Demagog.sk
Andrej Kiska

Andrej Kiska (Nestraníci)

161 Pravda 17 Nepravda 6 Zavádzanie 23 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

V politike, 16. decembra 2018:

„Budeme mať prvýkrát historicky vyrovnaný rozpočet. Máme historicky najnižšiu nezamestnanosť.“

O 5 minút 12, 24. júna 2018:

„…z krajín V4 sme na tom z pohľadu rastu HDP najhoršie, máme aj najvyššiu nezamestnanosť z pohľadu rastu HDP.“

Iné, 18. júna 2015:

„Naša ekonomika rastie tempom, ktorý patrí medzi najrýchlejšie v eurozóne.“

Iné, 18. júna 2015:

„Počet ľudí bez práce sa znižuje.“

O 5 minút 12, 22. júna 2014:

„Tí, ktorí tvoria tých 70 % pracovných miest, tí nesmú byť na druhej koľaji a nemali by byť znevýhodňovaní oproti tým veľkým (hovorí o malých a stredných podnikateľoch, pozn).“

Dôležitý výrok Iné, 25. marca 2014:

„…ja tu mam graf… životná úroveň, ľudia vyhodnocujú životnú úroveň od nástupu vlády R. Fica pre 41% ľudí sa zhoršila.“

Iné, 24. marca 2014:

„Podľa Svetového ekonomického fóra boli sme 37 v rebríčku konkurencieschopnosti a teraz sme na 78 mieste.“

Dôležitý výrok Iné, 24. marca 2014:

„Price Waterhouse Cooper definoval 5 bodov, ktoré na Slovensku podnikaniu bránia … máme zlú vymožiteľnosť práva, nemáme dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu, nemáme stabilné a jednoduché dane a odvody, máme vysokú byrokraciu a máme nepružný Zákonník práce.“

Dôležitý výrok Iné, 24. marca 2014:

„Z prieskumov jasne vyplýva, vy ste poškodili prostredie, práve pre tých, ktorí tvoria 70% pracovných miest, pre živnostníkov a pre malých a stredných podnikateľov.“

Iné, 24. marca 2014:

„Vy tu ničíte to, čo nám tu tvorí základ ekonomiky, živnostníkov, malých a stredných zamestnávateľov. Ja viem, že tým privilegovaným dáte 30-45 tisíc eur na jedno pracovné miesto.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."