Demagog.sk

Ján Figeľ vs. Robert Fico

Na telo, 19. decembra 2010. (videozáznam relácie)
Moderátor: Zlatica Puškárová

V nedeľnej relácii Na telo sa už v dlho divákom sľubovanom dueli podpredseda parlamentu Robert Fico s ministrom dopravy Jánom Figeľom. Dominantnou oblasťou diskusie relácie bola výstavba diaľnic, ktorá je v poslednom období prioritnou témou pre obidvoch mužov. Hlavný spor sa viedol v rovine sporu, či je dôležitejšie mať diaľnice rýchlejšie, ale drahšie, alebo pomalšie, ale lacnejšie. Obidvaja politici pri obhajobe svojích pozícií používali často nepravdivé argumenty. Viac čítajte v našej analýze.

Štatistiky diskusie

 
6   5  
5   1  
8   2  
2   2  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„(Moderátorka: Zrušili ste výstavbu diaľnice zo Žiliny do Martina, ktorá sa mala teda začať na jar roku 2011. Všetko zatiaľ dobre hovorím, hej?) Nezastavili sme, skôr sa mení prístup, ktorý predtým znamenal dominanciu PPP formy, ktorá je naozaj náročná, drahá a komplikovaná a bola aj svojim svojím spôsobom blokovaná hlavne v tej časti prvého balíka, ktorá mala byť od Martina do Prešova.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
De facto sa výstavba nezastavila, pretože ešte ani nezačala,doteraz sa vykonávali len prípravné práce. V prípade prvého balíka PPP vypršala platnosť koncesnej zmluvy a teda zanikla. V prípade tretieho sa vláda rozhodla stavať tento úsek pomocou inej formy financovania ako PPP, s tým, že tunel Višňové sa má začať stavať budúci rok. Napríklad z prvého balíka PPP už prebieha verejná súťaž na výstavbu 18,5 km úseku D1 Hubová-Ivachnová ako uvádza stránka. Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. 

Avšak vzhľadom na skutočnosť, že boli zrušené obidva balíky PPP projektov z ktorých sa úsek Martin — Prešov skladal a je nutné rozbehnúť nové tendre, ktoré výstavbu diaľnice zdržia, je zavádzajúce konštatovať, že výstavba diaľnice nebola zastavená. 

Dôležitý výrok

„V júni 2010, keď sme odovzdávali vládu, tak sme odovzdali vláde jeden PPP projekt, na ktorom sa už pracuje, to hovorím o tom projekte Nitra — Zvolen a dva projekty, z ktorých jeden bol už hotový úplne vrátane peňazí a prípravných prác, druhý, kde prebiehali prípravné práce.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Rozpracovaný projekt je rýchlostná cesta R1 Nitra — Zvolen. O prípravných prácach na zvyšných dvoch projektoch píše denník Pravda na svojom portály. Avšak Vladimíra Kucejová v júni 2010 ďalej uviedla, že obidva projekty (PPP1 a PPP3) "nemajú ešte vyriešené financovanie" a "je teoreticky možné projekty zastaviť." Tvrdenie R. Fica je tak nepravdivé. 

Dôležitý výrok

„Fakt je ten, že na diaľnici D1 medzi Žilinou a Prešovom zastali všetky práce s výnimkou jedného krátkeho profilu na jednom malom úseku, ktorý dostala firma pána Širokého Váhostav. O tom rozhodla táto vláda. Všetky ostatné úseky stoja.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Je pravda, že zrušením PPP1 a 3 došlo k zastaveniu vykonávania prípravných prací v podstate na celom úseku D1 medzi Žilinou a Prešovom. Krátky profil spomínaný Ficom je križovatka na úseku Sverepec — Vrtižer, ktorá je vo výstavbe. V tomto prípade zvlášť oceňujeme precíznosť vyjadrenia R. Fica, kedy negeneralizuje, ale analyzuje drobné nuance predmetu výroku.

