Demagog.sk
Dušan Jarjabek

Dušan Jarjabek (SMER-SD)

10 Pravda 0 Nepravda 0 Zavádzanie 1 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 9. marca 2015:

„…treba hovoriť aj o platoch duchovných v tejto chvíli v rámci týchto zákonov, ktoré patria skutočne duchovní patria k najhoršie plateným v podstate k najhoršej platenej skupine v rámci tejto republiky, ktorá existuje.“

V politike, 9. apríla 2017:

„…na mňa tiež istý pán Kňažko povedal, že som hlasoval za Gauliedera, keď som sa ohradil a napísal som, že vtedy som ešte v parlamente nebol.“

V politike, 9. marca 2015:

„…táto zmluva (Vatikánska zmluvá, pozn.) napríklad uznáva štátne hranice Slovenskej republiky, v ich rámci definuje cirkevné členenie na biskupstvá… …Tie biskupstvá sú presne členené tak, aby boli v súlade s hranicami Slovenskej republiky.“

V politike, 9. marca 2015:

„To už nie je rok ´89, kde poslanec František Mikloško, brat Jožka Mikloška, stál na námestí a rozprával, že odluka cirkvi od štátu, ako jedna zo základných požiadaviek toho demokratizačného procesu, ktorý mal po roku´89, ktorý nastal. Dnes je situácia taká, že no ten istý František Mikloško, ktorý toto hovoril na námestiach, bol pri zmluve so Svätou stolicou, ktorá vznikla a ktorý ju presadzoval, kde sa jasne hovorí o financovaní, kde sa Slovenská republika zaväzuje k istému financovaniu cirkvi zo štátneho rozpočtu a bude to riešiť ďalším zákonom.“

V politike, 9. marca 2015:

„No 2000 bola podpísaná (Vatikánska zmluva, pozn. ), 2001 ju ratifikoval. …táto zmluva bola prijatá zo 113-tich poslancov 100 poslancov hlasovalo za, 12 sa zdržalo hlasovania a jeden nehlasoval. Nikto nehlasoval proti.“

V politike, 9. marca 2015:

„Podľa mojich informácií, lebo o týchto veciach sa bavíme veľmi hutne a intenzívne, dnes neexistuje súpis cirkevného majetku, čo je si myslím asi najdôležitejšia vec a to sú potom tie ďalšie veci, ktoré sa teda od toho odvíjajú. Podľa tých rokovaní, ktoré prebiehajú s jednotlivými cirkvami, bola požiadavka ministerstva kultúry o súpis majetku. Tento proces prebieha ďalej, nie je uzavretý.“

V politike, 9. marca 2015:

„Je tu vatikánska zmluva, rok 2000, ďalší zákon, ktorým sa tieto cirkvi zaoberajú — rok 2005 valorizácia.“

V politike, 9. marca 2015:

„Ministerstvo kultúry predložilo cirkvám tri varianty. Opäť môžeme sa o tom baviť. Tri varianty, o ktorých sa debatuje. Jedným z týchto variantov je asignačná daň. Je to ďalej financovanie podľa počtu veriacich, ale je tam aj zachovanie toho súčasného stavu.“

V politike, 9. marca 2015:

„…existuje vytvorená skupina pri ministrovi kultúry, expertná skupina, ktorá skúma okrem iného aj náležitosti majetkové. Boli požiadavky na všetky cirkvi, aby tieto majetkové záležitosti predložili ministerstvu kultúry do istého termínu.“

V politike, 9. marca 2015:

„Podľa programového vyhlásenia vlády Ministerstvo kultúry má viesť a vedie dialóg so všetkými cirkvami ohľadne financovania, ohľadne ich majetkových záležitostí tak, aby do konca tohto volebného obdobia všetky tieto veci boli ukončené…“

V politike, 9. marca 2015:

„Tak prvý zákon po roku 1918, po vzniku republiky v roku 1920 bol prvý zákon predložený do vtedajšieho parlamentu o odluke cirkvi od štátu. Nikdy nebol prijatý samozrejme.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."