Demagog.sk

Fico o sociálnom balíčku

V politike, 18. februára 2018. (videozáznam relácie)
Moderátor: Norbert Dolinský

Predseda vlády SR a predseda strany SMER-SD Robert Fico bol hosťom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o prvom veľkom sociálnom balíčku súčasnej vlády a o životnej úrovni na Slovensku. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.

Štatistiky diskusie

13   0  
2   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Slovensko patrí medzi krajiny alebo lepšie povedané je krajinou, kde ľudia najviac pracujú v noci, ak zoberieme celú Európsku úniu.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa analýzy Poštovej banky, ktorá vychádzala z údajov štatistického úradu EÚ (EUROSTAT) za rok 2014 je Slovensko na prvej priečke v rámci EÚ s najvyšším podielom pracujúcich v noci. Podľa najnovších dostupných údajov vyplývajúcich zo štatistiky Eurostatu za rok 2016 na Slovensku pracuje v noci 16,4 % z celkového počtu pracujúcich, čo znamená, že každý šiesty zamestnaný Slovák pravidelne pracuje v noci. Európsky priemer pracujúcich v noci predstavuje iba 6 % zamestnancov. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad percentuálneho zastúpenia zamestnancov pracujúcich v noci z celkového počtu pracujúcich v jednotlivých krajinách EÚ.

Dôležitý výrok

„…sme navrhli zvýšenie nočného príplatku z 50 centov na 1,30 eura (…).“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Súčasná legislatíva vo forme Zákonníka práce č. 311/2011 Z.z. prisudzuje zamestnancovi za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu. V roku 2017, kedy sa predložil návrh o zvýšenie nočného príplatku minimálna mzda na hodinu bola na úrovni 2,50 eura, takže príplatok za prácu v noci predstavoval najmenej 50 centov na hodinu. Už prijatý zákon stanovuje zvýšenie príplatku za prácu v noci na najmenej 50 % minimálnej mzdy na hodinu (.rtf, s. 3), čo by v roku 2017 predstavovalo 1,25 eura. Ak zoberieme do úvahy, že premiér vo svojich výpočtoch už rátal aj so zvýšenou minimálnou mzdou na rok 2018, ktorá je na úrovni 2,759 eura na hodinu, tak príplatok za prácu v noci predstavuje 1,38 eura na hodinu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.
 
Návrh zákona bol po prvom čítaní prerokovaný aj na jednotlivých výboroch, ktoré odporučili zopár zmien, medzi inými aj postupné zvyšovanie príplatkov za prácu v noci. Schválené znenie zákona (.rtf, s. 4) ktoré nadobudne platnosť 1. mája 2018 určuje príplatok za prácu nasledovne: „Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.“

Prechodné ustanovenia novely zákona (.rtf, s. 5) ale stanovuje prechodné obdobie od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019, kedy mzdové zvýhodnenie za prácu v noci bude len 30 % minimálnej mzdy, v prípade rizikovej práce 35 %.

Dôležitý výrok

„…sme zakázali sociálny dumping.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Sociálny dumping je termín, ktorým sa označuje jav, kedy spoločnosti oslabujú lokálne trhy práce a úroveň sociálnej ochrany lacnejšími, často migrujúcimi pracovníkmi. Prípadne sa týmto pojmom označuje aj presúvanie výroby do krajín tretieho sveta, kde sú mzdy nižšie a výrobky sa následne dovážajú. Robert Fico ešte v máji 2017 oznámil, že vláda pripravuje  opatrenie, ktoré zakáže sociálny dumping a využívanie lacnej zahraničnej pracovnej sily. Novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bol parlamentom schválený 8. februára 2018, avšak nejedná sa o absolútny zákaz len o obmedzenie počtu zamestnancov mimo krajín Európskej únie na najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci. 

Toto opatrenie malo byť súčasťou ďalšieho balíčka sociálnych opatrení. Fico ešte v máji 2017 kritizoval nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku, ktorý tlačí zamestnávateľov dovážať lacnú pracovnú silu zo zahraničia. Podľa neho je neprípustné aby zamestnávatelia preferovali lacnú zahraničnú pracovnú pred domácimi zamestnancami a preto sľúbil skoncovať s týmito praktikami a pripraviť zákon, ktorý sociálny dumping na Slovensku zakáže. Návrh poslancov Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bol schválený Národnou radou SR 8. februára 2018. Spomedzi 126 hlasujúcich poslancov hlasovalo za schválenie 78 a proti bolo 41 (opozičných) poslancov.

Novela zákona, ktorú parlament schválil zjednoduší zamestnávanie štátnych príslušníkov krajín mimo Európskej únie. Týkať sa to bude zamestnaní v ktorých sa preukáže nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a okresov, kde je miera nezamestnanosti nižšia ako 5 %. Počet zamestnancov mimo krajín Európskej únie sa obmedzí na najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa. Kompletný návrh zákona možno nájsť tu a zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je dostupný na webe SLOV-LEX.

