Demagog.sk

Nová ministerka Saková

V politike, 6. mája 2018.
Moderátor: Norbert Dolinský
Štatistiky diskusie

21   4  
3   7  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

„…posledných 10 rokov počas môjho pôsobenia na ministerstve (…) sme implementovali schengenský informačný systém (…) fyzickú a technickú ochranu schengenskej hranice (…) vydávanie nových biometrických pasov (…) klientských centier, ktoré sme takisto začali budovať počas toho môjho desaťročného pôsobenia na rezorte…“

„Najskôr som dozorovala a bola som generálna riaditeľka sekcie informatiky bezpečnosti, ďalej som bola počas ďalšieho volebného obdobia vedúca služobného úradu, zodpovedala som za chod úradu ako takého. No a posledné dva roky som bola štátna tajomníčka.“

„…pri schôdzach Smeru-sociálna demokracia, kde som riadnou členkou“

„Pán Tomáš Drucker pri uvedení a vymenovaní do svojej funkcie jasne deklaroval, že túto funkciu si úprimne nežiadal a zároveň, ak v tej funkcii sa nebude cítiť komfortne, tak sa vzdá tejto funkcie.“

„… rezort je v podstate najväčší zamestnávateľ na Slovensku, máme 51 tisíc zamestnancov (…) pokrývame oblasť policajného zboru (…) pokrývame hasičský záchranný systém (…) ministerstvo má horskú záchrannú službu, civilnú ochranu, má civilnú časť ministerstva, ktorá je vlastne či už dirigujeme alebo manažujeme štátnu správu a poskytovanie jednotlivých služieb štátu voči občanom alebo jednoducho aj spolupracujeme so zbytkom verejnej správy, čo je samospráva, kde vlastne v úzkej kooperácii so ZMOS-om…“

„Táto reforma (ESO, pozn.) vlastne mala dva základné piliere, ktoré sme mali dosiahnuť. Po prvé to boli vlastne úspory, čo sa týka jednotlivých rozpočtov štátnych inštitúcií a po druhé, zlepšenie a vytvorenie efektívnejšieho poskytovania služieb štátu voči občanom a podnikateľskej sfére a vybudovaniu klientských pracovísk.“

„Čo sa týka úspor, (vďaka reforme ESO, pozn.) vieme deklarovať, že namiesto sľúbených 700 miliónov eur sme ušetrili ďaleko viac, približne ide to do výšky sumy až jedna miliarda eur. Zároveň aj počty pracovníkov sme ušetrili. My napríklad na ministerstve vnútra sme ušetrili minimálne 450 štátnozamestnaneckých miest“

„Ďalej máme metodicko-analytickú jednotku na sekcii verejnej správy, ktorá má ďalších 50 zamestnancov.“

„…môžeme dneska deklarovať, že zo 79 klientských pracovísk máme otvorených 55 klientskych pracovísk, ďalších 10 klientských pracovísk je v rekonštrukcii, to sme avizovali.“

„…posledný prieskum, ktorý robil Najvyšší kontrolný úrad a tam je 92% spokojnosť občanov s touto reformou (ESO, pozn.), s týmito klientskými centrami, s tými službami, ktoré sa tam poskytujú.“

„Keď si predstavíte Kopčiansku ulicu, kde bol dopravný inšpektorát umiestnený pred dvoma rokmi a čakacie doby sa tam pohybovali od 4 hodiny 25 minút, dnes môžeme hovoriť o priemernej čakacej dobe na dopravnom inšpektoráte v Bratislave 25 minút…“

„Ministerstvo vnútra vydáva elektronický občiansky preukaz, čo je vlastne autentifikačný prvok, ako keby váš doklad totožnosti v rámci toho sveta elektronických služieb. Potom je tu Národný bezpečnostný úrad, ktorý vydáva certifikáty bezpečnosti, ktorý nám vydal certifikát bezpečnosti na čip, ktorý je obsiahnutý na danej elektronickej karte, na danom občianskom preukaze. A potom je tu úrad vlády a ten zabezpečuje certifikačnú autoritu. Certifikačná autorita nám vkladá do čipu privátny a verejný kľúč, na základe ktorého si generujete ten zaručený elektronický podpis.“

