Demagog.sk
Jaroslav Paška

Jaroslav Paška (SNS)

33 Pravda 9 Nepravda 5 Zavádzanie 4 Neoveriteľné

Osobná stránka politika

Výroky

Dôležitý výrok Sobotné dialógy , 23. septembra 2017:

„Pán Danko nepovedal, že končíme koalíciu zo dňa na deň, ale že vypovedáme (koaličnú zmluvu, pozn.) (…).“

Dôležitý výrok V politike, 18. júna 2017:

„…sme prijali viac peňazí na školstvo, či už na platy učiteľov, ale aj na isté technické a materiálové vybavenie.“

Dôležitý výrok V politike, 18. júna 2017:

„…tak sme urobili kroky aj s pani poslankyňou Žitňanskou robíme kroky k tomu, aby sa oddelila inšpekcia, politická inšpekcia, aby nebola pod ministerstvom vnútra, ale proste aby policajná inšpekcia bola nezávislá, aby mohla kontrolovať…“

Dôležitý výrok V politike, 18. júna 2017:

„…tak nám rastie ekonomika, lebo máme dobrú kondíciu, že sa posilňuje kúpna sila obyvateľstva a obyvateľstvo dáva tie príjmy, ktoré dostáva zase do obchodu a do rastu ekonomiky Slovenska.“

Dôležitý výrok V politike, 18. júna 2017:

„Isté náznaky vidíme v tom, čo urobili pred rokom spoločné vyhlásenie ministri zahraničných vecí Nemecka a Francúzska, ktorí ponúkli istý model fungovania EÚ po brexite, kde sa práve hovorí o tých veciach, ktoré pani Blahová naznačila, že treba zriadiť ministerstvo financií spoločné pre eurozónu, že treba dať do poriadku daňovú konkurenciu, ktorá v Európe funguje a samozrejme ešte potom náväzne fungovanie spoločnej zahraničnej politiky, spoločného bezpečnostného systému a podobne.“

Sobotné dialógy , 23. septembra 2017:

„…naši ministri nie sú členmi politickej strany (SNS, pozn.), ale prichádzali ako odborníci na tieto posty.“

Sobotné dialógy , 23. septembra 2017:

„…podobné ustanovenia z tej pôvodnej koaličnej zmluvy, kde je napísané, že za každú politickú stranu nominanti, ktorí sú nominovaní, sa zodpovedá tá strana a premiér môže konať až na základe súhlasu tej politickej strany, ktorá nominovala tohto člena vlády do tejto pozície. Takže nájdete to aj v pôvodnej koaličnej zmluve.“

Sobotné dialógy , 23. septembra 2017:

„…pán Plavčan (…) Oznámil, požiadal Najvyšší kontrolný úrad o preskúmanie celej tej procedúry. Zahájil vlastné vyšetrovanie na ministerstve a požiadal orgány činné v trestnom konaní, aby začali preverovať…“

Sobotné dialógy , 23. septembra 2017:

„Iniciovali (opozícia, pozn.), povedal by som, konanie v Bruseli, na čo poukázala po návrate z Bruselu pani ministerka po konzultáciách, kde si vysvetlili, že Brusel vlastne nemohol nekonať, keď dostal oznámenie zo slovenskej opozície, že dochádza k rozkrádaniu eurofondov“

Sobotné dialógy , 23. septembra 2017:

„Nebola spravená žiadna koncepcia rozvoja vedy a techniky.“

Sobotné dialógy , 23. septembra 2017:

„My sme (SNS, pozn.) napríklad o 13-tom a 14-tom plate hovorili už od začiatku tohto roka.“

Sobotné dialógy , 23. septembra 2017:

„…my hovoríme, že by sme mali prejsť postupne na daňové bonusy pre ľudí, ktorí vychovávajú deti, najmä tí, ktorí pracujú, aby dostávali väčšie daňové bonusy a menej by sa pridávalo potom rodinných prídavkov. Takže tento mechanizmus, ktorý je nastavený, chceme modifikovať (…).“

V politike, 18. júna 2017:

„…na poslednej schôdzi som aj podporil jeden z vašich návrhov v prvom čítaní. .“

V politike, 19. marca 2017:

„Zahraničná politická orientácia, aj povedal by som bezpečnostná orientácia, neprešla dialógom s verejnosťou…verejnosť nie je celkom spokojná s tým, ako funguje Slovenská republika v kontexte medzinárodnej situácie v súčasnosti, pretože nemá zadefinovanú svoju bezpečnostnú stratégiu alebo má zadefinovanú tak, ako ju robí ministerstvo obrany, ale bez konzultácie, bez súhlasu s verejnosťou.“

V politike, 19. marca 2017:

„Vy máte veľké výhrady voči školstvu…a tento dokument (Učiace sa Slovensko pozn.), ktorý kritizujete ako neúčinný, neefektívny a zlý…“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."