Demagog.sk

Danko a Kollár v RTVS

O 5 minút 12, 25. marca 2018. (videozáznam relácie)
Moderátor: Martin Strižinec

V nedeľu 25. marca boli hosťami relácie O 5 minút 12 predseda NR SR Andrej Danko (SNS) a poslanec NR SR Boris Kollár (SME RODINA). Hlavnými témami relácie boli - vymenovanie novej vlády, rokovanie o vládnom programe v NR SR a s tým spojená žiadosť vlády o dôveru poslancov a taktiež otázka zodpovednosti politikov pri obnovení dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie. 

Štatistiky diskusie

 
5   1  
1   4  
4   1  
0   2  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Ale ja som v kompetencii predsedu Národnej rady napríklad, nemám právo skúmať, ani sa pýtať ani pána Kollára, ani svojich poslancoch, vo svojom klube, aby mi predložili životopisy a vysvetlili situácie, prepáčte, takú kompetenciu nemám.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Andrej Danko tvrdí, že ako predseda NR SR, či ako člen poslaneckého klubu SNS, nemá v kompetencií kontrolu poslancov ohľadom ich činností v inom pracovnom či obdobnom pracovnom vzťahu, prípadne nemá právo žiadať informácie od poslancov o tom, akú podnikateľskú činnosť vykonávajú popri výkone funkcie poslanca. Na základe čl. 89 Ústavy SR predseda NR takúto kompetenciu naozaj nemá. Naopak touto kompetenciou disponuje Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, a to na základe ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Andrej Danko tak vo svojom výroku hovorí v súvislosti s obvineniami, ktoré adresoval poslancovi za stranu Sme rodina Borisovi Kollárovi. Poslanca obviňuje z toho, že udržiava  kontakty resp. ho údajne mal vydierať Juraj Ondrejčák, v podsvetí známy ako Piťo a musel  podpísať prenájom pozemku. Danko vytiahol tieto obvinenia so zreteľom na to, že Kollár je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS. V súvislosti s tým Andrej Danko povedal, že on ako predseda NR nemá voči poslancov kompetenciu, v ktorej by mohol žiadať o to, aby mu "predložili životopisy a vysvetlili situáciu" ako činnosti jednotlivý poslanci vykonávajú, prípadne to s akými ľuďmi poslanci podpisujú v rámci podnikania zmluvy.

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, konkrétne z čl.7 ods.1 vyplýva:
"Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,
a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2,
b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára,
c)aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky,
d)svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,
e)svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu."

Podľa spomínaného zákona podávajú poslanci toto oznámenie príslušnému výboru NR SR, ktorým je v tomto prípade Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorého predsedom je v súčasnosti Vladimír Sloboda za stranu SaS.

Andrej Danko v relácií o 5 minút 12 rovnako vyslovil aj obavu, či človek ako Boris Kollár , ktorý podľa neho má isté bezpečnostné riziko môže byť členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS, keďže disponuje s istými utajenými informáciami. Preto chce v najbližšej dobe sprísniť bezpečnostné previerky politikov, ktoré vykonáva Národný bezpečnostný úrad

Dôležitý výrok

„…ak hovoríte o eurofondoch (…) článok 2014, kde je problém s čerpaním eurofondov, ktoré jednoducho nám Európska komisia vytkla, aj vďaka Vašej osobe, ktoré ste dostal (…) ako ste čerpali Vy eurofondy na svoje spoločnosti.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Andrej Danko má na mysli článok uverejnený v Hospodárskych novinách v roku 2014 (.pdf). Ten upozorňuje na prerozdeľovanie eurofondov medzi slovenských miliardárov. V článku sa spomína aj Boris Kollár, ktorý na podporu lyžiarskeho strediska Park Snow Vysoké Tatry získal 5,3 milióna eur. Európska komisia prerozdeľovanie medzi veľkopodnikateľov kritizovala, keďže eurofondy sú určené pre malých a stredných podnikateľov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

K dotácii sa dostal Kollár cez svoju 1. Tatranskú akciovú spoločnosť ešte v roku 2009, ako uvádza zoznam prijímateľov finančnej pomoci z EÚ za obdobie 2007 až 2013. Peniaze boli využité na novú šesťsedačkovú lanovku na Štrbskom Plese, nové zasnežovanie a vybudovanie lanovky na Solisko. Vynovené stredisko Kollár neskôr predal spoločnosti Tatra Mountain Resort. Pomoc z eurofondov obdržal aj Park Snow Donovaly, kde Kollár v minulosti takisto pôsobil.

Na nezrovnalosti v prerozdeľovaní eurofondov upozornila Európska komisia v máji 2014. Audítori z Bruselu vtedy skontrolovali 17 projektov, ktoré už boli schválené slovenským rezortom financií. Okrem Kollára peniaze získali aj veľkopodnikatelia Ivo Valenta a Slavomír Hatina. Podľa komisie bolo udelenie eurofondov neodôvodnené, pretože tie majú podporovať výlučne malých a stredných podnikateľov. Kvôli nedodržaniu tohoto pravidla hrozilo, že Slovensko bude musieť až pätinu peňazí, ktoré išli na spomínané projekty, vrátiť.

