Demagog.sk

Nicholsonová a Kaliňák v O5M12

O 5 minút 12, 21. januára 2018. (videozáznam relácie)
Moderátor: Martin Strižinec

V nedeľu 21. januára boli hosťami relácie O 5 minút 12 minister vnútra SR Robert Kaliňák (SMER-SD) a podpredsedkyňa NR SR Lucia ĎUuriš Nicholsonová (SaS). Ak chcete vedieť ako presne používali fakty a štatistické údaje, prečítajte si našu analýzu.

Štatistiky diskusie

 
9   0  
1   4  
11   1  
0   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Ale ona (štatistika kriminality, pozn.) sa nerobí podľa etnického (princípu, pozn.).“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Štatistika kriminality v Slovenskej republike sa uvádza v kategóriách podľa druhu kriminality, podľa názvu trestného činu a podľa štátnej príslušnosti. Ministerstvo vnútra SR taktiež zverejňuje mapy spáchaných trestných činov podľa policajných okresov. Etnický pôvod páchateľa trestného činu sa v daných štatistikách neuvádza. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa článku 12 ods. 2 Ústavy SR „ sa zaručujú základné práva a slobody na území SR všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. “ Z vymenovaných dôvodov nemožno nikoho poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Zákaz diskriminácie z dôvodu rasového či etnického pôvodu zaručuje aj antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Z. z. s účinnosťou od 2. januára 2004. Tento zákon zakazuje diskrimináciu tak štátnym orgánom a iným orgánom verejnej správy (napríklad obciam alebo vyšším územným celkom), ako aj súkromným osobám. Pri vytváraní štatistík kriminality teda nie je možné použiť etnický pôvod páchateľa trestného činu ako jednu z kategórií. Avšak podľa posledných Kaliňákových vyjadrení je potrebné zaviesť štatistiku rómskych trestných činov, aby bolo možné kriminalitu znížiť.

„…štatistiky na Slovensku sa výrazne zlepšujú, tá kriminalita padla v mnohých prípadoch, krádeží, vlámaním alebo lúpeží, lebo tam bolo až o 70%.“

„Od roku naozaj 2006, keď zoberiete, tak celkovo bolo na Slovensku 115 tisíc trestných činov, medzičasom klesli na nejakých 66…“

„…bývalo do 20 tisíc krádeží (v roku 2006, pozn.), vlámaní. Teraz je to už niečo cez 5 500, (…).“

„… už dnes tam máme viac ako 60% väzňov tvoria Rómovia, to je vec, o ktorej rozprával už v roku 2014, v rámci prezidentskej kampane, tiež veľmi populisticky a tendenčne, predseda Smeru-SD a predseda vlády Robert Fico.“

„…indiáni, teda aboriginálna populácia, ktorá tvorí iba 4% celkovej populácie Kanady a napriek tomu drvivá väčšina tých ľudí, ktorí sú pozatváraní, sú teda indiáni (…).“

„…to isté sa týka reedukačných zariadení, kde napríklad dávame mladistvých, aj my ich nemáme nejako členené vnútorne (…).“

„V roku 2012 ste pán Kaliňák stáli s pánom Pollákom na tlačovej konferencii a ohlasovali ste, že príde rómska reforma. Neudialo sa nič. V roku 2014 to začal zase spracovať túto tému pán Fico, v prezidentskej kampani. 9. alebo 10.12.2016 ste túto istú tému oprášili týmito istými slovami na Vašom sneme, pracovnom, odvtedy sa nestalo nič, už tam ste hovorili o potieraní rómskej kriminality (…).“

„…dnes vlastne pán minister sľubuje, že bude vytvárať celé nejaké oddelenie, my už dnes máme vlastne na týchto staniciach policajných rómskych špecialistov (…).“

„…pán minister hovorí, že naďalej teda 20 % rómskej populácie z tých osád tvorí 80 % kriminality, čo je inak Paretovo pravidlo.“

„…v Jarovniciach (…) aj keď nárast samozrejme v počtu Rómov v tejto osade, je obrovský, je to jedna z najväčších, 5 700 Rómov je tam.“

„A práve to je to, že keď som nastupoval, tak bolo 18 rómskych špecialistov.“

„V mnohých osadách, kde boli 90% nezamestnanosti, sú dneska už 30% zamestnanosti, čo je vlastne úplná novinka.“

