Demagog.sk
Bystrík  Stanko

Bystrík Stanko (SMER-SD)

11 Pravda 2 Nepravda 0 Zavádzanie 4 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok Iné, 5. novembra 2014:

„Firme TTIT, ktorá je stopercentná dcéra mesta sme znížili dotáciu ročnú o 200-tisíc.“

Dôležitý výrok Iné, 5. novembra 2014:

„Za toto obdobie sme otvorili 5 tried (tried v škôlkach, pozn.).“

Iné, 5. novembra 2014:

„Ja opravím svojich predrečníkov. K dnešnému dňu je dlh mesta 11,6 milióna eur , čo činí 29,5 %.“

Iné, 5. novembra 2014:

„My (SMER-SD, pozn.) sme mali v zastupiteľstve väčšinu (v tomto volebnom období, pozn.).“

Iné, 5. novembra 2014:

„Ja som predseda majetkovej komisie (v meste Trnava, pozn.)“

Iné, 5. novembra 2014:

„My sme napríklad aj do rozpočtu na budúci rok zaradili vybudovanie pruhu pre autobusy na ulici Hospodárskej, o čom sa bude rozhodovať budúci týždeň.“

Iné, 5. novembra 2014:

„A čo sa týka cash flow máme k dnešnému dňu na účte mesta 10,5 milióna.“

Iné, 5. novembra 2014:

„Mesto potrebuje na začiatku roka mať aspoň 2,5 milióna na prevádzkové náklady.“

Iné, 5. novembra 2014:

„Čo sa týka Južného obchvatu, toto bolo riešené na vláde, ktorá mala výjazdové rokovanie v Orešanoch, v máji keď sa nemýlim, bol som prítomný na tejto vláde. Kde bolo prijaté uznesenie vlády, že s prípravnými prácami na vybudovaní Južného obchvatu Trnavy sa začne od 1.1. 2015. Takže je to uznesenie vlády SR.“

Iné, 5. novembra 2014:

„Podmienka (pre budovanie Južného obchvatu, pozn.) bola aby sme vybudovali kruhový objazd na Bratislavskej, ten sa momentálne buduje.“

Iné, 5. novembra 2014:

„Trnava má problém, máme okolo troch miliónov nezaplatených pohľadávok.“

Iné, 5. novembra 2014:

„Vyňali sme šesť škôlok zo správy TT- Komfortu a dali sme ich do pod základné školy…“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."