Demagog.sk
Milan Kňažko

Milan Kňažko (Nestraníci)

61 Pravda 5 Nepravda 5 Zavádzanie 7 Neoveriteľné

Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Pán Nesrovnal, vy ste nezávislý 7 a pol týždňa, vy ste začali ako stranícky nominant SDKÚ.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 11. novembra 2014:

„VUCka dostáva peniaze na cesty, ale má ich opravovať mesto.“

Dôležitý výrok Iné, 12. marca 2014:

„V gorilom byte boli predstavitelia všetkých politických strán.“

Dôležitý výrok Iné, 12. marca 2014:

„Ja som mal na starosti náboženské spoločnosti a cirkvi ako minister kultúry, aj sekty.“

Dôležitý výrok V politike, 1. decembra 2013:

„Tu by som len rád poznamenal, že Francúzi napríklad majú obmedzenú možnosť, ako podporiť politickú stranu. Je to 2 800 euro.“

Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Vy, pan Nesrovnal, ste 4 roky pôsobili ako reprezentant najsilnejšieho zoskupenia pravicového. (hovorí o pôsobení Nesrovnala v mestskom zastupiteľstve Bratislavy)“

Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Tí, ktorí prichádzajú do Bratislavy za prácou, to je zhruba 90 tisíc áut denne.“

Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Záchytné parkovisko pri Inchebe (…) je nezmyselne spoplatnené 0,5 eur na hodinu. Príklad, v Prahe okolo 20 korún na celý deň.“

Téma dňa, 11. novembra 2014:

„A teraz sme svedkami, že pri Justičnom paláci, a to už schválili v zastupiteľstve, aj pán primátor zrejme podpísal, sa ide rušiť zeleň aj jedna z tých fontán, lebo tam bude podzemné parkovisko. Vraj pre Krajský súd.“

Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Nebudem uprostred dunajskej promenády (…) robiť cyklotrasu, už nejakých ľudí tam zrazili.“

Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Hovoríte o koncepcii parkovania. Za 4 roky ste (adresuje to Ftáčnikovi, pozn.) spolu s klubom nedokázali ani len dohodnúť základnú, jednodnú politiku v celom meste s mestskými časťami.“

Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Električka začala premávať teraz a provizórne po 3 rokoch na stanicu.“

Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Ja som založil ministerstvo medzinárodných vzťahov a riadil som ho. Ja som založil som ministerstvo zahraničných vecí a riadil som ho. Ja som štyri roky riadil ministerstvo kultúry. Štyri roky som viedol súkromnú televíziu.“

Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Zabránil som (ako minister kultúry, pozn.) tomu aby Divadlo P. O. Hviezdoslava sa nezmenilo na podzemné garáže.“

Téma dňa, 11. novembra 2014:

„Máte (Nesrovnal a Ftáčnik, pozn.) spoločné hlasovanie z 2. 6. 2011, kde ste odhlasovali politické nominácie do odborných funkcií.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."