„…my sme nečakali na to, kedy budú nové zákony o sociálnych podnikoch. My sme vybudovali dve dielne, na ktorých to vlastne testujem. V jednej sa vyrábajú okna, v druhej sa vyrábajú nábytky. Tu dielňu sme postavili rovno do rómskej osady.“

„Policajt, už pri páchaní priestupku, (…) tak policajt už dnes musí konať.“

„…stav čerpania prostriedkov za operačný program ľudské zdroje, podľa prioritných osí. K 31.12.2017. (…), za operačný program ľudské zdroje je zodpovedné Vaše ministerstvo. Tak na prioritnú OSPAT čo je že integrácia marginalizovaných rómskych komunít, je vyčlenených 139 miliónov, čerpanie je 0,67%. Toto je programovacie obdobie, ktoré sa začalo v roku 2014, dnes máme rok 2018. Vám sa podarilo zo 139 miliónov vyčerpať na projekty 931 tisíc. Máme dva roky do ukončenia programovacieho obdobia. To programovacie obdobie trvá do roku 2020“

„0,67%, to je tabuľka z ministerstva financií. (…) 931 tisíc je z európskych zdrojov a zo štátneho rozpočtu 164 tisíc. A prioritná os, technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ste vyčlenili 243 662 462 eur a do dnešného dňa, čo Vám, čo sme, za polovicou programovacieho obdobia, ste vyčerpali 3 288 000 eur, čo je čerpanosť na úrovni 1,35%.“

„Vy úplne citujete z programu SaS-ky, ktorý sme priniesli ešte v roku 2010, my sme to boli, kto sme začali hovoriť o tom, že vlastne komunitné centrum do každej osady…“

„To programové obdobie sa volá, že je 2014, 2020, ale v skutočnosti 2016 lebo schválené programy, vo všetkých tých rokovaniach, boli až na konci roku 2015, tzn. reálne sa mohlo začať z roku 2016 a nečerpať sa do roku 2020 a roku 2023 lebo M+3, (…).“

„…prišli sme (vláda Radičovej, pozn.) s reformou dávok v hmotnej núdzi (…).“

„My sme v roku 2012 prevzali rómskeho splnomocnenca pod ministerstvo vnútra, aby sme ho odovzdali opozícii. Viedol ju pán Pollák, za OĽaNO, to je vlastne jejich spolupracujúca strana. Má neobmedzené možnosti, podpisy, všetky veci má vo svojich rukách.“

„…keď sme zvyšovali počty policajtov, (…) my sme prevzali napríklad Jarovnice, v čase, keď tam bolo 16 policajtov, a nedokázala byť ani jedna celá hliadka, tak dneska ich je 34 (…).“

„… Ústavný súd sa naposledy, majú dva zákroky, ktoré neustále spomínajú a to je Moldava nad Bodvou a Vrbnica. Vo Vrbnici stíhame šéfa zákroku, to znamená, že vieme, keď nastane chyba, že policajné zložky fungujú, a v Moldave nad Bodvou sa vyjadril Ústavný súd jasne, že to bolo absolútne preverené a niet žiadnych, ani najmenších pochýb, to citujem Ústavný súd: "Najmenších pochýb, o tom, že situácia bola v poriadku."“

„…posledný svetový index sociálneho progresu, kde Slovensko je na peknom 30. mieste, ako najlepšia krajina na život, tak sa dočítam zároveň, že v oblasti bezpečnosti sme dokonca na 18. celosvetovo (…).“

„Z 1 600 osád je 1 400 nie problémových, to znamená, že 200 je problémových (…).“

„…ja som ju priniesla na pôdu parlamentu, asi štyrikrát som predkladala ten zákon o povinných škôlkach pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, neprijali to ani raz. Ešte pán Čaplovič, zo Smeru-SD, keď bol minister školstva, hovoril o tom, že to určite urobí, neurobil to.“

„…pri nesprávnom zaraďovaní detí z rómskych osád do špeciálnych základných škôl. Toto je obrovský problém, ktorý je tu celé roky. Dubovcova na to, ombudsmanka na to upozorňovala, prinášala aj riešenie, nezmenili ste nič,(…).“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."