volať, keď majú nejakú problém so softvérom (eZdravie, pozn.), hardwerom a pýtať sa teda alebo vznášať svoje pripomienky.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."