Demagog.sk

Povolebné debaty (VÚC)

Iné, 5. novembra 2017.
Moderátor: —

Overili sme povolebné vystúpenia novozvolených županov v špeciálnom vydaní relácie O 5 minút 12. U každého z predsedov našli len jeden faktický výrok (na vyjadrenie mali len niekoľko minút), okrem Jána Luntera, ktorý použil dva faktické tvrdenia a Juraja Drobu, ktorý sa vyjadroval skôr vo všeobecnej rovine.

Štatistiky diskusie

0   1  
0   0  
1   0  
0   1  
1   0  
0   0  
1   0  
0   0  
0   0  
0   0  
0   1  
0   0  
1   0  
0   0  
1   0  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„…kraj stagnuje aj napriek tomu, že ekonomický rozvoj našej krajiny je o veľa lepší…“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Hospodársky rast v Žilinskom samosprávnom kraji kopíruje vývoj celoslovenskej ekonomiky, ktorá od roku 2009 neustále rastie. Zlepšuje sa aj životná úroveň ako na celom Slovensku, tak aj v kraji. Jurinová neupresnila, v ktorých oblastiach podľa nej kraj stagnuje, preto hodnotíme jej výrok len z hľadiska hospodárskeho výkonu. Kvôli rastúcemu regionálnemu HDP a rastúcej životná úrovni (vyjadrenej ako parita kúpnej sily) hodnotíme Jurinovej výrok ako nepravdivý.

Slovensko má v poslednom období dobrú ekonomickú kondíciu. Od roku 2009 ekonomika rastie a s výnimkou rokov 2012 a 2013 bol rast rýchlejší ako 2 %. Vývoj regionálneho HDP v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) kopíruje dynamiku vývoja rastu celoslovenského HDP.

Životná úroveň na Slovensku sa v posledných rokoch zvyšuje. Inak to nebolo ani v ŽSK, kde sa celková hodnota hrubého domáceho produktu (HDP) dostala na úroveň 8,67 miliardy eur. Vďaka týmto výsledkom patrí Žilinskej župe štvrté miesto medzi ekonomicky najsilnejších krajov Slovenska. Lepšie výsledky dosiahol Bratislavský, Košický a Trnavský kraj.O životnej úrovni v danej oblasti vypovedá HDP vyjadrená ako parita kúpnej sily (resp. štandard kúpnej sily, ktorá sa používa hlavne u spracovaní dát Eurostatom: PPS). Vývoj tohto ukazovateľa v ŽSK bol približne rovnaký s celoslovenským vývojom medzi rokmi 2010 a 2015


Dobrý ekonomický rast slovenského hospodárstva sa prejavuje aj na ekonomických ukazovateľoch v ŽSK, preto rozhodne nie je možné tvrdiť, že kraj stagnuje z ekonomického hľadiska.

Dôležitý výrok

„…pán Mikuš totiž to ani nepredstavil svoj volebný program, ľudia veľmi nemali čo porovnávať…“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Na základe analýzy volebnej kampane do predsedníctva VÚC 2017 v TTSK môžeme konštatovať, že zatiaľ čo novozvolený Jozef Viskupič viedol pomerne intenzívnu kampaň založenú na komplexnom volebnom programe, dosluhujúci predseda Tibor Mikuš kampaň viedol len v nízkej miere a ucelený volebný program nezverejnil. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Mikušova kampaň nejaví známky intenzity ani neponúka ucelený volebný program. Kampaň sa začala až v októbri, tzn. 4 týždne pred voľbami. Mikuš neplánoval organizovať žiadne volebné zhromaždenia ani stretnutia s novinármi. Jeho postoj ku kampani dopĺňajú aj jeho vyjadrenia, ktoré naznačujú, že jeho stratégiou vo voľbách nie je dôraz na kampaň. Pre MyTrnava povedal: "Som presvedčený, že dosiahnuté pracovné výsledky sú viac ako propagačná kampaň." Podobný prístup k volebnej kampani pritom môžeme sledovať aj v roku 2013, kedy Mikuš odkázal, že osobné mítingy neplánuje, lebo s občanmi sa stretáva priebežne počas celého obdobia pri plnení pracovných povinností. Mikuš nemal vo voľbách 2013 ani vlastný web, a to platí aj pre súčasné voľby. Pre Mikuša sme nenašli ani osobnú stránku, ani stránku na facebooku. Jedinou hmatateľnou podobu kampane boli prenajaté bilboardy s heslom "Zodpovedne a vytrvalo". Na základe týchto informácií môžeme tvrdiť, že Mikuš nepredstavil ucelený volebný program.

