Demagog.sk
Peter Bročka

Peter Bročka (Nestraníci)

13 Pravda 0 Nepravda 0 Zavádzanie 3 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok Iné, 5. novembra 2014:

„Od roku 2010 neustále prepadáme v rebríčkoch transparentnosti.“

Dôležitý výrok Iné, 5. novembra 2014:

„Mesto má viaceré zmluvy na dodávku služieb, ktoré sú ešte z 90. rokov a majú 31 dodatkov.“

Iné, 31. októbra 2018:

„…ten list (predstaviteľov spoločnosti v prípade sporu o pozemok pod nákupným centrom CIty Arena, pozn.) prišiel tesne pred zastupiteľstvom (…).“

Iné, 31. októbra 2018:

„Kolaudačné rozhodnutie ja, ako primátor nemôžem nepodpísať. Práve takýmto konaním by mohla vzniknúť teoretická škoda (…).“

Iné, 31. októbra 2018:

„…ešte ho (Koncepciu budovania rezidentských parkovacích miest, pozn.) neschválilo (mesto Trnava, pozn.). Pracovné podklady sú samozrejme pripravené.“

Iné, 31. októbra 2018:

„Práve ten úvodný koncept alebo draft parkovacej politiky už by mohol byť na (…) mestskom zastupiteľstve prejednaný, avšak tu kolega Mráz bol práve proti tomu, aby sme vôbec začali diskusiu v pléne.“

Iné, 31. októbra 2018:

„…existujú normy na to, ako parkovacie miesto, pokiaľ ho chcete vynucovať, má vyzerať. Ak by sme dnes urobili to, že vyznačíme všetky miesta, kde autá reálne parkujú tak jednak to nebudeme môcť urobiť a dôjde k redukcii tých reálnych parkovacích miest niekde až o 20 percent.“

Iné, 31. októbra 2018:

„…vedieme diskusie práve s vlastníkom tohto projektu o jeho odpredaní a o tom, aby samotný parkovací dom (na sídlisku Družba, pozn.) vybudovalo mesto (…).“

Iné, 31. októbra 2018:

„…došlo k dohode s VÚC, kde získame ďalších 80 parkovacích miest v zrekonštruovanom parkovacom dome takisto na (sídlisku, pozn.) Družbe.“

Iné, 31. októbra 2018:

„…bola petícia (proti vyrúbaniu stromov na Hlbokej ulici, pozn.). Zastavili sme na poslednej tretine alebo približne v polovici zvyšok toho výrubu a budeme čakať s jeho realizáciou až do ukončenia všetkých revitalizačných opatrení.“

Iné, 31. októbra 2018:

„Vlastníme až stovky hektárov v dvoch oblastiach, Kočišská a Medziháj.“

Iné, 5. novembra 2014:

„Stala sa aj taká vec, že okná menili v decembri, keď mrzlo (okná na škôlkach, pozn.)“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."