Dôležitý výrok

„Ako môžete povedať, pán minister, že na jar sa začne stavať tunel Vyšňové. Teda poďme si povedať veľmi jednoducho, ako to bude vyzerať. Po prvé: najskôr musíte dať vytendrovať, kto vám pripraví súťažné podklady a samotné verejné obstarávanie. To vám bude trvať minimálne štyri mesiace a už sme v marci. Ešte máte len súťažné podklady. Vyhlásite verejné obstarávanie, ktoré pri takomto tunely bude trvať minimálne rok, pretože bude veľa záujemcov, budú sa podávať námietky a tieto firmy budú medzi sebou súperiť. Ste v apríli v roku 2012. Potom to musíte zazmluvniť a musíte začať. My hovoríme, že sa odkladá výstavba týchto projektov minimálne o dva roky.“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Tento výrok je pre túto chvílu neoveriteľný. My si ho však zapisujeme a budeme sledovať, či sa ukážu obavy Roberta Fica ako pravdivé. 

Dôležitý výrok

„(Moderátorka: Pán Fico, moja krátka otázka. Vy ste veľmi zrozumiteľne pred nejakým časom vyhlásili, že chcete, aby bola diaľnica Bratislava — Košice už v roku 2010.) Okrem žilinského tunelu. Okrem žilinských tunelov, takto to bolo povedané.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Ficove slová potvrdzuje správa TASR z 12. 7. 2007, kde sa predpokladá dokončenie diaľnice bez tunela medzi Žilinou a Martinom.

Dôležitý výrok

„My sme odovzdali 147 kilometrov diaľnic za štyri roky a ďalších 90 kilometrov diaľnic, ktoré sú rozostavané.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Ako sme už v minulosti uviedli, na základe informácií na ndsas.sk sme narátali približne 78 km odovzdaných diaľnic a rýchlostných ciest v období Ficovej vlády. Pri zarátaní rozšírenia diaľnice D1 v úseku Bratislava-Trnava, je toto číslo 116 km. Toto číslo sa blíži k proklamovaným 150 km až po zarátaní stále nedokončených úsekov rýchlostnej cesty R1, avšak potom nesedí počet rozostavaných úsekov v rozsahu 85 km.

Dôležitý výrok

„Čo myslíte, aké plány má táto vláda? Z dokumentov, ktoré sú verejne prístupné vyplýva, že v roku 2011 chce táto vláda odovzdať 5,2 kilometra diaľnic a v roku 2012 5,2 kilometra diaľnic.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Napríklad podľa NDS v roku 2011 by mala byť ukončená výstavba R1 v dĺžke 51,6 km a teda presahujúcich 5,2 km.

Tento výrok pán Fico povedal aj v relácii O 5 minút 12, s tým rozdielom, že teraz sa odkazoval na verejne prístupné zdroje. Verejne prístupné zdroje ukazujú, že Fico v tomto prípade nehovorí pravdu. 

Robert Fico mohol mať na mysli odovzdávanie úsekov diaľnic začatých v období tejto vlády. Avšak v tom prípade by sa jednalo o zavádzanie, pretože ku km odovzdaných za jeho vlády nemal problém pripočítať aj úseky, začaté predošlou vládou. 

Dôležitý výrok

„Vy, keď ste začínali, mám to presne zdokumentované, v prvom roku 2006 ste zahájili vyše 3 kilometre a v druhom ďalších vyše 4 kilometre.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa programu prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 — 2010 je v prílohe 5,6 uvedené nasledovné:
V roku 2006 (za Ficovej vlády, pozn.) bolo začatých cca 12,769 km stavieb

V roku 2007 bolo začatých cca 46,045 km stavieb.

Podľa údajov zverejnených na stránke NDS bolo do prevádzky uvedených:
V roku 2006 (za Ficovej vlády, pozn.) - cca 24,43 km rýchlostných ciest a diaľníc 0 km.
V roku 2007 — 0 km rýchlostných ciest a cca 42,025 km diaľníc.

