Demagog.sk
Milan Ftáčnik

Milan Ftáčnik (Nestraníci)

30 Pravda 10 Nepravda 1 Zavádzanie 5 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok Iné, 18. jula 2017:

„Ak Drobovi bude robiť kampaň strana Sloboda a Solidarita (SaS), tak nemusí mať zriadený transparentný účet. Ale SaS zverejnila svoje údaje na účte 28. júna a Droba robil bilbordovú kampaň už predtým, takže pravdepodobne si vedie kampaň sám.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Toto mesto v roku 2008 malo rezervný fond vo výške 100 miliónov eur, z toho 50 miliónov eur bolo rezervovaných na nosný dopravný systém.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Primátor na to nemá žiadny vplyv, pokiaľ billboard stojí na súkromnom pozemku. 2 tretiny zariadení stoja na súkromnom pozemku“

Dôležitý výrok Iné, 4. októbra 2014:

„Analytická jednotka britského The Economist zistila, že Bratislava patrí do desiatky miest sveta, kde sa najviac zlepšili podmienky na život za ostatných päť rokov.“

Iné, 16. októbra 2017:

„Máme (BSK, pozn.) nedostatok miest v sociálnych zariadeniach.“

Iné, 16. októbra 2017:

„Sme (BSK, pozn.) štatisticky najbohatším regiónom z hľadiska Slovenska aj EÚ, sme tretí v poradí.“

Iné, 16. októbra 2017:

„…v tejto agentúre som si objednal kampaň za 150 tis. eur…“

Iné, 16. októbra 2017:

„Som hrdý na to, že sa mi podarilo presvedčiť Európsku komisiu, aby na podporu verejnej dopravy dala viac ako 300 mil. eur.“

Iné, 26. septembra 2017:

„Zdravotná starostlivosť, tam vôbec nezasahujú obce a mestá, iba samosprávne kraje v spolupráci so štátom.“

Iné, 26. septembra 2017:

„Pokiaľ by si trvalý pobyt do BSK prihlásilo 50 000 nových ľudí, župa by mala o 5 miliónov viac prostriedkov.“

Iné, 26. septembra 2017:

„Za môjho pôsobenia bola Bratislava 4. najtransparentnejším mestom na Slovensku.“

Iné, 26. septembra 2017:

„Členom ÚV KSS som bol až po novembri 1989.“

Iné, 18. jula 2017:

„Z 90 stredných škôl, ktoré prebral kraj v roku 2002, je dnes 59 v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.“

Iné, 18. jula 2017:

„Podľa štatistiky je Bratislavský kraj 5. najbohatším krajom, ak meriame hrubý domáci produkt (HDP) na jedného obyvateľa. (v rámci EÚ, pozn.)“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."