Demagog.sk
Ivo Nesrovnal

Ivo Nesrovnal (Nestraníci)

18 Pravda 7 Nepravda 3 Zavádzanie 8 Neoveriteľné

Osobná stránka politika

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 29. marca 2015:

„…pretože rozpočet, ktorý Bratislava má, je vlastne celý zazmluvnený. Tam sú mandatorné výdavky, ktoré idú na školstvo, sociálne veci, dopravu. To je 80% vecí. A mne zostane vlastne ten zvyšok na rozvoj Bratislavy a z toho už aj to je zazmluvnených dlhodobo viac ako polovica. Čiže mestu zostane 8-9% z rozpočtu na veci, aby sa rozvíjalo mesto.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Navrhol, navrhol, paragraf 8 odstavec 3.“

Iné, 5. novembra 2018:

„…opravili sme Starý most, opravili sme Nový most, máme nové autobusy, električky, trolejbusy (…).“

Iné, 5. novembra 2018:

„…(máme, pozn.) opravené verejné priestranstvá, Trnavské mýto, Námestie slobody, viac ako 10 parkov, Šafárikovo námestie.“

Iné, 5. novembra 2018:

„…spustili sme systém bikesharingu (…).“

Iné, 5. novembra 2018:

„Opravili sme rekordný počet bratislavských komunikácií, 250 kilometrov (…).“

Iné, 5. novembra 2018:

„…výstava (električkovej trate na koniec Petržalky, pozn.) ide podľa harmonogramu a projekt je teraz na mestskej časti Petržalky, kde sa píše územné rozhodnutie.“

Iné, 5. novembra 2018:

„…dokument (o parkovacej politike Bratislavy, pozn.) je schválený (…).“

Iné, 5. novembra 2018:

„…počas môjho mandátu mesto spravilo niekoľko veľkých transparentných krokov. Po prvé, máme online-ovú aplikáciu, kde si každý žiadateľ o záväzné stanovisko si online bude môcť dohladať kedy bola žiadosť prijatá, u ktorého referenta je a aký je jej osud. (…) Po druhé, urobili sme digitálnu platformu, kedy každý Bratislavčan, každý si môže dohľadať komu patrí ktorý pozemok, kus zelene, krík, lampa, lavička, smetný kôš (…).“

Iné, 5. novembra 2018:

„…máme koncepty vonkajšej reklamy, (…).“

Iné, 5. novembra 2018:

„…mesto intenzívne investuje do mestskej polície. Policajti majú nové autá, nové kamery, dokonca na uniforme majú kamery, ktoré snímajú záznamy.“

Iné, 5. novembra 2018:

„…Hlavná stanica je majetok a zodpovednosť štátu, nie hlavného mesta. Hlavné mesto opravilo predstaničné námestie.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."