Dôležitý výrok

„Samozrejme tá výstavba trvá a samotný tunel je plánovaný projektovo na 60 mesiacov. To bolo aj v prípade tohto balíka. Tak to bolo s koncesionárom dohodnuté. Na 57 teda.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti mala výstavba trvať od 22. januára 2010 do jesene 2014 vrátane prípravných prác. Číslo 57 teda môžme považovať za správne.

Dôležitý výrok

„Ten rozdiel asi 3,6 miliardy eur v rozsahu 30 rokov znamená pre nás šancu financovať napríklad dvojnásobným objemom údržbu a rozvoj ciest prvej triedy.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Na základe pôvodnej zmluvy na tretí balík (30 km v okolí Žiliny, pozn.) mal štát zaplatiť za 30 rokov dokopy cca 8,5 mld. eur. V decembri prišla ponuka zo strany koncesionára znížiť ročnú platbu z 277 mil. eur na 219 mil. eur (čo je rozdiel 58 mil. eur) Potom by to vychádzalo, že štát by zaplatil spoločne cca 6,561 mld. eur namiesto predpokladaných 8,5 mld. eur. Ušetrilo by sa 1,939 mld. eur., pričom stavebné náklady sa mali znížiť z takmer 2 mld. eur na 1,6 mld. eur (úspora 400 mil. eur). Podľa týchto informácií by bolo ušetrené okolo (1,939 mld. eur + 400 eur, pozn.) 2,339 mld. eur.

Na stane druhej podľa údajov ministerstva dopravy investičné náklady na úseky D1 z tretieho balíka by dosiahli pri klasickom verejnom obstarávaní z eurofondov a štátneho rozpočtu 1,6 mld. eur. Prevádzkové náklady počas 30 rokov by dosiahli okolo 300 mil. eur( teda spolu by to bolo 1,9 mld. eur). Celkové náklady počas koncesného obdobia by tvorili 3,1 mld. eur,(čiže 1,9 mld. eur + 3,1 mld. eur) čo dokopy tvorí 5 mld. eur , čo je oproti predpokladaných 8,5 mld. eur (uvedených v prvom odseku, pozn.) úspora cca 3,5 mld. eur.

Dôležitý výrok

„My hovoríme o faktoch. Ale potom kde sa vzal ten oficiálny údaj, ktorý bol uverejnený aj v rôznych dokumentoch Európskej komisie, aj vo vašich tabuľkách, ktoré dávate ako oficiálne dokumenty, že na budúci rok chcete odovzdať 5 kilometrov a ďalší rok 5 kilometrov. My sme odovzdali 150 a 90 rozostavaných kilometrov ešte k tomu navyše.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Robert Fico by mal konkrétne pomenovať zdroj z ktorého čerpá. Verejne dostupné zdroje, z ktorých je prirodzené a logické čerpať, ako napríklad informácie národnej diaľničnej agentúry, uvádzajú, že v roku 2011 by mala byť ukončená výstavba R1 v dĺžke 51,6 km a teda počet km odovzdaných budúci rok presahuje 5,2 km.

Ohľadne km diaľnic odovzdaných minulou vládou sme už v minulosti uviedli, že na základe informácií na ndsas.sk sme narátali približne 78km odovzdaných diaľnic a rýchlostných ciest v období Ficovej vlády. Pri zarátaní rozšírenia diaľnice D1 v úseku Bratislava-Trnava, je toto číslo 116 km. Toto číslo sa blíži k proklamovaným 150km až po zarátaní stále nedokončených úsekov rýchlostnej cesty R1, avšak potom nesedí počet rozostavaných úsekov v rozsahu 85 km.

Zároveň aj keby bol tento údaj pravdivý, je takéto tvrdenie zavádzajúce, pretože Fico dáva do kontextu štvorročné obdobie jeho vlády s dvojročným plánovaným obdobím novej vlády.  

