Demagog.sk
Martina Lubyová

Martina Lubyová ()

24 Pravda 10 Nepravda 2 Zavádzanie 6 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„5 % pre tieto gymnáziá (osemročné v Bratislavskom kraji, pozn.) bolo určené Národnou radou Slovenskej republiky v roku 2008 a bolo dané asi trojročné obdobie na to, aby sa dokázal ten rozbujnený systém tých gymnázií nejakým spôsobom dostať do tejto 5 % kvóty.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„…tá metodika (rozpisovania prvých tried, pozn.) nie je určená ani v zákone, ministerstvo školstva ju neurčuje, ministerstvo školstva nemá v tomto absolútne žiadnu kompetenciu, to, ako sa rozdelia tie prvé ročníky alebo teda tie triedy do prvých ročníkov, robia okresné úrady, okresné úrady sú v gescii a v kompetenciách ministerstva vnútra.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„…ako ministerstvo (školstva, pozn.) za roky 2015 až 2017, zo štátnych prostriedkov, to znamená zo štátneho rozpočtu, investovali do obnovy internátov 2,5 milióna eur. Potom sme žiadali v roku 2017, 15 miliónov eur, tie nám neboli pridelené, roku 2018 sme žiadali 20 miliónov eur, tie nám neboli pridelené.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„To, že celkove klesol, ten obsah o 70 miliónov, je v dôsledku toho, že sa o 123 miliónov znížila tá zložka fondov a to súvisí s celkovým čerpaním eurofondov a spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu a že to, čo ide zo štátneho rozpočtu, že tá naša vlastná kapitola, štátny rozpočet, sa nám zvýšil o 54 miliónov eur, to znamená ten výsledok mínus 70 je akoby výsledkom týchto dvoch hrubých zložiek a ten celkový čistý výsledok ale skrýva to, že štátny rozpočet je teraz vyšší o 54 miliónov.“

Dôležitý výrok V politike, 1. októbra 2017:

„A na druhej strane korekcie boli vždy. To nie je záležitosť tejto výzvy. Korekcie boli aj v minulosti. Majú to všetky krajiny Európskej únie.“

O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„…fínskeho systému, ktorý dosahuje najlepšie výsledky v rámci hodnotenia PISA (…).“

O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„…10% (kvóta na osemročné gymnázia, pozn.) vzišlo, opakujem opäť, z poslaneckého návrhu, to nie je vládny návrh, to nie je návrh nášho rezortu, my tam nemáme kompetenciu riešiť túto metodiku rozdelenia a teraz bola, bol Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, na ktorý bol tento poslanecký návrh predložený, minulý týždeň a zablokovali ste ho osobne Vy, osobne pán poslanec Gröhling, pán poslanec Sopko a všetci poslanci opozície, ktorí ho jednoducho zbojkotovali a nezahlasovali zaňho, to znamená zdržali sa hlasovania, (…).“

O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„…Fíni to (inkluzívny školský systém, pozn.) budujú 50 rokov.“

O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„Keď sa v roku 2001 zverejnili prvé výsledky testovania PISA OECD vo svete, fínsky systém sa ocitol na špičke toho rebríčka (…).“

O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„…(koalícia, pozn.) nemá väčšinu v tom výbore (NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pozn.), ten výbor je vyvážený.“

O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„…je to historický stav (zmena kompetencii súvislosti s rozpisovaním osemročných gymnázií, pozn.), áno, vyplývalo to z reformy ESO, (…).“

O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„…veľká časť školského systému je financovaná cez nepriame dane, cez podielové dane (…).“

O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„Treba rozlišovať medzi reformou ESO a treba rozlišovať medzi decentralizáciou, fiškálnou decentralizáciou, ktorá prebehla pred mnoho rokov pred ESOM (…).“

O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„Ten dokument (Učiace sa Slovensko, pozn.) má 493 opatrení a odporúčaní (…).“

O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„…v tomto školskom roku sme mali tisíce študentov rádovo menej, prihlásených na vysoké školy, lebo tá situácia zohľadňuje demografický ročník, to znamená máme rádovo menej študentov (…).“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."