Demagog.sk

Banská Bystrica: komunálne voľby

Iné, 25. októbra 2018.
Moderátor: —

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 25. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Banská Bystrica. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport.

Štatistiky diskusie

 
12   2  
0   2  
4   1  
0   6  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

„Prevzali sme mesto v kondícii najlepšie hospodáriaceho krajského mesta…“

„Máme novú autobusovú stanicu, počas tohto obdobia sme sa pustili do najmasívnejšej rekonštrukcie materských škôl, obnovujeme súvislé povrchy ciest a chodníkov a ciest v meste a začali sme aj s budovaním parkovísk.“

„Boli sme Európskym mestom športu, vďaka tomu prišla do mesta dotácia 3 milióny eur.“

„Momentálne sa vybudovalo parkovisko na Rudohorskej ulici, prebieha výstavba parkovacích plôch na Povstaleckej ulici v Podlaviciach a ďalšia na Tulskej ulici.“

„Projektová príprava je v štádiu pripomienkovania obyvateľov na Tatranskej ulici, kde je problém s parkovaním…“

„Momentálne je kúpená kotolňa na Tatranskej ulici a Kalinčiakovej ulici v Radvani, (…).“

„…sme najmenej zadĺženým mestom — znížili sme dlh z 33% na 15%.“

„Transparency International porovnávala parkovanie vo Zvolene, v Trnave a v Banskej Bystrici a z toho hodnotenia sme dopadli dobre.“

„Momentálne je zmluva (s EEI na parkovanie, pozn.) platná do roku 2025, za to obdobie mesto dostane o 2 milióny viac ako predtým.“

„Momentálne na vypovedanie zmluvy (s EEI, pozn.) sú sankčné opatrenia.“

„Pán poslanec Kašper v období (2015, pozn.), keď sa podpisovala zmluva (s EEI, pozn.), za túto zmluvu opakovane hlasoval. Dokonca aj za zmluvu, ktorú sme podpisovali my.“

„Tento rok sa začala realizovať v meste prvá cyklotrasa, (…) Ďalšie sú vo fáze územného konania.“

„…. kúpený pozemok od spomínaného investora v priemyselnom parku Šálková, doteraz je tam.“

„Máme v programe výstavbu nájomných bytov za podpory Štátneho fondu rozvoja bývania.“

„Čo sa týka odpredania nájomných bytov, spoločnosť MBB, teda bytový podnik mesta, kde bol pán poslanec (Kašper, pozn.) člen dozornej rady musela tieto odpredať (pred tromi rokmi, pozn.), pretože musela splácať úvery, na ktoré vtedy nemala.“

„My sme už riešili problémy na ulici Družby (čo sa týka hazardu, pozn.) Zo 4 herní budú od nového roku na ulici Družby dve.“

„Za posledných 8 rokov, čo som poslancom, sa podarilo mnoho (…). Vybudovali sme mnohé športoviská, opravili sme škôlky, školy, opravili sme súvislé úseky ciest a chodníkov, vybudovali sme športové areály.“

„My ako poslanci sme navrhli niektoré ulice, kde sa parkoviská už robili alebo sa robia, či už na Tulskej, Tatranskej, chystá sa Kalinčiakova, momentálne sa robí Tulská.“

„Mesto odpustilo (v roku 2016, pozn.) tento vyše dvojmiliónový záväzok (ktorý mala firma EEI preinvestovať, pozn.) pre Bystričanov, na ktorý som už aj ja vtedy (…) upozorňoval na mestskom zastupiteľstve, že to nie je reálne, aby to táto spoločnosť splnila.“

„V zmluve (so spoločnosťou EEI, pozn.) je napríklad spomínané, že pri nedostatočnej údržbe, či už zimnej alebo letnej vieme dať pokuty a pri viacnásobnom porušení sa dá zmluva zrušiť. Toto sa nestalo ani raz, aby mesto dalo pokutu za takéto neodborné udržiavanie, či už v zime alebo v lete.“

„Spoločnosť EEI má garantovaný zisk takmer vo výške 200 000 eur každý rok.“

„Ako poslancovi VÚC sa nám podarila taká lastovička, schválili sme peňažné prostriedky na to, aby sa dokončila cyklotrasa z Iliáša na Vlkanovú.“

„Momentálne sa chystá asi najväčšia investícia v meste, v areáli bývalej Slovenky, kde sa zamestnávajú stovky ľudí.“

„V Banskej Bystrici sa v posledných 15 rokoch nepostavili prakticky žiadne dostupné nájomné byty.“

„Je pravda, že som bol člen dozornej rady (MBB v roku 2015, pozn.).“

„Pred tromi rokmi, bola tu snaha vytvoriť nájomné mestské byty, ale skončilo to tak, že neskončili v rukách mladých ľudí, ale v rukách dodávateľa.(…) Bolo to 30.12.2015, kedy sa prepísali byty, 25 z 32 sa prepísalo na dodávateľa stavby, nikto nikdy nezvolal dozornú radu, žiadny poslanec o tom nevedel.“

„Toto čo sa udialo, že dve herne už ohlásili zánik, je to určite vďaka nám, vďaka Banskobystričanom, ktorí videli naše video, videlo ho 20 000 ľudí.“

Photo by: Michael Camilleri, flickr.com

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."