Demagog.sk
Peter Žiga

Peter Žiga (SMER-SD)

9 Pravda 2 Nepravda 0 Zavádzanie 1 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 20. októbra 2013:

„V minulosti neboli dotiahnuté zonácie do konca… …Nikomu sa nepodarilo vyzónovať žiaden národný park okrem Pienin.“

V politike, 15. marca 2015:

„…na základe tej zmluvy o prevádzke, boli Slovenské elektrárne zaviazané prispievať na údržbu Vodného diela v Gabčíkove, teda celého diela, nielen elektrárne, ale celého diela a to v sume 5 miliónov eur ročne. Od roku 2013 začali spochybňovať tieto platby a dokonca nás žalovali alebo žiadali od nás, aby sme 43 miliónov eur, ktoré nám počas tých ôsmich rokov zaplatili, aby sme im ako štát vrátili.“

V politike, 15. marca 2015:

„No už v roku 2010 sme zistili, pretože sme poslali audítorov do Slovenských elektrární, sme zistili, že nás oklamali o 800-tisíc eur.“

V politike, 15. marca 2015:

„Tam (Vodná elektráreň Čierny Váh, pozn.) je 23 malých vodných elektrární, to nie je jedna elektráreň.“

V politike, 20. októbra 2013:

„Dokázali predať španielskej vláde prostredníctvom Európskej banky pre obnovu a rozvoj 7 miliónov ton týchto emisií.“

V politike, 20. októbra 2013:

„Ono keby nebola zverejnená ta cena, respektíve keby nebola zverejnená ta zmluva, tak je podľa nášho zákona neplatná.“

V politike, 20. októbra 2013:

„No a doteraz platilo pravidlo a v zákone bolo ohraničené to, že keď vyhlásite na nejakom území piaty stupeň ochrany, alebo štvrtý stupeň ochrany, tak vlastník toho pozemku, či je to štát alebo súkromný vlastník alebo nejaká urbárska spoločnosť, tento pozemok nemôže normálne hospodársky obhospodarovať, to znamená, nemôže tam ťažiť drevo, nemôže tam pestovať poľnohospodárske plodiny, a v zásade je tento pozemok nedotknuteľný.“

V politike, 20. októbra 2013:

„Teraz sme do zákona dali aj ďalšie možnosti, teda súkromný vlastník keď nebude chcieť finančnú ujmu, môže si tento pozemok s vládou zameniť. Ta výmena pozemkov bude tak sa robiť, že bude len v rámci jedného okresu.“

V politike, 20. októbra 2013:

„My máme v programoch vyhlásenie vlády, prehodnotiť rozsah chránených území.“

V politike, 20. októbra 2013:

„Doteraz boli 4 alebo 5 (neúspešných, pozn.) pokusov o vyzónovanie Tatier.“

V politike, 20. októbra 2013:

„Čo sa týka intravilánu miest a obcí, to znamená, všetkého čo je v rámci tabule obce, tam sa nemení nič. To znamená, môžu sa bez súhlasu príslušných štátnych orgánov rúbať stromy do 40 cm obvodu, to znamená, asi do 13 cm v priemeru. Za tabuľou teraz chceme povoliť to, aby sa mohli rúbať stromy do 80 cm obvodu, čo je asi 25 cm v priemeru.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."