Demagog.sk
Jozef  Šimko

Jozef Šimko (Nestraníci)

2 Pravda 3 Nepravda 1 Zavádzanie 5 Neoveriteľné

Osobná stránka politika

Výroky

V politike, 26. januára 2014:

„Podarilo sa nám nazbierať 21 639, niečo nám vyradili a čo sa týka finančných prostriedkov, tak mienim investovať skutočne málo finančných prostriedkov, vieme všetci veľmi dobre, že zákon povoľuje 132 tisíc eur.“

V politike, 26. januára 2014:

„Nikto v rámci celej v tom čase Československej socialistickej republiky ešte nikto nedokázal dať dokopy 186 členov policajtov, ktorí by boli vstúpili do VPN-ky.“

V politike, 26. januára 2014:

„Pozrite sa, ja som v tom čase vykonával funkciu riaditeľa Okresného riaditeľstva policajného zboru, tam bola jednoznačne podmienka, určite si diváci budú na to pamätať, ešte vtedy pán minister Sacher vydal jednoznačne rozkaz, to bol federálny minister, ktorý jednoznačne povedal, lebo rozkaz znel potom, že ten, ktorý neodovzdá knižku KSČ, odchádza zo Zboru národnej bezpečnosti, teda už z policajného zboru.“

V politike, 26. januára 2014:

„Prišiel rok 1994, dostal som ponuku stať sa prednostom Okresného úradu v Rimavskej Sobote, tam bola podmienka vstupu do HZD. Pokiaľ by som nebol vstúpil do HZDS, tak v tom prípade bol by som stratil aj funkciu riaditeľa Okresného riaditeľstva policajného zboru.“

V politike, 26. januára 2014:

„Som primátor a byť primátorom mesta, kde už dlhé roky zaznamenávame vysokú mieru nezamestnanosti. Keď sa pozriete na na Gemer Malohont, tam je miera nezamestnanosti momentálne 31,6, to je úradné vyhlásenie.“

V politike, 26. januára 2014:

„Máme 23200 obyvateľov mesta Rimavskej Soboty. Z tohoto počtu v meste Rimavská Sobota žije okolo 6,5 tisíc Rómov.“

V politike, 26. januára 2014:

„My sme v rámci mestského zastupiteľstva prijali rozhodnutie, že vyčleníme 32 hektárov pôdy práve a ponúkneme rómskym spoluobčanom, 5 árov, 10 — 15 — 20 árov v cene jeden ár za jedno euro.“

V politike, 26. januára 2014:

„Okolo 730, 740 tisíc ľudí (žije na úrovní chudoby, pozn.) a bohužiaľ už sú na úrovni chudoby aj ľudia, ktorí sú zamestnaní, pretože tí, ktorí dostávajú mesačne 360 — 365 eur, z toho žiť sa nedá.“

V politike, 26. januára 2014:

„Treba povedať jednoznačne, prezident SR môže konať jedine v zmysle ústavy SR, to znamená článok 102 ústavy. Má tam kompetencie a tie kompetencie sú postačujúce. Ja si dovolím povedať, že pokiaľ by prezident SR využíval tieto kompetencie a v podstate predkladal by do NR SR správy o činnosti, správy o stave republiky, bohužiaľ sa to nestalo, toto vytýkam pánovi Gašparovičovi, pretože on bol 10 rokov prezidentom SR a jediné správy o stave republiky som počul len v roku 2004, 2005 a naposledy v 2009.“

V politike, 26. januára 2014:

„Pozrite sa, ja keď som sa rozhodol, že idem kandidovať na funkciu prezidenta SR, ja som išiel ako nezávislý. Až potom keď ma strana oslovila, keď politické grémium jednoznačne odkleplo Strany moderného Slovenska, že ma podporujú, až vtedy som sa stal kandidátom Strany moderného Slovenska.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."