Dôležitý výrok

„(Moderátorka: Keby sa všetky tie tri zrealizovali, toto sú medializované informácie ohľadom financovania, tak štát by každý rok 30 rokov platil týmto súkromných firmám, ktoré by diaľnice postavili, 700 miliónov eur. Počkajte. Čo vychádza okolo tých 21 miliárd korún. Rok čo rok, 30 rokov. Je to tak?) Tie čísla nesedia.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Tieto čísla sedia presne, oceňujeme moderátorku za pripravenosť, pretože citovala slová bývalého ministra dopravy pána Vážneho ako uvádza správa ČTK na stránke pravda.sk z 13.10.2009.

Dôležitý výrok

„No veď to je to čo znamená neudržateľnosť štátnych alebo verejných financií (700 miliónov eur ročne na výstavbu diaľnic, tak ako by to bolo v prípade realizácie PPP1,2 a 3, pozn.), pretože žiadna vláda doteraz nedávala ročne viac, než 500 miliónov alebo pol miliardy eur na výstavbu diaľnic.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Zákony o štátnom rozpočte pre jednotlivé roky…
Výdaje na výstavbu diaľníc a rýchlostných ciest NDS v eurách
1999 (.pdf)
216 666 000
2000 (.pdf)
170 000 000
2001 (.pdf)
155 800 000
2002 (.pdf)
353 253 000
2003 (.pdf)
283 333 000
2004 (.pdf)
289 048 000
2005409 875 000
2006307 281 000
2007 (.pdf)
252 312 000
2008344 612 000
2009673 776 573
2010572 952 229
2011466 103 346

Na základe údajov v tabuľke je zrejmé, že čiastka zo štátneho rozpočtu presahujúca 500 miliónov eur na výstavbu diaľníc a rýchlostných ciest NDS bola poskytnutá v rokoch 2009 a 2010. V roku 2009 s to dokonca blížilo ku "magickým" 700 miliónom euro.

Či je to udržateľné nedokážeme posúdiť.

„Tam (v úseku Martin — Prešov, pozn.) už bežia súťaže a obstarávanie a výstavba po novom roku sa rozvinie. Samozrejme všetko predpokladá plnenie krokov, ktoré vo verejnom obstarávaní a v rozbehu výstavby sú potrebné.“

„Úsek medzi Nitrou a Zvolenou sa rieši práve cez PPP.“

„Pretože balík bol najväčší zo všetkých a bol zablokovaný tým, že jeho jeden úsek Turany — Hubová je blokovaný Európskou komisiou, ktorá zatiaľ nedala súhlas na pôžičku z Európskej investičnej banky. Preto náš prístup bol roztvoriť tento balík, dať jednotlivé úseky do súťaže, aby všetky firmy, aj naozaj slovenské a menšie, nielen veľké a veľké korporácie mohli súťažiť a pracovať.“

„Ale napríklad teraz končí rok 2010, kedy mali byť už tie diaľnice, o ktorých hovoríte a to spojenie Bratislava — Košice. My ideme realizovať vaše sľuby.“

„Rovnako musíme konštatovať, že ste zastavili dva pripravené PPP projekty, vďaka čomu niektoré slovenské firmy, ako napríklad Doprastav musí prepúšťať ľudí, pretože mali pripravené kapacity už na výstavbu tejto diaľnice.“

„Samozrejme odovzdáme oveľa viac. Odovzdáme a dokončujeme na budúci rok aj ten úsek do Tekovských Nemiec. Pôjde sa ďalej. Zajtra odovzdávame úsek pri Svidníku, ktorý už v máji 2009 bol akože odovzdávaný, ale rok aj pol stojí v poli v hodnote 25 miliónov eur.“

„Opakujem, tá pripravenosť z minulého obdobia je malá, ale to, čo ideme rozvinúť v novom roku z prvého balíka plus táto, ten úsek Vyšňové znamená zhruba 70 kilometrov plného diaľničného profilu do výstavby.“

