Demagog.sk
Tomáš Drucker

Tomáš Drucker (SMER-SD)

13 Pravda 0 Nepravda 0 Zavádzanie 4 Neoveriteľné

Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 18. septembra 2017:

„…tá najväčšia časť dlhu 80%, ktorý máme, je tvorená piatimi nemocnicami, 87 % piatimi, to sú tri univerzitné nemocnice, k tomu je to fakultná nemocnica v Prešove a Detská fakultná v Banskej Bystrici, tie držia až 87% dlh (…).“

O 5 minút 12, 18. septembra 2017:

„…v týchto veľkých nemocniciach percent peniazi, ktoré dostávajú, idú na mzdy, 80%, (…).“

O 5 minút 12, 18. septembra 2017:

„…my v tomto roku, aj budúci rok dávame zhruba 70 miliónov eur na investície (…)“

O 5 minút 12, 18. septembra 2017:

„Medzi rokom 2015 a 2016, teda za rok 2016 došlo k zníženiu záväzkov po lehote splatnosti, inými slovami dlhu o 20 miliónov eur.“

O 5 minút 12, 18. septembra 2017:

„…35 rokov sa rozpráva o novej univerzitnej nemocnici…“

O 5 minút 12, 18. septembra 2017:

„…v minulom roku spustili projekt alebo prihlásili sme sa (ministerstvo zdravotníctva SR, pozn.) k projektu Hodnota za peniaze.“

O 5 minút 12, 18. septembra 2017:

„Vzdelávanie všeobecných praktických lekárov je najkratšie špecializované, trojročné, tri roky vám trvá, kým získate.“

O 5 minút 12, 18. septembra 2017:

„…tento systém je postavený na dobrovoľnosti a rovnosti, to znamená ktokoľvek na strane dlžníka, teda nemocnice alebo na strane veriteľa a to je dodávateľ, či už špeciálneho zdravotného materiálu, liekov alebo sociálna poisťovňa, sú dobrovoľnými účastníkmi takéhoto oddĺženia a nikto nie je diskriminovaný, ani súkromný sektor, ani súkromné nemocnice alebo vyššie územné celky, aby sa k takémuto oddlženiu dostali.“

O 5 minút 12, 18. septembra 2017:

„Ja súhlasím, že je zastaraný (katalóg výkonov, pozn.), ale ak máme mať my 6 tisíc položiek katalógu výkonov a Holanďanom stačí 900 a Českej republike niekde okolo 2 tisíc položiek, (…) ten katalóg výkonov nie je nacenený.“

O 5 minút 12, 18. septembra 2017:

„Pracujeme intenzívne na tzv. štandardných diagnosticko-terapeutických postupoch. (…) teraz ich máme okolo dvadsať tých špecializácií, pracujeme s odbornými spoločnosťami, (…) a dokonca robíme s Českou republikou, sme v popredí pred nimi, ale dohodli sme sa už bilaterálne, že budeme robiť spoločne…“

O 5 minút 12, 18. septembra 2017:

„…sme popísali 34 nemocníc po Slovensku, ktoré hovoríme, že musia mať urgentný príjem vybavený a my sme ochotní zaňho uhrádzať paušálnu odmenu.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."