Demagog.sk
Jozef Dvonč

Jozef Dvonč (Nestraníci)

18 Pravda 2 Nepravda 1 Zavádzanie 1 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok Iné, 7. novembra 2014:

„Sme v dobrej kondícii skutočne ako mesto, sme na 2. mieste z krajských miest, nám väčšina úverov odpadne v 2016.“

Dôležitý výrok Iné, 7. novembra 2014:

„Na verejnú dopravu dávame viac, ako povedal kolega. (2,4 milióna eur, pozn.)“

Dôležitý výrok Iné, 7. novembra 2014:

„Máme 15 tisíc parkovacích miest bez obchodných centier a rodinných domov, počet aut v evidencii 40 tisíc.“

Dôležitý výrok Iné, 7. novembra 2014:

„Dávame viac na školstvo z podielových daní, ako je naša povinnosť, to znamená viac ako 40 percent.“

Iné, 26. októbra 2018:

„Sme hodnotení ako mesto s najväčším potenciálom rastu medzi desiatimi európskymi mestami tohto rangu a ako jediné mesto na Slovensku.“

Iné, 26. októbra 2018:

„My sme predložili materiál o riešení spoločenských problémov (v mestskej časti Dražovce) …“

Iné, 26. októbra 2018:

„V Nitre a okrese Nitra poklesla nezamestnanosť od decembra 2016 z 5,22 na 2,48 percenta“

Iné, 26. októbra 2018:

„Ten obrovský pokles obyvateľov to spôsobujú aj satelity, kde ľudia vlastne prichádzajú do Nitry, spôsobujú nám tu značné problémy, ale bývajú na okraji možno päť kilometrov, a to je Cabaj (Cabaj — Čápor, pozn.), Golianovo…Lapáš (Malý a Veľký Lapáš, pozn.).“

Iné, 26. októbra 2018:

„Investori ohlasujú 1 800 nových bytov.“

Iné, 26. októbra 2018:

„Mesto prijalo spústu opatrení, kde vychádza podnikateľom v ústrety — zadarmo terasy v podstate počas celého roka.“

Iné, 7. novembra 2014:

„Úvery sú už z dlhodobého hľadiska, pretože to bola ČOVka, priemyselný park Sever, dopravná infraštruktúra, most Slančíková.“

Iné, 7. novembra 2014:

„Čo sa týka kafilérie — neplatíme žiaden prenájom dodnes.“

Iné, 7. novembra 2014:

„Bolo naplánované mestské zastupiteľstvo na 20. novembra ešte predtým, ako bol vyhlásený termín volieb.“

Iné, 7. novembra 2014:

„Parkovné vyberali mestské služby, nie mesto, a bolo to úplne normálne, cez smernicu, prokurátor sa bude namáhať zbytočne“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."