Demagog.sk
Boris Kollár

Boris Kollár (SME RODINA)

70 Pravda 24 Nepravda 10 Zavádzanie 15 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

O 5 minút 12, 2. decembra 2018:

„Tento pakt, o ktorom hovoríme, o tomto Marakéši, už bol dávno dohodnutý, dva roky na to bolo, aby sme naše stanoviská a naše výhrady dali. Ten pakt je hotový. Ten pakt sa dal, ešte v júni, keď tam bol pán minister, keď to riešil, tak dovtedy sa dávali tie naše pripomienky, nesúhlasné stanoviská alebo čokoľvek, nejaké výhrady tlmočiť, dnes, my tam už neideme nič tlmočiť, (…).“

O 5 minút 12, 2. decembra 2018:

„…(Pakt OSN o migrácii, pozn.) sa tam prijíma aklamačne, Vy tam prídete a tým pádom s tým súhlasíte. Ktokoľvek, zo Slovenskej republiky tam príde, a postaví sa tam, tak sme to prijali a môžeme tam rozprávať čokoľvek.“

O 5 minút 12, 2. decembra 2018:

„…máme veľmi podobnú produktivitu, asi okolo 80% produktivitu práce s Českou republikou a so Slovinskom. Okolo 80% Európskej únie, a teraz si zoberte, koľko sa rozdáva na, ako sa prerozdeľuje toto to HDP, napríklad v Slovinsku, 50% sa dáva na zamestnancov, na kapitál sa dáva 36% a vláda zoberie 14%. Napríklad v Chorvátsku je to 47%.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 30. septembra 2018:

„Ľudia veria polícii iba na 37% (…) Ja by som len nakrátko chcel zareagovať, v rámci V4 sme na tom najhoršie. Na Slovensku dôveruje polícii 38%, v Českej republike je to 67%, Maďari 66% a Poliaci 53%. Viete, tá nedôvera voči inštitúcii, voči polícii, vzniká naozaj v desiatkách rokov, to nie je dnes, ja len, to, čo sa stalo pred siedmimi mesiacmi, to proste niečo vyvrcholilo…“

O 5 minút 12, 30. septembra 2018:

„Keď sa pozrieme späť, čo hovoril pán predseda pred pár rokmi, keď bol v opozícii, tak hovoril to isté, a dokonca nabádal, že musíme zvrhnúť vládu a musíme tam, musíme uchopiť moc a tieto veci…“

O 5 minút 12, 3. júna 2018:

„…my (Hnutie SME RODINA, pozn.) máme dnes 1 300 členov, (…).“

O 5 minút 12, 3. júna 2018:

„…máme (Hnutie SME RODINA, pozn.) všetky kontrolné orgány, rozhodcovskú komisiu, (…).“

O 5 minút 12, 3. júna 2018:

„…SNS, ktorá je, ktorá má 5 tisíc členov (…).“

O 5 minút 12, 3. júna 2018:

„…my (Hnutie SME RODINA, pozn.) (…) máme 60 okresných organizácií (…).“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 25. marca 2018:

„…štatistiky Eurostatu, že sme úplne na posledných priečkach v dôvere polícii, napríklad…“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."