Demagog.sk
Jozef Mikloško

Jozef Mikloško (KDH)

8 Pravda 2 Nepravda 0 Zavádzanie 0 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 9. marca 2015:

„Celkovo 137 takýchto podobných zmlúv (ako Vatikánska zmluva, pozn.).“

Dôležitý výrok V politike, 9. marca 2015:

„…dali sme takú rámcovú zmluvu a do nej sme vnorili návrhy na štyri ďalšie zmluvy, o ktorých bude reč. Dve sa z nich uskutočnili, to tiež vieme. Čo sa týka cirkvi vo väzniciach, v odborových zložkách, v polícii, hasičstve a tak ďalej. A druhá vec bola pomoc vo financovaní školstva. To myslím tiež funguje, zmluva bola podpísaná. Ostali tie dve, jedna sa týkala práve financovania cirkvi, na to sa čaká, to je vlastne povinnosť voči tejto zmluve, o čom teraz tu hovoríme. A druhá bola o výhrade vo svedomí, ktorá zapríčinila pád vlády.“

Dôležitý výrok V politike, 9. marca 2015:

„…táto vatikánska zmluva v siedmom bode hovorí, že Slovenská republika uznáva uplatňovanie výhrady vo svedomí podľa zásad cirkvi katolíckej. To bolo len voči katolíckej, samozrejme vzápätí potom o pár mesiacov také isté zmluvy podpísal aj štát aj s ďalšími 11-timi cirkvami, ktoré mali o to záujem. To znamená, asi 5-6 ich nemalo záujem, nechceli a ani nedostávajú žiadne peniaze.“

Dôležitý výrok V politike, 9. marca 2015:

„V Taliansku napríklad ho majú, ide o 0,8%, v Španielsku 0,7% zo základu dane (systém financovania cirkví, pozn.). Čiže to je dôležité, že nie z daní, ale zo základu dane a v Taliansku napríklad 88% ľudí dáva na cirkev, 10% dáva na štátne organizácie a iba 2% na nevládne.“

V politike, 9. marca 2015:

„V tej preambule (Vatikánskej zmluvy, pozn.) sa hovorí, dôležitosť katolíckej cirkvi, potom neskôr aj iných, v našich dejinách. A hovorí sa tam o cyrilo-metodskej tradícii, ktorú v ústave máme, neni to celkom od veci. Podčiarkuje sa (v preambule Vatikánskej zmluvy, pozn.) dôležitosť cirkvi v rôznych oblastiach, teda morálnej, sociálnej, kultúrnej, vzdelávacej a tak ďalej.“

V politike, 9. marca 2015:

„Tak ja chcem zdôrazniť, že s Vatikánom má aspoň 150 krajín diplomatické zastúpenie, dokonca aj Taiwan.“

V politike, 9. marca 2015:

„A Schuster povedal, že to (Vatikánska zmluva, pozn.) bude za pár mesiacov a bolo to za pár mesiacov. Čiže to bol naozaj celospoločenský konsenzus dlho pripravované a určite s Vatikánom sa dá jednať a určite už tým, že dve zmluvy tam ešte chýbajú, nás núti k tomu, aby sa o tom jednalo. Však k tomu ešte určite.“

V politike, 9. marca 2015:

„Napríklad štát financuje Belgicko, Luxembursko aj nateraz u nás. Ďalej v Amerike napríklad, vo Francúzsku, v Portugalsku členovia platia cirkvi. V Rakúsku je taký tiež príspevok automatický, však vieme o tom dobre. V Nemecku je cirkevná daň, vo Švajčiarsku škandinávske krajiny, ktoré by sa u nás určite neosvedčilo. Niekde sa financuje majetkovými výnosmi, napríklad Veľká Británia, Vatikán, ktoré má veľké múzeá a tak ďalej. Čiže nechávam to, čo som v Taliansku veľmi zblízka videl, nechávam to na pána kolegu Krajcera. Tá asignačná daň, ktorá sa aj mne zdá, že je pre Slovensko najvhodnejšia.“

V politike, 9. marca 2015:

„…tu bolo vystavaných 600 kostolov…“

V politike, 9. marca 2015:

„Ale napríklad v Mníchove majú 5-tisíc zamestnancov, mníchovská diecéza, ktorí sú na plný úväzok, ktorým odvody platí a to sú zamestnanci cirkvi.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."