Demagog.sk
Martina Lubyová

Martina Lubyová ()

33 Pravda 11 Nepravda 3 Zavádzanie 7 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 9. apríla 2018:

„…tie rozpočtové dopady sú obrovské, aj to 6% zvýšenie sú 200-300-miliónové položky, rádovo každý rok v štátnom rozpočte.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„5 % pre tieto gymnáziá (osemročné v Bratislavskom kraji, pozn.) bolo určené Národnou radou Slovenskej republiky v roku 2008 a bolo dané asi trojročné obdobie na to, aby sa dokázal ten rozbujnený systém tých gymnázií nejakým spôsobom dostať do tejto 5 % kvóty.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„…tá metodika (rozpisovania prvých tried, pozn.) nie je určená ani v zákone, ministerstvo školstva ju neurčuje, ministerstvo školstva nemá v tomto absolútne žiadnu kompetenciu, to, ako sa rozdelia tie prvé ročníky alebo teda tie triedy do prvých ročníkov, robia okresné úrady, okresné úrady sú v gescii a v kompetenciách ministerstva vnútra.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„…ako ministerstvo (školstva, pozn.) za roky 2015 až 2017, zo štátnych prostriedkov, to znamená zo štátneho rozpočtu, investovali do obnovy internátov 2,5 milióna eur. Potom sme žiadali v roku 2017, 15 miliónov eur, tie nám neboli pridelené, roku 2018 sme žiadali 20 miliónov eur, tie nám neboli pridelené.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 28. januára 2018:

„To, že celkove klesol, ten obsah o 70 miliónov, je v dôsledku toho, že sa o 123 miliónov znížila tá zložka fondov a to súvisí s celkovým čerpaním eurofondov a spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu a že to, čo ide zo štátneho rozpočtu, že tá naša vlastná kapitola, štátny rozpočet, sa nám zvýšil o 54 miliónov eur, to znamená ten výsledok mínus 70 je akoby výsledkom týchto dvoch hrubých zložiek a ten celkový čistý výsledok ale skrýva to, že štátny rozpočet je teraz vyšší o 54 miliónov.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…so zástupcami študentov a to je študentská rada vysokých škôl, (…), že sa nám podarilo spoločnými silami docieliť to masové dofinancovanie internátov za 50 miliónov,(…).“

V politike, 9. apríla 2018:

„…po znovunominovaní do tejto vlády od strany SNS som dostala podporu tejto naozaj najväčšej reprezentatívnej organizácie (Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy, pozn.).“

V politike, 9. apríla 2018:

„…komory sú zriadené zákonom, sú apolitické, sú naozaj nezávislé od štátnej správy a sú hlavne teda samosprávne.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…napríklad tá organizácia, ktorá sa v súčasnosti volá Slovenská komora učiteľov, to nie je takáto profesijná komora, ktorá by bola apolitická, nezávislá a je zriadená zákonom a zo správy na minulý rok má na členskom vybraté 135 eur.“

V politike, 9. apríla 2018:

„Žijem vedu, ktoré je najužším príbuzenským vzťahov prepojené na zakladateľa Progresívne Slovensko. A nedá sa s nimi komunikovať, pretože píšu otvorené listy a keď ich pozvete na rokovanie, tak jednoducho neprídu.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…vo Fínsku sa iba 10% uchádzačov o štúdium na pedagogickej fakulte dostane na štúdium, je taký obrovský záujem.“

V politike, 9. apríla 2018:

„… dnes už učiteľ priemernú mzdu má vyše 1100 eur a naozaj patria k tej skupine verejnej správy, ktorá mala najviac zvyšované platy za uplynulé roky.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…v rámci toho Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania vypracované ocenenie všetkých možných opatrení. Vychádza nám to zatiaľ v tom 10-ročnom horizonte asi na 1,2 miliardy eur. To znamená, rádovo asi 120 miliónov eur ročne.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…ten program vzdelávania (Národný program rozvoja vzdelávania, pozn.), to je program na 10 rokov.“

V politike, 9. apríla 2018:

„…ten fínsky model, ktorý doručuje aj dlhodobo medzinárodne najlepšie uznávané výsledky aj v tých testovaniach PISA (…).“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."