Demagog.sk
Jiří Hromada

Jiří Hromada (Nestraníci)

7 Pravda 1 Nepravda 0 Zavádzanie 2 Neoveriteľné

Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 25. januára 2015:

„A keď sa pozrieme na demokratické krajiny, tam niekedy možno môžu diskutovať vášnivo o adopciách a podobných ďalších veciach, ale nikdy k žiadnym referendám nedošlo, vždycky ten akcent bol v dialógu so spoločnosťou, v dialógu s politikmi a tu ja si myslím, že je tá správna cesta.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 25. januára 2015:

„…biskupská konferencia rozdala po kostoloch niečo podobné ako referendum, petíciu proti registrovanému partnerstvu. Dve tretiny farárov z tých kostolov poslali biskupskej konferencii túto petíciu späť, že to neprislúcha miestnym duchovným, aby vystupovali voči akejkoľvek inej minorite a tá petícia mala skutočne minimálny účinok a politici ju vôbec nevzali na vedomie.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 25. januára 2015:

„V Českej republike 50 percent manželstiev sa rozvádza…“

O 5 minút 12, 25. januára 2015:

„Avšak to, že my sme prešli spoločnou cestou ešte vo federálnej republike, Československej republike a tie prvé roky znamenali veľké úspechy na našej ceste k zrovnoprávneniu menšiny dvojíc rovnakého pohlavia. Ja iba pripomeniem, zrovnali sme vekovú hranicu z 18 rokov na 15 pre všetkých…“

O 5 minút 12, 25. januára 2015:

„…podarilo sa nám (Československu, pozn.) zlikvidovať takzvané "ružové" zoznamy ŠtB, tajnej polície, o gejoch a lesbách a samozrejme…“

O 5 minút 12, 25. januára 2015:

„My sme sa potom rozdelili (Česká republika a Slovensko, pozn.), naše cesty potom išli rôznym smerom, nám sa ešte podarilo schváliť registrované partnerstvo.“

O 5 minút 12, 25. januára 2015:

„…sme presadili registrované partnerstvo cez veto prezidenta Klausa…“

O 5 minút 12, 25. januára 2015:

„Ja som si nikde neprečítal, že by niekde boli nejaké zbytočné problémy s tým, keď sa na úradoch dvojice rovnakého pohlavia zaregistrovávali, dokonca boli krásne aktivity na hrade Karlštejn, alebo na pražskej radnici.“

O 5 minút 12, 25. januára 2015:

„…pán prezident Václav Havel tiež nemal deti a ja si myslím, že mal kvalitnú rodinu so ženami, ktoré si vzal za manželky a napriek tomu, že nemal deti…“

O 5 minút 12, 25. januára 2015:

„…vyňatie homosexuality zo zoznamu chorôb bolo veľmi zásadné, pretože sme tým jasne potvrdili v kontexte so svetom, že nie sme chorí ľudia.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."