Demagog.sk
 

Osemnásť mesiacov s Ivetou Radičovou

29. marca 2012

Čísla, ktorými sa odchádzajúca premiérka v televíziách lúčila s funkciou, zväčša sedia. Nepresná bola v oblasti verejných financií.

Iveta Radičová sa v nedeľných diskusiách lúčila so svojím úradom rekapituláciou úspechov takmer dvoch rokov vládnutia štvorkoalície. Demagog. SK analyzoval zásluhy, ktoré si premiérka pripísala. 

V oblasti verejných financií a verejnej správy: zníženie zamestnanosti vo verejnom sektore o 11,7 percenta, zníženie výdavkov verejnej správy o desať percent, zníženie deficitu z ôsmich percent na polovicu, zachovanie odpočítateľnej položky dane, negatívnej dane alebo zamestnaneckého bonusu a systém verejného obstarávania pozitívne hodnotený Transparency International. 

V oblasti trhu práce a regulácie cien: medziročný rast zamestnanosti o 1,5 percenta, pokles nezamestnanosti o 0,9 percenta, tohtoročné zníženie cien plynu o 5,24 percenta. 

V oblasti školstva: zvýšenie zdrojov v oblasti vzdelávania vrátane zvyšovania platov o 5,7 percenta. 

V sociálnej oblasti: predĺženie materskej dovolenky a zvýšenie materskej podpory, zvyšovanie rodičovského príspevku, príspevku na dieťa, úľavy pri hypotékach pre mladých, limity na lieky pre dôchodcov a zdravotne postihnutých, zmena vianočných dôchodkov v prospech nízkopríjmových dôchodcov. 

Kým čísla z oblasti verejných financií nie sú také pozitívne, ako uviedla Radičová, v ostatných oblastiach s drobnými nedostatkami vláda dosiahla uvedené úspechy.

Reálne čísla

Na základe údajov Štatistického úradu o zamestnanosti vo verejnom sektore, obrane a povinnom sociálnom zabezpečení klesla zamestnanosť len o 4,5 percenta.
Čisté údaje len o verejnom sektore sa nám nepodarilo nájsť. Podľa tlačovej správy ministerstva financií klesli verejné výdavky len o päť percent.
Deficit klesol z 8,1 len na 4,6 percenta. Odpočítateľnú položku, negatívnu daň, ako aj zamestnávateľský bonus vláda vo svojich reformách skutočne ponechala.
Transparency International pozitívne hodnotila aj nový systém verejného obstarávania a využívanie elektronických aukcií (73 percent v roku 2011 oproti 58 percentám v roku 2009). Za posledný rok tiež stúpla zamestnanosť a klesla nezamestnanosť tak, ako uviedla premiérka. Regulačný úrad nariadil zníženie ceny plynu o 5,24 percenta, ten však riadi nominant Smeru.

Zdroje v školstve oproti roku 2011 narástli o 1,9 percenta, platy v priemere o 5,7 percenta. Materská dovolenka sa predĺžila z 28 na 34 týždňov, zvýšil sa vymeriavací základ jej príspevku a tiež príspevok na starostlivosť o dieťa zo 164,22 na 230 eur. Rodičovský príspevok sa dorovnal na 190,10 eura – časti rodičov sa polepšilo takmer o 26 eur, no časti ubralo 66 eur.

Skutočné zmeny 

Úľavy pri hypotekárnych splátkach pre mladých sa zadávajú na základe benevolentnejších pravidiel (pre pár s príjmom nepresahujúcim 2,6 násobku priemernej mzdy, oproti 1,3 násobku na osobu v minulosti. Možnosť odkladu splátok pri narodení dieťaťa), dôchodcovia si môžu započítať širší okruh liekov do limitov spolufinancovania a tí s nízkym príjmom sa skutočne tešia mierne štedrejším a adresnejším vianočným príspevkom, aj keď v rozsahu pár eur. 

Vždy by mohlo byť lepšie. Premiérka môže odísť s dobrým pocitom… Zmeny, ku ktorým sa prihlásila, až na drobné výnimky, sú skutočné

Ondrej Lunter
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."