Demagog.sk
Martina Lubyová

Martina Lubyová ()

15 Pravda 5 Nepravda 2 Zavádzanie 4 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 1. októbra 2017:

„A na druhej strane korekcie boli vždy. To nie je záležitosť tejto výzvy. Korekcie boli aj v minulosti. Majú to všetky krajiny Európskej únie.“

Dôležitý výrok V politike, 1. októbra 2017:

„… tá celková obálka tých fondov sa nám teraz znížila o značnú sumu aj z dôvodu toho, že Slovensko malo vyšší rast HDP, ako sa predpokladalo pri plánovaní. Čiže celkový objem, ktorý Slovensko môže čerpať v rámci týchto výziev, je naozaj veľmi flexibilná veličina a závisí aj od ďalších pomerov, aj parametrov napríklad ekonomiky, riadenia tých výziev a tak ďalej.“

Dôležitý výrok V politike, 1. októbra 2017:

„Už momentálne je priemerná mzda tisíc euro učiteľov v hrubom kdekoľvek.“

O 5 minút 12, 3. decembra 2017:

„…máme v súčasnosti navýšenie o 30 miliónov eur v rozpočte, aby sme mali pokryté dopady valorizácie, ktorá bola od septembra roku 2017 a na budúci rok sú adekvátne premietnuté tie prostriedky, do rozpočtu 2018, vo výške okolo 80 miliónov eur (…).“

O 5 minút 12, 3. decembra 2017:

„… v zásade tých 6%, tak ako to bolo sľúbené, vyplatené, ale tým, že ta prvá výplata bola posunutá o tri mesiace skôr, čiže nie v januári ale v septembri, (…).“

O 5 minút 12, 3. decembra 2017:

„…od toho januára 2016 po september 2017 tí učitelia dostali navýšené o 18% a že dnes priemerný plat učiteľa je naozaj vyše 1 100 eur (…).“

O 5 minút 12, 3. decembra 2017:

„…v rámci celého verejného sektoru (…) vrstva (pedagogickí pracovníci, pozn.), ktorá má najväčšie tieto navýšenia.“

O 5 minút 12, 3. decembra 2017:

„…že samotnému OECD trvá 2,5 roka, kým si spracujú výsledok nejakého testu (…).“

O 5 minút 12, 3. decembra 2017:

„…príplatok (za absolvovanie vzdelávacieho kurzu pedagóga, pozn.), ktorý mimochodom je len 3,7% z celkového platu učiteľa (…).“

O 5 minút 12, 3. decembra 2017:

„Nemáme súvislý úpadok a tá skupina krajín, s ktorou sa porovnávame, sa vyvíja tak, že dnes má koľko členských krajín OECD? 36 alebo 34. Keď sa začali PISY, (…) malo o polovicu menej.“

O 5 minút 12, 3. decembra 2017:

„….ten dokument Učiace sa Slovensko ako východiskový dokument, (…) bolo tam urobených 4 tisíc pripomienok zo strany verejnosti (…).“

O 5 minút 12, 3. decembra 2017:

„…akreditačná agentúra, (…), ktorá by mala urobiť poradok v kvalite hodnotenia vysokých škôl, ktorá bude budúci rok urobená, vykreovaná, máme na to v rozpočte okolo 800 miliónov eur rezervovaných, (…).“

O 5 minút 12, 3. decembra 2017:

„…v súčasnosti akreditačná komisia je vlastne akoby našim poradným orgánom, takže Slovensko ani nie je chápané v rámci tej organizácie ENQA ako riadny člen.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."