„A to, že vláda v stredu rozhodla na môj návrh a po samozrejme zložitých rokovaniach je potvrdením, že diaľnice sú prioritou. Pôjde na nich celkovo asi 2,2 miliardy eur.“

„Podľa nás to vôbec nie je predražené. Naopak PPP projekty v čase krízy sú najvýhodnejší projekt, lebo dávajú prácu. Prečo bol na Slovensku do júna 2010 najvyšší hospodársky rast v Európskej únii? Lebo sme začali stavať diaľnice.“

„My vám vyčítame, že ste zastavili diaľnice, čo sa naozaj stalo.“

„Pán minister, vždy som povedal, že podám takto ruku. V záujme diaľnic urobíme čokoľvek. Akýkoľvek zákon ústavný, akékoľvek rozhodnutie vo vzťahu k Bruselu, akékoľvek rozhodnutie k čomukoľvek, ak to pomôže k diaľniciam.“

„Oni hovoria o nejakých 400 miliónoch eur. Viete čo je 400 miliónov eur? To je mucha pre psa. To je nič. To je 12 miliárd korún. To máte na 12 kilometrovú diaľnicu v ťažkom teréne.“

„No. To číslo, tá úspora 3,6 miliardy eur je číslo, ktoré vychádza z porovnávania výstavby tej žilinskej diaľnice, čo sú štyri úseky včítane tunela s tým stavom, ako bola vyrokovaná predtým koncesná zmluva s firmou, ktorá to mala stavať a 30 rokov prevádzkovať.“

„Keď sme v záujme postavenia tých 150 kilometrov diaľnic, ktoré sme reálne odovzdali a tých 90 kilometrov, ktoré sme odovzdali v rozostavanom stave, prijímali v parlamente zákon o urýchlenom vyvlastňovaní pozemkov. Keď sme tento zákon prijímali v parlamente, tak na barikády sa postavili všetci predstavitelia opozície a kričali, že neústavnou cestou chceme stavať diaľnice, oberáme ľudí o práva a o ďalšie veci.“

„Celý operačný program. Hovorme celé čísla. Celý strategický referenčný rámec má jedenásť operačných programov a cez 11 miliárd eur. Cirka. Hovoríme o 11 miliardách eur pre všetko ale. Pre všetky oblasti. Čiže máme 330 miliárd slovenských korún na všetko. Nehovorím o diaľniciach, hovorím o celom Slovensku. Školy, oprava škôl, ďalšie a ďalšie veci. Je to rozdelené do jedenástich operačných programov. Ak si zoberieme operačný program doprava, tie finančné prostriedky, ktoré sú tam, sú úplne zanedbateľné.“

„A teraz je tu napríklad návrh, je tu návrh, že urobme nejaké prerozdelenie a dajme dohromady 400 miliónov eur. (na diaľnice, pozn.)“

„Veď to je len riešenie pre financovanie toho tunela Višňové. (400 mil eur z eurofondov, pozn.) Spolu so štátnymi peniazmi to bude zhruba na úrovni 700 miliónov eur. Ale ja to spomínam len ako presun prostriedkov, o ktorom diskusia bola asi tri mesiace.“

„KDH je tu od novembra 89.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


Komentáre


Peter Bobulák
13.01.2011 o 15:55
Správa ministerstva: potom by km v diaľniciach bolo potrebné opraviť, nehnevajte sa ale je vidieť, že technické veci neovládate…


