Demagog.sk
 

Poslanie Demagog.SK

Prezentácia názorov v rámci verejného priestoru môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Prostredníctvom blogov, sociálnych sietí či osobne. Pre politickú sféru sú špecifické diskusné relácie v televízii či v rozhlase, kde hosťujúci politici debatujú na vopred vybrané témy, prezentujú svoje nátzory, majú možnosť argumentovať faktami, predstaviť svoje volebné programy, debatovať o aktuálnych otázkach. V týchto diskusiách hrajú kľúčovú úlohu moderátori, ktorí ich majú viesť a zastupovať svojou prítomnosťou kritické premýšľanie nad predkladanými tvrdeniami. 


V slovenských politických diskusiách zlyhávajú ako politici, tak moderátori. Politici často operujú informáciami, ktoré sú skreslené, účelovo vytrhnuté z pôvodných kontextov, neúplné alebo priamo klamlivé. Moderátori o tom často nevedia, pretože im chýbajú informácie a nedokážu efektívne, jednoznačne a v krátkom čase oponovať. Cieľom projektu Demagog.SK je v istom zmysle doplniť túto chýbajúcu prácu moderátorov, ako aj upozorňovať na manipulatívne narábanie s faktami zo strany politikov. Preto sledujeme politické diskusie a overujeme nakoľko sú informácie, ktoré v nich odznejú, v súlade s realitou. 

Demagog.SK nemá monopol na pravdu. Zmyslom projektu je v prvom rade zvýšiť informovanosť verejnosti a prípadne dávať podnet k rozprúdeniu (verejnej) debaty o skutkovej podstate vyhlásení politikov. Pri našej práci vychádzame z verejne dostupných zdrojov, na základe ktorých tvrdenia politikov overujeme. Zmyslom toho je ukázať, koľko z toho, čo politici v reláciách tvrdia, by mali možnosť overiť si bežní ľudia, ak by na také niečo mali čas. Viac o tom, ako pracujeme, si môžete prečítať v časti Ako hodnotíme

Demagog.SK má dobrovoľnícky a neziskový charakter, je otvorený príspevkom a podnetom od kohokoľvek. Naše kapacity (ľudské a finančné) a informačné zdroje sú obmedzené. Preto, ak niektoré naše informácie budete považovať za nedostatočné a neúplné, ste vítaní prispieť do diskusie a doplniť obsah našich stránok. 

V prípade, ak budete chcieť k tejto práci niečím prispieť, napíšte prosím na info(at)demagog.sk. 

Kto je za Demagog.SK 

Demagog.SK vznikol ako dobrovoľnícka a nezávislá iniciatíva Mateja Hrušku a Ondreja Luntera, študentov Masarykovej univerzity v Brne, a bol oficiálne spustený 3.marca 2010. Relácie sme začali s nepravidelnou periodicitou overovať už od začiatku roka 2010. Do septembra 2010 nám s prácou na overovaní externe pomáhali spolupracovníci Peter Ondriaš, Andrej Schulcz alebo Lukáš Lehotský. Bývalými spolupracovníkmi projektu a tvorcami obsahu portálu boli Tibor Javorek a Tomáš Madleňák.

Od konca roka 2010 je projekt organizačne zastrešený Inštitútom SGI, ktorý zabezpečuje organizačné a finančné potreby, technickú podporu a tím stážistov podieľajúcich sa na tvorbe projektu. Inštitút SGI do obsahu stránky nezasahuje. Zodpovednosť za výslednú podobu overených relácií majú v súčasnosti Anna Peniašková, Pavlína Čapkovičová a Karin Sólymosová. Zo strany Inštitútu SGI je za Demagog.SK projektovo zodpovedná Lenka Galetová, v minulosti to bol Matúš Sloboda, Veronika Hincová Frankovská, Ján Tvarožný a Marián Kišďurka. 


Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."