Demagog.sk
Martina Lubyová

Martina Lubyová ()

10 Pravda 2 Nepravda 0 Zavádzanie 1 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 1. októbra 2017:

„A na druhej strane korekcie boli vždy. To nie je záležitosť tejto výzvy. Korekcie boli aj v minulosti. Majú to všetky krajiny Európskej únie.“

Dôležitý výrok V politike, 1. októbra 2017:

„… tá celková obálka tých fondov sa nám teraz znížila o značnú sumu aj z dôvodu toho, že Slovensko malo vyšší rast HDP, ako sa predpokladalo pri plánovaní. Čiže celkový objem, ktorý Slovensko môže čerpať v rámci týchto výziev, je naozaj veľmi flexibilná veličina a závisí aj od ďalších pomerov, aj parametrov napríklad ekonomiky, riadenia tých výziev a tak ďalej.“

Dôležitý výrok V politike, 1. októbra 2017:

„Už momentálne je priemerná mzda tisíc euro učiteľov v hrubom kdekoľvek.“

V politike, 1. októbra 2017:

„…kontrola tam momentálne je (…) Komisia má povinnosť, keď má dojem, že by mohlo dôjsť k nejakému problému, má povinnosť už akoby preventívne konať.“

V politike, 1. októbra 2017:

„Tie akčné plány sú zamerané na také tri základné oblasti. To je zvýšenie transparentnosti, zníženie miery subjektivity pri hodnotení a potom možno prenastavenie alebo v lepšom špecifikovanie kritérií výberu a aj vrátane toho, akým spôsobom sa tie kritéria potom v praxi implementujú.“

V politike, 1. októbra 2017:

„On (bývalý minister školstva Plavčan, pozn.) tam má jednoducho dohodu o vykonaní práce do konca roka …“

V politike, 1. októbra 2017:

„…to 6-percentné navýšenie (učiteľských platov, pozn.), o ktorom hovoríte, je multiplikované každý jeden rok. Čiže tam dochádza celkovo potom k 26-percentnému navýšeniu…“

V politike, 1. októbra 2017:

„…aké sú zložky platov (…) to sú tarifné, to je zložka, s ktorou sa nedá veľmi pohybovať, to je naozaj tá tarifná nároková, vyrovnanie do minimálnej mzdy v niektorých prípadoch. A tu s týmito zhruba 20-25% sa dá operovať v rámci motivácie. (…) kreditové príplatky dávajú zhruba 3,7% v tejto kategórii. To znamená, že naozaj z tých 25% tie kreditové príplatky majú len malú váhu.“

V politike, 1. októbra 2017:

„…dokonca eurozóna často zápasila s defláciou.“

V politike, 1. októbra 2017:

„Testovanie PISA (…) je to metodológia, ktorú navrhlo OECD. (…) To nie je skutočné číslo, ako 100% namerané, pretože PISA posledné kolo testovalo u nás na Slovensku okolo 6000 detí. Ale my máme tých detí v tom veku, ktoré treba testovať, rádovo 50 tisíc.“

V politike, 1. októbra 2017:

„Ten testovací systém (národné testovanie piatakov, pozn.) sa vyvíja postupne, on začal v roku 2013, tá metodológia sa zlepšuje cez tie pilotné testy, rastie tá vzorka. Minulý rok sme to prvýkrát urobili na celej populácii.“

V politike, 1. októbra 2017:

„…sekundárna analýza, ktorú robí NÚCEM (na základe výsledkov testovania PISA, pozn.), kde proste to je naozaj vidno, že z ktorých škôl, z ktorých lokalít, z ktorých sociálnych skupín majú nižšie výsledky (…).“

V politike, 1. októbra 2017:

„…za uplynulých desať rokov bolo zhruba 100-percentné navýšenie (v platoch učiteľov, pozn.).“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."