Vyhodnotenie volebného obdobia — odovzdané stavby diaľnic a rýchlostných ciest 2006 až 2010
Odovzdané stavby diaľnic a rýchlostných ciest SKUTOČNOSŤ

km

II. polrok 2006
D1 Ladce — Sverepec
9,9

R1 Rudno nad Hronom — Žarnovica, plný
5,2

R2 Ožďany — obchvat, polovičný profil
6,1

R2 Tornaľa — obchvat, polovičný profil
11,2

II. polrok 2006
spolu
32,4

ROK 2007
D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie — plný
12,9

D1 Važec — Mengusovce, polovičný profil
12,2

D2 Bratislava Lamačská – Staré grunty
3,7

D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov
7,5

R3 Oravský Podzámok — Horná Lehota
6,4

ROK 2007
spolu
42,7

ROK 2008
D1 Važec — Mengusovce, doplnenie na plný profil
0

D1 Mengusovce — Jánovce II. úsek, plný profil
6

D1 Mengusovce — Jánovce III. úsek
11,6

D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov, doplnenie na plný
0

R2 Figa obchvat
3,3

ROK 2008
spolu
21,1

ROK 2009
D1 Mengusovce – Jánovce I. úsek, plný profil
8,0

R1 Žarnovica – Šášovske Podhradie, I. etapa
9,7

R3 Trstená, obchvat — I. časť, polovičný profil
2,4

ROK 2009
spolu
20,1

I. polrok 2010
D1 Sverepec – Vrtižer, plný profil
9,6

D1 Jablonov — Studenec (pravá strana), polovičný profil
5,2

D1 Studenec — Beharovce, plný profil
3,5

D1 SVINIA – PREŠOV, západ
8

I. polrok 2010
spolu
26,3

SPOLU
za roky 2006 — 2010
142,6    

Peter Bobulák
13.01.2011 o 16:00
Ján Figeľ hovorí v súvislosti s bežiacimi súťažmi a obstarávaniami v množnom čísle. Nám sa podarilo nájsť otvorenú verejnú súťaž na výstavbu 18,5 km úseku D1 Hubová-Ivachnová uvedenom napr. na stránke Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Takáto súťaž neprebieha…. je potrebné pozrieť vestník verejného obstarávania

Podľa uznesenia vlády (zdroj NRSR: dokument stanovisko vlády), ktoré bolo prijaté 15. decembra boli vypísané súťaže na dva daľšie úseky a to: Jánovce — Levoča a Levoča — Jablonov.

Jánovce — Jablonov — je jeden úsek a je súťažený len ako jeden úsek, potom klame p. Figeľ
- pozrite si vestník verejného obstarávania    

Peter Bobulák
13.01.2011 o 16:06
Rozostavané pred 06/2010 profil SKUTOČNOSŤ
Názov km
D2 Križovatka — Stupava,juh plný 3,2
R1 Žarnovica- Šášovské Podh.II.etapa plný 8,4
R3 Trstená obchvat II. Časť 1/2 4,8
R3 Horná Štubňa — obchvat 1/2 4,3
R4 Svidník — obchvat 1/2 4,6
PPP balík č. 2
R1 Nitra, západ — Selenec plný 12,6
R1 Selenec — Beladice plný 19,0
R1 Beladice – Tekovské Nemce plný 14,3
R1 Banská Bystrica – severný obchvat plný 5,7
Sumár rozostavané pred 06/2010 76,9
Kompletne pripravené a odsúťažené, začaté tesne po voľbách
R4 Košice — Milhosť plný 14,0

SPOLU ROZOSTAVANÉ 90,9    

Sona
14.01.2011 o 22:55
prosim vas, nehovorte ako o pravde, ze stat klasickym sposobom usetri 3.6 Mld. Eur, kedze nik nevie, kolko bude stat udrzba dialnice pocas 30 rokov po jej dostavbe. To ci su tieto tvrdenia pravdive, budeme vediet o 30 rokov po dostavani dialnice.    

Vlado
21.02.2011 o 20:13
Presne tak Soňa. A na tom zamlčovaní, že v cene diaľnic je aj 30 ročná údržba je zrejme postavené celé to klamstvo o predražených diaľniciach, ktorým ľudí klamali od volebnej kampane až doteraz. Ale o tom sa stále akosi mlčí. Prečo?    

comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."