Demagog.sk
Martin Fronc

Martin Fronc (KDH)

23 Pravda 5 Nepravda 2 Zavádzanie 2 Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 17. januára 2016:

„…pretože strana Smer pred voľbami v roku 2006 mala formuláciu konkrétnu o tom, ako zvýši podiel financií do školstva s HDP, bolo tam číslo, pokiaľ si pamätám 5%, možnože sa pamäť mi celkom neslúži. No ale čo sa naplnilo? Nič sa z toho nenaplnilo…“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„PISA je najznámejšia, ale snáď by bolo dobré aj povedať, aby diváci vedeli, že čo to je za meranie. To nemeria vedomosti priamo, ale meria, akým spôsobom vedia tieto vedomosti uplatniť, ako ich vedia v živote využiť.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 14. apríla 2013:

„V podstate zvýšenie platov za 4 roky, ktoré som dosiahol z 12 500 na 18 000 korún na priamy plat, to ako bolo málo?“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 14. apríla 2013:

„K tým súkromným školám, ako nemáme dohromady cirkevných a súkromných škôl ani 5%.“

V politike, 17. januára 2016:

„Ja nepokladám za korektné obviňovať učiteľov, že je to politikum a že sú riadení trebárs nejakou politickou stranou, ako tieto vyjadrenia zazneli jednak z úst pána ministra, jedna z úst pána predsedu Národnej rady.“

V politike, 17. januára 2016:

„…v roku 2003, keď som bol ministrom, takisto bol štrajk a vtedy opozičný poslanec a terajší premiér pán Fico sa vyjadril, spoločenská pozícia učiteľov nezodpovedá dôležitosti ich poslania a pod tlakom reštrikčnej politiky vlády sa stále zhoršuje.“

V politike, 17. januára 2016:

„Bolo ESO, jednoducho ministerstvo a zodpovednosť za školstvo sa rozsypalo na dve ministerstvá. Na ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva.“

V politike, 17. januára 2016:

„Mám vytiahnuť, na základe čoho Smer odvolával mňa? Na aký nezmysel? Že som nezvolával gremiálne porady.“

V politike, 17. januára 2016:

„Ale druhá vec je, viete v tom období, keď som bol ministrom, je to vo vašej správe o stave školstva, ktorá bola vydaná v tomto volebnom období, tie platy učiteľov narástli na hodnotu priemerného platu v národnom hospodárstve v tom čase z 12 500 korún na 18 200.“

V politike, 17. januára 2016:

„Ale to vyplýva, to bola aj myšlienka toho z normatívneho financovania. To znamená, že oni dostávali aj peniaze na žiakov…“

V politike, 17. januára 2016:

„Neviem, či ste si pozreli poslednú správu OECD o Slovensku, to je taká hrubá správa o všetkom možnom, aj o školstve. A práve v tejto správe (posledná správa OECD, pozn.) sa uvádza, že normatívny spôsob financovania je na Slovensku nastavený veľmi dobre a treba ho zachovať.“

V politike, 17. januára 2016:

„Vy viete dobre, že trikrát som dával pozmeňovací návrh zákona o financovaní, aby sme tam zabudovali aj jednoducho kvalitatívne výsledky škôl. Výsledok bol, že trikrát to vládna strana Smer bez diskusie zhodila zo stola. Hlasovaním bez akejkoľvek rozpravy.“

V politike, 17. januára 2016:

„Pán minister, po prvé, ako internáty sa opravovali celý čas. Išli stovky miliónov vtedy korún na opravy internátov každý rok. Nie prvýkrát to teraz ide.“

V politike, 17. januára 2016:

„Ešte nedávno hovorili odborári o desiatich percentách (odborári učiteľov o zvyšovaní platov, pozn.).“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."