Demagog.sk
Ľubomír  Vasilišin

Ľubomír Vasilišin (7 statočných)

9 Pravda 1 Nepravda 2 Zavádzanie 0 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok Téma dňa, 25. októbra 2013:

„V roku 2011 (Program revitalizácie krajiny, pozn.) pod vedením jedného z mojich kolegov Kravčíka, opatreniam protipovodňovými, protieróznymi, zamestnali dlhodobo nezamestnaných a vytvorili približne 7 000 pracovných miest. Bohužiaľ, tento program bol skončený.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 25. októbra 2013:

„Druhým bodom je zavedenie komplementárnej meny k euru tzv. prešovského dukátu, ktorý bude slúžiť iba na podporu miestnej ekonomiky. Poviem ako príklad Švajčiarsko od roku 1934 tam funguje komplementárna doplnková mena WIR a za minulý rok sa tohto systému zúčastnilo 62 tisíc subjektov s obratom dve miliardy dolárov.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 25. októbra 2013:

„V roku 2000 mali Nitra a Prešov približne rovnakú nezamestnanosť 22 — 23 %. Po dvanástich rokoch Nitra má 13 percent my sme stále na 20 percentách.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 25. októbra 2013:

„Vucka v tomto bode (zdravotníctvo, pozn.) zlyhala úplne. Ako aktívny zriaďovateľ upustila od zdravotníctva… Aké nemocnice. Má 34 percentný podiel v nemocniciach.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 25. októbra 2013:

„Slovensko ako jediná krajina z V4 nemá žiadnu položku z cestovného ruchu v sadzobníku zníženej sadzby DPH.“

Téma dňa, 25. októbra 2013:

„Jedným z hlavných bodov programu je riešenie nezamestnanosti… Máme na to riešenia, týmto riešením je obnova životného prostredia v regiónoch Program revitalizácie krajiny…“

Téma dňa, 25. októbra 2013:

„Je pripravená priehrada Tichý potok, má tam byť vyčlenených vyše 330 mil. eur. Ak by sme tieto peniaze nedávali do projektu Tichý potok, Každej obci Prešovského kraja by sa ušlo 500 tisíc eur.“

Téma dňa, 25. októbra 2013:

„PSK je najlepšie hospodáriacim krajom, ziskovým.“

Téma dňa, 25. októbra 2013:

„Poviem príklad. Objednávať si v Prešove strážnu službu za 800 tisíc eur…“

Téma dňa, 25. októbra 2013:

„Dôvodom predaja (v roku 2006, pozn.) nemocníc bolo, že sú v strate.“

Téma dňa, 25. októbra 2013:

„Prešovský kraj je najchudobnejší.“

Téma dňa, 25. októbra 2013:

„Nedávno bol zverejnený globálny rebríček konkurencieschopnosti, zo 144 krajín sme po 16 rokoch na 78. Rebríčku, Slovensko. Česi má 46. miesto. Maďari zmietaní krízou majú 63. miesto.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."