Dôležitý výrok

„My dnes máme odchod (do dôchodku, pozn.) pokiaľ ide o vek okolo 62 rokov (…).“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 19. septembra 2017 č. 227/2017 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 hovorí, že dôchodkový vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov, respektíve 62 rokov a 139 dní. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Dôchodkový vek na príslušný kalendárny rok ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spravidla vždy do konca októbra predchádzajúceho kalendárneho roka. V roku 2017 tento vek právne upravovalo opatrenie č. 269/2016 Z.z., ktoré navýšilo pôvodný dôchodkový vek o 76 dní, teda na 62 rokov a 76 dní.

Vek odchodu do dôchodku sa od roku 2017 každoročne predlžuje o istý počet dní. Ten spravidla závisí od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom SR. Dané opatrenie zaviedla vláda Roberta Fica už v roku 2012. Ako uviedol Trend, ak by takéto vysoké tempo predlžovania odchodu do penzie pokračovalo aj v nasledujúcich rokoch, ľudia narodení v roku 1985 by museli navyše odpracovať ešte 4 roky a 4 mesiace. Ministerstvo práce uvádza, že presný počet dní, o ktoré sa bude predlžovať dôchodkový vek, nie je možné spoľahlivo predpovedať viac ako jeden rok dopredu, keďže predlžovanie dôchodkového veku je naviazané na strednú dĺžku života v referenčných obdobiach a referenčnom veku.

Zmena opäť nastala 1. januára 2018, kedy sa dôchodkový vek posunul o 63 dní. Odchod do penzie sa teda ustanovil na 62 rokov a 139 dní. Posun sa týka v podstate všetkých občanov, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954.
Výnimku však majú niektoré ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a tiež tzv. „kategoristi". Jedná sa napríklad o baníkoch, členov leteckých posádok, pracovníkoch chemických prevádzok a poberateľov výsluhových dôchodkov. Výnimkou sú však iba tie ženy, ktoré sa narodili v rozmedzí od 1. januára 1955 do 31. decembra 1961. Iba u tých platí určenie dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí. Ženy narodené neskôr už pod takúto výnimku nespadajú.

„Smer-sociálna demokracia je najúspešnejší politický projekt na Slovensku, pretože ešte tu nikto zatiaľ nevyhral štyri parlamentné voľby za sebou (…).“

„…v rokoch 1993 až 2000 som zastupoval Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva.“

„Je tu Most-Híd, ktorý hovorí o dohodách pre dôchodcov. Je tu Slovenská národná strana, ktorá hovorí o 13-tych a 14-tych platoch. No a je tu Smer-sociálna demokracia, ktorý hovorí o vyšších príplatkoch za prácu v noci, v sobotu, v nedeľu, počas štátneho sviatku. Zákaz sociálneho dumpingu a ďalšie veci.“

„Urobili sme v minulosti, keď bol Smer-sociálna demokracia sám vo vláde, niekoľko (…) rozhodnutí. Pozrite sa, dnes už okolo milión ľudí chodí zadarmo vlakom. Študenti, dôchodcovia. Preplatili sme majiteľom penziónov a hotelov 1,3 milióna nocí cez lyžiarske zájazdy a školy v prírode (…).“

„Bolo by veľmi nesprávne, keby sme nočné príplatky a príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu a potom aj cez štátny sviatok dávali len zamestnancom súkromnej sfére, pretože máme aj zamestnancov vo verejnej a štátnej službe. Preto oceňujem, že poslanci, v tomto prípade pán poslanec Erik Tomáš prišiel s návrhom, že to sa musí týkať aj ľudí v tejto oblasti a potom sme to riešili aj v oblasti 13-teho a 14-teho platu, kde došiel podobný poslanecký návrh, že sa to musí týkať aj ľudí v štátnej a verejnej službe.“

„…okolo 60-70 tisíc ľudí, ktorí poberajú minimálnu mzdu (…).“

„Ak dnes povieme priemerný zárobok v národnom hospodárstve, tak sa bavíme o sume 1000 eur (…).“

„My sme teraz urobil rast minimálnej mzdy na úroveň 480 eur (…).“

„…štát si nenechal žiadne kontrolné mechanizmy a dnes v podstate nemôže zasahovať do rozhodnutí vyšších územných celkov.“

„63% študentov, ktorí vychádzajú zo stredných škôl, študujú odbory, ktoré ani nevedia realizovať v praxi.“

„…2% zo študentov, ktorí študujú v strednom odbornom školstve, sa zúčastňujú na duálnom vzdelávaní.“

„…po prvé hovoríme o takmer 730 tisíc ľuďoch, ktorých sa dotýkajú vyššie príplatky za prácu v noci, v sobotu, v nedeľu a počas štátnych sviatkov.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."