Demagog.sk
Vladimír Mečiar

Vladimír Mečiar (ĽS-HZDS)

8 Pravda 18 Nepravda 6 Zavádzanie 17 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok Sobotné dialógy , 11. júna 2017:

„Pretože to čo urobili (zrušenie amnestií, pozn.) je v rozpore s ústavou.“

Dôležitý výrok Sobotné dialógy , 11. júna 2017:

„Amnestie neboli zrušené. Amnestie sú naďalej platné.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 8. marca 2017:

„…došlo k tomu, že vláda schválila text amnestie, ale ako sa stalo, uložilo ministrovi spravodlivosti a mne zabezpečiť publikáciu, ministerstvo vydalo iný text, ako vláda schválila, preto išlo o akt, neplatný akt a preto potom bolo vydané rozhodnutie vlády v takom znení, ako bolo prijaté, to, čo označujú za druhú amnestiu a čo je vlastne jediná amnestia.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 8. marca 2017:

„…keď som to prezidentovi otvorene povedal, tak dal na mňa trestné stíhanie a trestné stíhanie potvrdilo, že pán prezident ma obvinil falošne…“

Dôležitý výrok Téma dňa, 8. marca 2017:

„Spisy, ktoré boli o obvinení Kováča mladšieho, začali sa stenčovať. Dokonca v jednom prípade aj našli toho, kto z tých spisov vyberal, bol odsúdený, potrestaný aj istou sumou peňazí, aj vylúčením z policajného zboru.“

Sobotné dialógy , 11. júna 2017:

„Veď nakoniec sa vytvorila koalícia všetkých proti jednému, proti HZDS. Zo zahraničia prichádzalo veľmi veľa nepriaznivých informácií. Napríklad od pani Albrightovej priamo odkaz.“

Sobotné dialógy , 11. júna 2017:

„Ústavný súd povedal a to jasne, ja už som to deklaroval v médiách, pozrite sa a čítal som uznesenie Ústavného súdu, ktoré povedalo, štvrtá otázka byť nemôže. Je protiústavná.“

Sobotné dialógy , 11. júna 2017:

„Ak Ústavný súd rozhodne v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva, jeho rozhodnutie nie je právne platné. Treba ho najprv dať do súladu s týmto a rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré tu mám hovorí o nezlučiteľnosti takéhoto postupu a nezrušiteľnosti.“

Sobotné dialógy , 11. júna 2017:

„Rozdelí sa to (právomoci prezidenta, pozn.) medzi vládu a predsedu Národnej rady.“

Sobotné dialógy , 11. júna 2017:

„Ústavný súd nemal nikdy návrh rozhodovať v tejto veci (zrušenie amnestie, pozn).“

Sobotné dialógy , 11. júna 2017:

„Prvá táto funkcia je, že ak má Ústavný súd konať, má konať za návrh. (…) Národná rada mu určila, že musí, bez návrhu.“

Sobotné dialógy , 11. júna 2017:

„…jemu prichádza preskúmavanie ústavnosti, to je ako prvý jeho predpoklad a je nezávislý na iných štátnych orgánoch a iné štátne orgány, to znamená vláda a Národná rada, mu nemôžu určiť ty musíš, v tejto lehote a toto a ak nerozhodneš, aj tak to platí.“

Sobotné dialógy , 11. júna 2017:

„…vo veci zavlečenia Kováča mladšieho bolo zastavené stíhanie. To zastavenie bolo preto, pretože nebolo možné pokračovať v ňom, lebo svedok, ktorý bol korunný, bol v zahraničí a odmietal sa dostaviť.“

Sobotné dialógy , 11. júna 2017:

„Tento rozhovor (medzi Ivanom Lexom a vtedajším ministrom vnútra Hudekom, pozn.) bol podrobený analýze, ktorú spracovávali odborníci a hodnotili ho ako účelový a zostrihaný.“

Sobotné dialógy , 11. júna 2017:

„Sviechotu som nikdy nikde nedostal, Kóňu som nikde nedosadil.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."