„Národný bezpečnostný úrad je inštitúcia, je orgán štátnej správy, ktorý zodpovedá za vlastne šifrovaciu službu a za kybernetickú bezpečnosť.“

„Ako náhle sme obdržali informáciu od Národného bezpečnostného úradu, že vlastne bezpečnostný certifikát už nie je v platnosti, sme konali operatívne a sme konali rýchlo.“

„Práve naopak, ešte som bola dotazovaná médiami, ešte pred pánom Matovičom a pýtali sa konkrétne na jednotlivé objekty, ktoré boli sporné, akým spôsobom sme ich nadobudli. Jasne som deklarovala, že objekty, ktoré mne prišli do majetku, boli nadobudnuté v rámci manželstva, ktoré sa rozpadlo a po majetkovom vysporiadaní som daný objekt dostala do majetku ja. Takisto som deklarovala sumu, za koľko som tento objekt kúpila. Bolo to presne 465 tisíc eur a dnešnou dobou ten priestor je v predaji, mám ponuku na 600 tisíc eur bez DPH, nie na 800 tisíc eur, ako pán Matovič vysvetľuje.“

„To bola prvá tlačovka a sám pán Matovič vtedy poznamenal, že nejde o štandardný nebytový priestor, pretože oproti iným priestorom, kde sa porovnávala cena, je tento priestor dvojpodlažný. To znamená, že prvé podlažie zhruba v polovice výmere má všetky štandardy, ako majú ostatné porovnateľné nebytové priestory v danom objekte, zvyšné podlažie je vyslovene galéria, ktorá sa nedá uzavrieť, ktorá nemá štandardnú stropnú výšku. To znamená, že ani cena nebola taká istá, ako pri tom spodnom podlaží.“

„…realitný trh, je v konjunktúre a predávajú sa nehnuteľnosti drahšie ako keď ste si ich kúpili v roku 2015.“

„Pán Špirko označil celý tento projekt a celú túto kauzu ako za fiktívny obchod (…)“

„…tá zmluva (k projektu komunikačnej siete, o ktorom hovoril Špirko, pozn) bola podpísaná ministrom Kaliňákom, ale celý tento projekt bol dokončený v roku 2010 ku koncu roka, 11 a 12, kedy bol minister pán Lipšic a celý tento projekt bol vyplatený za obdobie 2010, 2011, 2012.“

„My od augusta minulého roka v rámci medzinárodnej právnej spolupráce spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní z nemeckej strany (…) Do januára tohto roku sme vôbec nemali informáciu, že išlo o únos vietnamského občana z Nemeckej republiky (…) Pán minister vnútra Vietnamskej republiky mal obed v Bratislave, následne vietnamská delegácia v počte 12 osôb cestovala vládnym špeciálom z Bratislavy do Moskvy. Taktiež deklarujeme a vieme doložiť, že v rámci delegácie spomínané meno nebolo.“

„…pán premiér bol na návšteve Nemecka tento týždeň, myslím v stredu, kde tento bod(podozrenia s využitia slovenského vládneho špeciálu na únos, pozn.) prebral aj s kancelárkou Merkelovou, zároveň aj ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo vietnamského ambasádora na Slovensku…“

„Je to v rámci diplomatických služieb (…) platí to letka ministerstva vnútra (keď sa poskytne vládny špeciál delegácii iného štátu, pozn.).“

„(Policajný prezident, pozn.) musí byť súčasťou policajného zboru minimálne 10 rokov, mal by byť teda podľa nového zákona aj starší ako 40 rokov, mal by mať 5-ročnú skúsenosť v riadiacej funkcii v rámci policajného zboru…“

