Demagog.sk
Andrea Turčanová

Andrea Turčanová (KDH)

14 Pravda 1 Nepravda 3 Zavádzanie 6 Neoveriteľné

Osobná stránka politika

Výroky

Dôležitý výrok Iné, 4. novembra 2014:

„V Prešove platíme za odpad dvojnásobok ako v okolitých mestách.“

Dôležitý výrok Iné, 4. novembra 2014:

„V Prešove máme 14 000 seniorov.“

Iné, 23. októbra 2018:

„… máme síce 39 percent (dlh mesta, pozn.), ale ako jediná samospráva pre dobré hospodárenie sme mali možnosť čerpať 15-miliónový úver z Európskej investičnej banky.“

Iné, 23. októbra 2018:

„Zatiaľ sme vyčerpali osem a pol milióna z tohto úveru (úver Európskej investičnej banky, pozn.), ale to je úver, kde úroková miera je 0,11 percent, to znamená, pri dnešnej výške inflácie sú to peniaze, ktoré vlastne zaplatíme menej ako sme si požičali.“

Iné, 23. októbra 2018:

„Keď som ja nastúpila do úradu, začínali sme s 2,9 milióna eur na účtoch, dnes máme zhruba 16 miliónov na účtoch.“

Iné, 23. októbra 2018:

„Takisto v rezervnom fonde bolo nejakých 600-tisíc eur, dnes je tam viac ako päť miliónov eur.“

Iné, 23. októbra 2018:

„… v roku 2015, kedy som zdedila úverové zaťaženie 2,5 percenta (…) Dnes je situácia taká, že tieto úvery sme reštrukturalizovali a máme 0,9 percent na týchto úrokoch …“

Iné, 23. októbra 2018:

„Mesto má teraz zmluvu na štyri roky s dodávateľom (na likvidáciu odpadu, pozn.).“

Iné, 23. októbra 2018:

„Bude potrebné ešte zhruba 1 000 parkovacích miest, aby sme mohli splniť tú podmienku jedno parkovacie miesto k jednému bytu.“

Iné, 23. októbra 2018:

„… po mojom nástupe do úradu sme spravili štúdiu, vypracovala ju spoločnosť EEI…“

Iné, 23. októbra 2018:

„Po rokoch sme dali spracovať strategický dokument k doprave (MHD, pozn.), tzv. masterplan…“

Iné, 23. októbra 2018:

„Tam máme pripravené buspruhy, pripravenú zelenú vlnu pre autobusy, ideme aj do dobudovania trolejbusových tratí. Dokonca máme z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra predschválené finančné zdroje na dobudovanie tých úsekov, kde ešte trolejové vedenie nie je.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."