Demagog.sk
Anna Záborská

Anna Záborská (KDH)

13 Pravda 4 Nepravda 0 Zavádzanie 1 Neoveriteľné

Osobná stránka politika

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 18. mája 2014:

„Vo všetkých nových členskych krajinách je významne nižšia účasť vo voľbách ako v tých starých.“

O 5 minút 12, 6. jula 2014:

„V našej politickej skupine je asi polovička nových kolegov.“

O 5 minút 12, 6. jula 2014:

„Mne to pripomína, ako v deň volieb, keď istá televízia zverejnila šot o kolegovi Ransdorfovi ako prišiel sa večer podpísať do registra a odtiaľ s kufrom odišiel domov. 5 rokov alebo 4 roky sa tomuto kolegovi nepodarilo vysvetliť médiám a ako vidím ani na Slovensku, že to nebola pravda, že on ráno prišiel do parlamentu, mal prednášku na jednej konferencii, na ktorej sa nepodpisovalo, čiže on keď toto celé skončil a večer predtým ako išiel domov sa išiel podpísať do registra.“

O 5 minút 12, 6. jula 2014:

„Niekoľko rokovaní od predstaviteľov štátov o návrhoch na eurokomisárov. Čiže ešte možno predtým budú nejaké možno mini vypočutia komisárov, ktorí musia byť nahradení. Myslím, že štyroch, alebo troch, ktorí odišli.“

V politike, 18. mája 2014:

„…výbor na práva žien, ktorému som predsedala…“

Iné, 1. mája 2014:

„Treba povedať, že o tejto správe sa nehlasovalo (Estrela, pozn.)“

Iné, 1. mája 2014:

„A preto sa väčšina parlamentu dohodla, že podporí alternatívnu rezolúciu, ktorú pripravila Európska ľudová strana a podporila ju politická skupina EFD. Kde cituje konferenciu z Pekingu, čiže priznáva sa k záverom Pekinskej konferencie, hovorí o rešpektovaní sexuálneho a reprodukčného zdravia žien alebo ochrany, ale hovorí, že táto politika je politikou, ktorú majú robiť členské štáty. A to bola veľmi krátka päť bodová alternatívna rezolúcia, kde zahlasovala väčšina. (hovorí, že to bola alternatíva k neprijatiu Správy Estrela, pozn.)“

Iné, 1. mája 2014:

„A to, že to nebolo len ad hoc rozhodnutie parlamentu (hovorí o rezolúcií PPE, ktorá mala byť alternatívou k Správe Estrela, pozn.), svedčí o tom novela zákona a potratového zákona v Španielsku z februárového zasadnutia Európskeho parlamentu, kde Európska komisia znovu potvrdila, že otázky zdravia, organizácie zdravotnej starostlivosti a vzdelávania sú podľa zmlúv EÚ v právomoci členských štátov.“

Iné, 1. mája 2014:

„Ja som 5 rokov bola predsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a ešte v žiadnom volebnom období nebolo prijatých toľko správ v tomto výbore ako práve keď som predsedala Výboru.“

Iné, 1. mája 2014:

„A môžem vám povedať, že väčšina tých správ, ktoré tam boli prijaté … to najnižšie číslo bolo možno 75% alebo 80% všetkých členov, pretože som sa snažila hľadať témy, ktoré tie ženy spájajú … (hovorí o správach prijatých vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť v čase jej predsedníctva, teda v rokoch 2004-2009, pozn.)“

Iné, 1. mája 2014:

„A ja sama som v tom období robila dve správy, ako predsedníčka Výboru (Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, pozn.) o rovnosti žien a mužov. A obidve tieto správy boli v parlamente prijaté.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."