Demagog.sk
Zdenko Trebuľa

Zdenko Trebuľa (SMER-SD)

9 Pravda 6 Nepravda 2 Zavádzanie 5 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 24. novembra 2013:

„Bielik: Dlhodobá nezamestnanosť sa týka Košíc a Košického kraja asi najviac, je tam najvyššia. Trebuľa: V prvom rade, pán redaktor, nie je najvyššia, je tretia odspodu, pretože máme Prešov aj Bystricu, ktorá je za nami, takže musím vás poopraviť.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 24. novembra 2013:

„… sme absolútne prví na Slovensku z 24 centier odborného vzdelávania máme 10.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 24. novembra 2013:

„Košický kraj bol úspešný v rámci regionálneho operačného programu, získali sme už v mesiaci september 22 miliónov na projekty infraštrukturálne, na cesty druhej a tretej triedy, plus dva milióny, 1 800 000 na opravu mostov.“

Dôležitý výrok Iné, 12. novembra 2013:

„Všetko rozhodovanie je na radách škôl, my ako zriaďovateľ za to zodpovedáme, ja ako štatutar musím rešpektovať tieto rozhodnutia. Pokiaľ rada školy nenavrhne odvolanie riaditeľa, alebo nenavrhne jeho menovanie, ja nemám zo zákona inú možnosť. Mám možnosti legislatívne, ktoré však po vykonaní kontroly neboli naplnené.“

Dôležitý výrok Iné, 12. novembra 2013:

„Na škole sú mzdové prostriedky a prevádzkové prostriedky. Tieto prostriedky na právne služby pán Bauer sú platené z prevádzkových prostriedkov.“

V politike, 24. novembra 2013:

„80 alebo 90 % marginalizovaných a sociálne najslabších skupín žijú v týchto troch krajoch (Košickom, Banskobystrickom a Prešovskom, pozn.).“

O 5 minút 12, 24. novembra 2013:

„My sme (KSK, pozn.) duálne školstvo rozbehli už v roku 2008 a robíme na ňom ďalej.“

Iné, 12. novembra 2013:

„My sme sa za uplynulé roky stretli s tým, že len na troch našich školách sme prišli o 120 tisíc euro práve nesprávne právne rozhodnutia v pracovno-právnych vzťahoch.“

Iné, 12. novembra 2013:

„Na tejto škole sa pán riaditeľ rozhodol mimo pána Žarnaya rozviazať pracovný pomer dohodov z orgnaizačno-právnych dôvodov s ďalšími štyrmi pracovníkmi, takže dokopy 5 pracovníkov zo školy dokopy odchádzalo.“

Iné, 12. novembra 2013:

„V školskej rade my ako zriaďovateľ nemáme ani väčšinu a pri tom za to zodpovedáme.“

Iné, 12. novembra 2013:

„Kontrolná skupina (v prípade prepustenia učiteľa Žarnaya, pozn.), ktorá bola vytvorená, bola vytvorená tak, aby tam boli odborníci a zástupcovia aj z útvaru hlavného kontrolóra.“

Iné, 12. novembra 2013:

„Prečo napríklad všetky sociálne zariadenia, všetky kultúrne zariadenia, všetky inštitúcie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti našej, menovanie riaditeľov týchto zariadení schvaľuje krajské zastupiteľstvo, ale v prípade riaditeľov škôl to robia rady škôl.“

Iné, 12. novembra 2013:

„My sme v tom čase išli v tom čase spoločne do úveru miliardy 400 tisíc korún, z toho sme miliardu 200 použili na opravu ciest.“

Iné, 12. novembra 2013:

„Na našom území (KSK, pozn.) sa nachádza 317 km ciest prvej triedy.“

Iné, 12. novembra 2013:

„Áno, tá nezamestnanosť tu je, 19,2 %.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."