Demagog.sk
Igor Ryban

Igor Ryban (Nestraníci)

3 Pravda 2 Nepravda 1 Zavádzanie 4 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Téma dňa, 30. októbra 2013:

„Zadlženosť štyroch nemocníc k 30.6 vo VÚC predstavuje 13 mil. eur.“

Téma dňa, 30. októbra 2013:

„Táto zadlženosť (štyroch nemocníc, pozn.) alebo nezaplatené faktúry za rok stúpli o 734 tisíc eur, medzi rokmi 2012-2013.“

Téma dňa, 30. októbra 2013:

„ŽSK pripravuje prenájom lekármi v rámci svojich kompetencií v zdravotných zariadeniach s účinnosťou zmluvy, ktorá má nastať v roku 2017 a má platiť do roku 2022. To je na obdobie 8 rokov.“

Téma dňa, 30. októbra 2013:

„ŽSK zaplatil za nákup CT prístrojov len prvú splátku, ďalšie sú rozložená na niekoľko rokov.“

Téma dňa, 30. októbra 2013:

„Štatistický úrad ukazuje, že ŽSK má najmenej diaľnic vybudovaných…“

Téma dňa, 30. októbra 2013:

„Ja som bol účasťou v roku 2004 a 2005 keď sa zakladal v Žiline Vedecko-Technologický park. Výšší územný celok pristúpil do tohto voľného združenia v roku 2006.“

Téma dňa, 30. októbra 2013:

„Štatistický úrad ukazuje, že ŽSK má najmenej zrekonštruovaných ciest…“

Téma dňa, 30. októbra 2013:

„Štatistický úrad ukazuje, že ŽSK má najmenej druhých a tretích ciest.“

Téma dňa, 30. októbra 2013:

„…bola predaná (poliklinika v Martine, pozn.) za 501tisíc eur…“

Téma dňa, 30. októbra 2013:

„Za dva roky bolo preinvestovaných do rekonštrukcie (polikliniky v Martine, pozn.) 1,3 milióna eur…“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."