Demagog.sk
Tomáš Borec

Tomáš Borec (Nestraníci)

31 Pravda 3 Nepravda 4 Zavádzanie 6 Neoveriteľné

Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 21. septembra 2014:

„Momentálne to (systém pravidiel rozhodovania súdov resp. občiansky poriadok, pozn.) máme vo verejnej diskusii, v takzvanom medzirezortnom pripomienkovom konaní.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 21. septembra 2014:

„Ale čo sa týka napríklad pána Čima, bol vymenovaný vlastne parlamentom (za člena Súdnej rady, pozn.) pred koncom svojho funkčného obdobia, až na obdobie funkčnosti alebo teda až na obdobie, keď už prišla nová vláda, áno?“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 21. septembra 2014:

„…tá reakcia naozaj je na toto, na naozaj najnižšiu dôveryhodnosť justície vo vzťahu k všetkým členským štátom Európskej únie.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 6. apríla 2014:

„Ten návrh, ktorý pripravilo Ministerstvo spravodlivosti s ďalšími expertmi, bol v pôvodnej verzii, obsahoval určité veci, ktoré už neobsahuje terajšia verzia. Zmenili sa tam otázky v rozsahu povedzme kompetencií prezidenta, potom v oblasti povedzme sudcovskej imunity a taktiež sa rieši otázka, respektíve v tomto novom návrhu už nie je preverovanie sudcovskej spôsobilosti.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 2. februára 2014:

„Tento zákon (o advokácii, pozn.) bol chystaný ešte pani ministerkou Žitňanskou v tom čase a bol v podstate hotový. Čiže to bol jediný zákon, ktorý som mal už pripravený na v podstate predloženie do parlamentu. Čiže nevidím v tom žiaden nejaký zámer alebo niečo podobné.“

O 5 minút 12, 21. septembra 2014:

„My sme oddelili vlastne teraz novelou Ústavy od prvého septembra funkciu predsedu Najvyššieho súdu od predsedu Súdnej rady.“

O 5 minút 12, 21. septembra 2014:

„Z tohto ohľadu novelou Ústavy pribudlo množstvo nových úloh popri tých, ktoré už sú existujúce. Okrem iného, musia prijať zásady etiky pre sudcov, musia riešiť otázku spoľahlivosti a previerky spoľahlivosti sudcov.“

O 5 minút 12, 21. septembra 2014:

„Dnes sa nazýva (súbor pravidiel rozhodovania súdov, pozn.) Občiansky súdny poriadok je z roku 1963.“

O 5 minút 12, 21. septembra 2014:

„…tí ktorí prišli do toho talára za určitých podmienok, no tak dobre, ale veď za ten čas, to je na celý život…“

O 5 minút 12, 21. septembra 2014:

„všetkých 1 400 sudcov, ktorí sú dnes“

O 5 minút 12, 21. septembra 2014:

„…všetci prokurátori povinne musia prejsť previerkou, bezpečnostnou previerkou, nie toto, čo my sme nastavili (novelou Ústavného zákona, ktorý zaviedol previerky sudcov, pozn.)“

O 5 minút 12, 21. septembra 2014:

„Takisto riešime otázky sprísnenia prace na doma, riešime otázky zodpovednosti sudcov, ktorí sú na PN za to, aby teda naozaj to bola reálna PN a nie proste niekde že budú na dovolenke a podobne, čo sa tiež stávalo. Sprísňujeme podmienky na 13. a 14. plat, ktorý sudcom je vyplácaný, kritéria na to, aby ho vôbec mohli dostať vyplatený.“

O 5 minút 12, 6. apríla 2014:

„pani poslankyňa samozrejme spomína oslabovanie pozície prezidenta, naopak, kritizovala ešte pred prezidentskými voľbami posilňovanie pozície prezidenta, tak tu tiež vidím určitý rozpor a jasnú politiku.“

O 5 minút 12, 6. apríla 2014:

„Keď sa bavíme o členoch Súdnej rady, samozrejme, v tej verzii oproti návrhu ministra spravodlivosti tam pribudol v podstate ako člen vlády navyše oproti pôvodnému návrhu.“

O 5 minút 12, 6. apríla 2014:

„Samozrejme, minister spravodlivosti musí predložiť nejaký návrh, čo sa aj stalo. My sme pripravili odborný návrh a ten sme predložili do parlamentu. Aby bolo možné o tom rozhodnúť, tak len parlament a nie vláda môže rozhodovať o akomkoľvek návrhu Ústavy.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."