Demagog.sk
Tomáš Malatinský

Tomáš Malatinský (Nestraníci)

15 Pravda 1 Nepravda 0 Zavádzanie 2 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 27. januára 2013:

„S pripomienkami (k novele Zákonníka práce, pozn.) boli všetci účastníci na tripartite, nakoniec akceptovali takéto riešenie.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 27. januára 2013:

„Nezamestnanosť v roku roku 2010 12,5% a 2011 je 13,6%. A tieto isté čísla uviedli nakoniec aj Hospodárske noviny.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 27. januára 2013:

„Rok s najlepšou konjunktúrou 2007-2008, sme dosiahli nezamestnanosť okolo 8%.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 27. januára 2013:

„A nedávno sa vlastne uskutočnila analýza toho zvýšenia o 1% DPH, čo sa urobilo v predchádzajúcej vláde. Neprinieslo to ten želaný efekt.“

O 5 minút 12, 19. mája 2013:

„Vznikol materiál, ktorý sa skladá z viac ako 100 jednotlivých projektov. Pri tvorbe tohto dokumentu boli (podnikatelia, pozn.) veľmi konštruktívni a s nimi sme vlastne vytvorili tento dokument, ktorý predtým spolupracovali na ňom všetky rezorty, čiže je to taký prierezový materiál.“

O 5 minút 12, 19. mája 2013:

„Slovensko si historicky za najnižšie úrokové sadzby požičiava peniaze.“

O 5 minút 12, 19. mája 2013:

„Zákon o dotáciách som do parlamentu predkladal ja a tá formulácia, že sa inovačné vouchre dajú na toto použiť, dostala teraz už legislatívnu podobu.“

O 5 minút 12, 19. mája 2013:

„Podnikatelia v Indonézii sú veľmi aktívni (pobočka SARIO, pozn.) . Je tam 5 projektov, ktoré jeden sa už realizuje“

O 5 minút 12, 19. mája 2013:

„86% slovenského exportu je orientovaných do krajín Európskej únie.“

O 5 minút 12, 19. mája 2013:

„Indonézia je mimo Európskej únie. Je to veľmi silný trh, 240 miliónov obyvateľov.“

O 5 minút 12, 19. mája 2013:

„Máme tam ešte, keď sme tu Indonéziu načali, máme tam ešte podnikateľov, ktorí tam idú stavať cementáreň, máme tam podnikateľov, ktorí tam vyvíjajú takzvanú tropickú pšenicu.“

O 5 minút 12, 19. mája 2013:

„Sme realokovali prostriedky z iných operačných programov, ktoré sa nedaria naštartovať a máme na ministerstve dneska už dve výzvy, ktoré sú vonku.“

O 5 minút 12, 19. mája 2013:

„Tieto miesta sú spojené s technológiou a tieto miesta musia garantovať 6 rokov, 6 rokov.“

O 5 minút 12, 27. januára 2013:

„Naša otvorená ekonomika je veľmi previazaná s Európou. Dokonca aj export, ktorý zo Slovenska vyvážame, tak je 85% napojený do týchto krajín.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."