Demagog.sk
Gabriela  Matečná

Gabriela Matečná ()

12 Pravda 1 Nepravda 1 Zavádzanie 3 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 9. apríla 2018:

„Poľnohospodárska platobná agentúra sa skoro výsostne riadi a prideľovanie dotácií, nie sú to dotácie, sú to príspevky na to, aby poľnohospodár udržal svoju existenciu na vidieku, je to základný príjem poľnohospodára, riadi sa pravidlami Európskej únie a nariadeniami a technickými normami. Kontrola je jedným z nich.“

Dôležitý výrok V politike, 9. apríla 2018:

„Stransparentnili sme procesy. Nad rámec zákona zverejňujeme všetky dotácie, ktoré sú pridelené.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…vláda získala dôveru v parlamente. Vláda získala 82 hlasov poslancov (…).“

V politike, 9. apríla 2018:

„…štyri ženy v politike (vo vláde, pozn.) bolo na Slovensku len jeden jediný krát a to bolo niekedy v 90. rokoch.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…Pôdohospodárska platobná agentúra bola zriadená už v roku 2003 a už sa chystala na vstup do Európskej únie a chystal sa takzvaný register pozemkov.“

V politike, 9. apríla 2018:

„… Slovensko, (…), ktorá má by som povedala rozbitý pôdny systém z čias minulosti, kde máme 8 tisíc parciel v katastri nehnuteľností, v katastri nehnuteľností E a v katastri nehnuteľností C je 7,5 milióna parciel (…).“

V politike, 9. apríla 2018:

„Ten nový register pôdy sa kreoval v spolupráci s poľnohospodármi vtedy aktívnymi a nad ortofotosnímkami. Z existujúcich 2,4 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy v roku 2003 sa do tohto registra pôdy dostalo len 2,1 milióna hektárov, ktoré sme my potom aj negociovali v Bruseli. Bola to v podstate pôda, ktorá bola uznaná a na ktorej sa mohla vykonávať poľnohospodárska činnosť.“

V politike, 9. apríla 2018:

„Každý členský štát má povinnosť skontrolovať minimálne 5% žiadateľov. Slovenská republika kontroluje 10% žiadateľov. To sú kontroly takzvané kontroly na mieste. Pomedzi to sa robia kontroly administratívne. Tých robí Pôdohospodárska platobná agentúra 100%.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…Pôdohospodárska platobná agentúra okrem kontrol na mieste pomocou GPS prístrojov kontroluje cez takzvané otvorené satelitné okná a tie okná sa posúvajú v rámci Slovenska o rozlohe 30 na 30 kilometrov alebo 40 na 40 kilometrov.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry pán inžinier Kožuch podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, (…).“

V politike, 9. apríla 2018:

„Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na Slovensku spravuje práve tento register pozemkov od roku 2003.(…) V ostatných alebo v iných členských krajinách tento útvar geoinformatiky a diaľkového prieskumu územia priamo patrí pod pôdohospodárske platobné agentúry. Rakúsko, Nemecko.“

V politike, 9. apríla 2018:

„Tento výskumný ústav (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pozn.) jeho povinnosťou pri správe tohto registra je aktualizovať register na základe nových ortofotosnímok. Tieto ortofotosnímky a snímanie celej našej republiky sa robí v trojročných cykloch a keďže sa snímkovalo v roku 2012, aj v roku 2016 a našli sa tam plochy, ktoré tam nemali čo robiť, za ktoré je priamo zodpovedný práve tento výskumný ústav,“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."