Demagog.sk
Katarína Neveďalová

Katarína Neveďalová (SMER-SD)

7 Pravda 1 Nepravda 2 Zavádzanie 0 Neoveriteľné

Osobná stránka politika

Výroky

Iné, 1. mája 2014:

„… poslednú správu o rovnosti mužov a žien, ja celkom dodnes nechápem, prečo veľká časť politického spektra v Európskom parlamente nepodporila správu o rovnosti mužov a žien … (správa Zuber, pozn.)“

Iné, 1. mája 2014:

„… keď napríklad princíp rovnosti ako hodnota v EÚ, že muži a ženy sú si rovní, sa vlastne v EÚ datuje začiatok roku 1957, pretože bola založená už v Rímskych zmluvách …“

Iné, 1. mája 2014:

„Nebola prijatá (správa Zuber, pozn.) napriek tomu, že správa o rovnosti mužov a žien sa vypracováva vlastne každé dva roky ak sa nemýlim, čiže ja som bola tiež jeden zo spravodajcov tejto správy v roku 2011. Čiže naozaj je to správa, ktorá je taká tradičná, klasická …“

Iné, 1. mája 2014:

„Správa Lunacek, ktorá hovorí o stave o situácií ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, nehovorí, že všetky členské krajiny teraz musia prijať registrované partnerstvo alebo niečo podobné …“

Iné, 1. mája 2014:

„60% absolventov vysokých škôl v EÚ sú ženy, tie sa nám nedostanú práve z tohto dôvodu, že sú istým spôsobom podceňované, kvôli tomu, že môžu sa stať potenciálne matkami, nedostanú tie lepšie pracovné miesta …“

Iné, 1. mája 2014:

„Na Slovensku máme 50% rozvodovosť.“

Iné, 1. mája 2014:

„Dnes už majú členské krajiny a národné parlamenty, ktoré môžu takisto ovplyvňovať legislatívu Európskeho parlamentu, ktoré môžu zablokovať dokonca prijatie nejakej legislatívy, tým že sa dohodnú, ale nie jeden parlament a nie jeden človek, musia sa dohodnúť ako výbor, musia podať námietku a keď sa ich nájde dostatočný počet na to, aby zablokovali, tak jednoducho môžu zablokovať aj národné parlamenty legislatívu EÚ to je práve vďaka Lisabonskej zmluve, ktorá platí od 1. decembra 2009“

Iné, 1. mája 2014:

„Čiže my (myslí tým EP, pozn.) môžeme veľmi významným spôsobom ovplyvniť to ako ten finálny text vyzerá. Ja vám môžem povedať príklad: Program pre mládež a vzdelávanie a šport Erasmus+, ktorého som bola jedným zo spravodajcov, keď prišiel text z Komisie bol úplne katastrofálny z nášho pohľadu, my sme navrhli úplne iný text … z nášho návrhu sa nakoniec prijalo približne 90% bolo zakomponované do finálneho textu. Napríklad Európska komisia navrhovala zrušiť špeciálnu kapitolu a financie pre mládežnícku politiku. My ako parlament sme boli zásadne proti tomu, presvedčili sme Európsku radu a dvaja proti jednému (Parlament a Rada proti Komisii, pozn.) sme to istým spôsobom zmenili a je tam špeciálna kapitola pre mládež.“

Iné, 1. mája 2014:

„Ale dnes už naozaj máme (myslí Európsky parlament, pozn.) reálne možnosť napríklad aj o rozpočte a o ďalších veciach povedať svoje slovo a zablokovať. … Prvá vec kde bolo využité toto právo, to bolo práve v decembri 2009, keď bola debata o dohode SWIFT … a debatovali sme o predĺžení tejto spolupráce so Spojenými štátmi na výmene údajov. A keď EP zistil, že Komisia vyjednala veľmi zle podmienky s USA, kde napríklad dĺžka pokial si oni mohli nechávať údaje bola nepomerne vyššia oproti tomu, čo EÚ mohla, tým že my sme museli všetky údaje povinne dávať USA a od nich sme ich získavali iba na špeciálne požiadanie s odôvodnením, čo boli naozaj nevýhodné podmienky, ktoré nevyjadrovali partnerstvo. EP naozaj prvý krát naozaj využil túto možnosť zablokovať … hlasoval proti tejto dohode SWIFT, a tým pádom to bolo celé zablokované.“

Iné, 1. mája 2014:

„Nový program Erasmus+, kde sme zvýhodnili práve odborné vzdelávanie, kde sme dali viacej financií na tieto podporné programy. Takisto sme tam zakomponovali väčšiu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a rôznymi firmami, ktoré ponúkajú odborné stáže.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."