„Policajný prezident (podľa navrhovanej novely, pozn.) nebude vybraný vlastne ministrom, (…) členovia jednotlivej komisie (v prvom kole voľby, pozn.) sú vlastne delegovaní čo sa týka z postu generálnej prokuratúry, čo sa týka rektora akadémie policajného zboru. Ďalej si tam navrhuje policajný prezident svojho nominanta do výberovej komisie. Ďalej budú prítomní aj odborári najväčšieho odborového zväzu polície. (…) kandidát v rámci toho prvého kola, musí presvedčiť komisiu na základe koncepcie, že skutočne má vízie, má stratégie…“

„Branno-bezpečnostný výbor má (podľa navrhovanej novely voľby policajného prezidenta, pozn.) odporúčací charakter. To znamená, že vlastne z tej sady kandidátov, ktorí prejdú prvý kolom, môže vybrať jedného alebo viacerých kandidátov, ktorý na základe postu ministra vnútra, rozhodnutia ministra vnútra bude menovaný do svojej funkcie.“

„…už dnes opoziční poslanci hovoria, že táto voľba prezidenta nie je úplne šťastná a dokonca deklarujú názor, že ak si minister dá svojho policajného prezidenta, je oveľa efektívnejšia práca a zabezpečenie teda bezpečnosti v rámci štátu pre toho ministra, ako keď prezident je volený vlastne nejakou inou transparentnejšou voľbou, kde prezident alebo respektíve minister ani do tej voľby zasahovať nebude môcť.“

„Podľa nového policajného zákona, ktorý by mal teda dôjsť do platnosti po schválení v parlamente, taktiež viceprezidenti by mali byť volení čo sa týka nejakého spôsobu voľby transparentejšieho spôsobu voľby. Taktiež by mali byť v rámci toho kariérnej voľby alebo respektíve v tej voľby na funkciu volení aj ostatní vysokí funkcionári s celoslovenskou pôsobnosťou…“

„Tento zákon (týkajúci sa zmeny voľby policajného prezidenta, pozn.) bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V stredu sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. Zhruba máme 150 pripomienok, z toho asi 30 zásadných.“

„Ono treba povedať, že tá dôveryhodnosť nielen v políciu, ale celkovo štátne inštitúcie a dokonca aj médiá v rámci V4 je najnižšia spomedzi teda krajín V4 na Slovensku.“

„…vypublikovali sme zhruba 250 elektronických služieb ministerstva vnútra…“

„Ide o projekt (ktorý spomínal v obvineniach prokurátor Špirko, pozn.), ktorý sme riadne vysúťažili na základe zákona o verejnom obstarávaní. Tento projekt hovorí o upgrade existujúcej infraštruķtúrnej dátovej komunikačnej siete na ministerstve vnútra (…)“

„Ale je potrebné možno zdôrazniť, že od roku 2012 dôveryhodnosť polície stúpa.“

„Ak sa pozrieme napríklad na OECD, ktoré vlastne vydalo nejaký prieskum, tak dôveryhodnosť polície od roku 2007 do roku 2017 stúpla z 52% na 78%.“

„Po prvé sme dali sekundárnu kontrolu na všetky elektronické služby, pri ktorých sa vyžaduje zaručený elektronický podpis. To znamená, že osobne alebo telefonicky sme boli konfrontovaní s jednotlivými majiteľmi zaručeného elektronického podpisu, že či tu skutočne službu elektronickú využili, aby sme mali vlastne to sekundárne overenie totožnosti (…)“

„… a následne sme spolupracovali aj s certifikačnou autoritou na dodaní nového kľúča o dĺžke 3072 bitov, ktorý už vlastne či akademickou pôdou z Masarykova univerzity alebo či inými špecialistami z oblasti IT, bol deklarovaný, že je bezpečný a nie je heknuteľný.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."