Dôležitý výrok

„…štatistiky Eurostatu, že sme úplne na posledných priečkach v dôvere polícii, napríklad…“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Výrok hovorí o úrovni dôvery Slovákov voči polícií. Podobný výrok overoval Demagog.SK aj v marci 2018, kedy o nedôvere voči polícií hovorila Veronika Remišová. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer z novembra 2017, dôveruje polícií len 43 % Slovákov. S týmto výsledkom sa Slovensko umiestnilo na poslednom mieste v prieskume. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý

Dôvera občanov Slovenska v inštitúcie a médiá sa objavilo už niekoľkokrát v analýzach Denagog.SK. Podobný výrok odznel 4. marca 2018 v relácií O 5 minút 12. Európska komisia skúmala dôveru občanov Slovenskej republiky voči slovenskej polícii aj v rokoch 2007 (.pdf, s. 4), 2008 (.pdf, s. 4), 2014 (.pdf, s. 72), 2015 (.pdf, s. 72) a 2016 (.pdf, s. 48). V roku 2007 dôverovalo polícii 34 % občanov, v roku 2008 36 %. V roku 2014 dôveryhodnosť polície stúpla na 41 %, v roku 2015 na 43%, v roku 2016 na 47% avšak podľa posledných dostupných údajov z mája 2017 dôvera klesla na 43%. 

V roku 2014 Slovensko patrilo so 41 % dôverou medzi tri krajiny, ktoré veria polícií vo svojom štáte najmenej — 3.krajina zo zozadu (.pdf, s. 72). V roku 2015 Slovensko sa so 43% dôverou voči polícií nachádzalo na predposlednom mieste aj napriek tomu, že sa v porovnaní s rokom 2014 dôvera voči polícií zvýšila (.pdf, s. 72). Dôvera voči polícií SR sa v roku 2016 zo strany občanov zvýšila na 47%, avšak pozícia Slovenska bola rovnaká ako v roku 2015. SR spolu s Chorvátskom zastávala predposledné miesto v rámci všetkých krajín EÚ.

Dôležitý výrok

„…pán Danko napríklad narástol a Fico klesol (preferencie strán, pozn.)…“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Agentúra FOCUS uskutočnila v marci 2018 prieskum verejnej mienky, podľa ktorého by stranu SMER-SD volilo 20,2 % respondentov. Stranu SNS by volilo 10 %. V porovnaní s posledným prieskumom verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra FOCUS v januári 2018, klesli preferencie strany SMER-SD o 5,3 percentuálnych bodov, a zároveň stúpli preferencie SNS o 1,4 percentuálneho bodu. Výrok Borisa Kollára preto hodnotíme ako pravdivý. 

Trend poklesu preferencií strany SMER-SD a nárast preferencií strany SNS potvrdzuje aj prieskum agentúry AKO z novembra 2017. V porovnaní s prieskumom agentúry FOCUS z marca 2018 zaznamenal SMER pokles preferencií o 4,6 percentuálnych bodov a strana SNS nárast preferencií o 1,1 percentuálneho bodu.

„…. žene (Lucii Ďuriš Nicholsonovej,pozn.), ktorej som umožnil, v rámci Národnej rady, mať na pracovisku dieťa, nedávam rokovacie hodiny, nevolám ju na žiadnu zahraničnú pracovnú cestu, nezaťažujem ju, má sa naozaj tak, ako by sa chcela mať každá matka na pracovisku,“

„…aj minulý týždeň v relácii tu zazneli slová o spojení SNS s mafiou, kde ste aj Vy osobne zaútočil do pána Hoľka, ktorého okradla mafia o počítače a vydierala, (…).“

„…v živote som nebol trestne stíhaný, ani nemám kontakty so žiadnymi ľuďmi z podsvetia (…).“

„Je známa kauza, kde sa pani Krištúfková bránila pri prevode nehnuteľnosti tým, že ju donútili mafiáni k tomu, že dala plnú moc.“

„Aj Vy ste hovoril, že Vás vydieral Piťo a museli ste podpísať prenájom pozemku a ste v kontrolnom výbore na SIS.“

„…tento pán Hoľko konkrétne, chodil s týmto pánom Vadalom za obchodmi, za energetikou, do Talianska…“

„….pozrite sa, Rakúšania, ako z toho profitujú, tí majú okolo 20% z HDP z toho cestovného ruchu…“

„Tie moje eurofondy boli vyčerpané a tá lanovka stojí dodneska.“

„Viete, dosiahli ste akurát tak prekrytie tie kauzy na ministerstve školstva, keď bol odvolaným premiérom pán Plavčan za podozrenie pri rozkrádaní eurofondov, veda a výskum, kde sa malo prideliť 600 miliónov eur,“

„No ale ja som dosiahol, čo som potreboval pre svoje rezorty, získali sme nový mechanizmus fungovania koaličnej rady, Slovenská národná strana mala možnosti veci meniť, dosiahol som 13., 14. plat, (…).“

„…ja som sám musel zrušiť dve zahraničné služobné cesty, som rád, že predseda vlády navštívil Brusel …“

„…ešte sa prerokováva programové vyhlásenie vlády, máme tam cez 35 poslancov prihlásených z opozície, aj koalície (…).“

„…pán Simon hovorí, že on dotácie nedával na východ Talianom (…).“

„…bývalý premiér (Robert Fico, pozn.) vyzýval, prídite nahlásiť korupciu (…).“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."