Z Viskupičovich slov tiež vyplýva, že na rozdiel od Mikuša, on program mal. To potvrdzuje dokument o budúcnosti kraja s názvom Spolu vytvoríme kraj, ktorý zverejnil ešte v septembri. Propagoval ho aj na vlastnej stránke. Dokument je príkladom komplexného volebného programu. Rieši školstvo, zdravotníctvo, dopravu a iné. Volebný program bol súčasťou širšej kampane, ktorá výrazne využívala internet a sociálne siete — už spomenutá vlastná stránka, no tiež Viskupičov profil na facebooku, a tiež stránka OĽaNO.

Na záver teda konštatujeme, že Mikuš nepredstavil ucelený volebný program, a teda nie je možné ho porovnávať s Viskupičovým. Viskupič v jednokolovej voľbe vyhral s 42,91 % hlasov. Mikuš skončil druhý s 30,56 %.

Dôležitý výrok

„… INEKO počas štyroch posledných rokoch jednoznačne hodnotilo náš kraj ako kraj s najlepším finančným zdravím…“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
INEKO hodnotilo hospodárenie Nitrianskeho samosprávneho kraja za roky 2013 až 2016 ako najlepšie z hľadiska finančného zdravia. V roku 2013 sa síce kraj delil o prvé miesto s Prešovským krajom, tvrdenie Belicu je stále pravdivé.

Portál INEKO každoročne zverejňuje rebríček miest, obcí a VÚC s najlepším finančným zdravím. "Hlavným cieľom projektu je zvýšiť tlak na zlepšovanie finančného zdravia miest, obcí a VÚC."

Podľa stránky INEKA sú údaje používané pri hodnotení finančného zdravia nasledovné: "Vstupné finančné ukazovatele obsahujú 17 údajov o každej obci a VÚC, ako napríklad krátkodobé záväzky alebo výdavky kapitálového účtu. Týchto 17 údajov (a aj ďalšie iné) zbiera Ministerstvo financií SR a uskladňuje ich v Datacentre. Zoznam a opis ukazovateľov možno nájsť v sekcii Vstupné finančné ukazovatele. Všetky údaje uvádzame v bežných cenách a sumy z roku 2008 a starších boli na eurá prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK. Na portáli nezobrazujeme tie údaje z Datacentra, ktoré boli z povahy indikátora nesprávne vložené do systému — napríklad záporné bežné príjmy.

Skupina indikátorov finančnej stability je 15 pomerových ukazovateľov, ktoré vznikli pomocou sedemnástich vstupných finančných ukazovateľov. Keďže vždy ide o pomer (napr. "dlh na obyvateľa", alebo "záväzky aspoň 60 dní po splatnosti oproti bežným príjmom"), sú medzi obcami a VÚC navzájom porovnateľné a možno pomocou nich hodnotiť finančnú stabilitu. Zoznam a opis všetkých indikátorov možno nájsť v sekcii Indikátory finančnej stability."

Milan Belica uviedol, že v posledných štyroch rokoch bol kraj hodnotený ako ten s najlepším finančným zdravím. Bol ním bol v rokoch 2016,2015,2014 a 2013, kedy dosiahol na prvom mieste rovnaké hodnotenie s Prešovským samosprávnym krajom. NRSK mal v roku 2013 nižší dlh v pomere k bežným príjmom a dokázal ho aj znižovať viac ako PSK. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

„…keď sa pozrieme na U.S. Steel, akým spôsobom dokázal vyriešiť nezamestnanosť určitého počtu Rómov, aj my ako firma zamestnávame Rómov…“

„…Spišský Hrhov je pre mňa takým príkladom, Spišský Hrhov je obec, ktorá mala niekedy 100%, skoro 100% nezamestnanosť rómskej komunity, má 1 450 obyvateľov, ale keď som sa spýtal pána Ledeckého, ako dosiahol to, že ta komunita dneska má len 10% nezamestnanosť…“

„…ten kraj je v o veľa lepšej kondícii, ako som ho preberal pred štyrmi rokmi…“

„…som poslanec Košického samosprávneho kraja štyri roky a aktuálne po týchto štyroch rokoch môžem aj povedať, je to aj potvrdené, že som bol najaktívnejším poslancom Košického samosprávneho kraja, dokonca takým aktivným, ako zvyšných 56 poslancov, …“

„…za predchádzajúcich 16 rokov ešte nezískal župan (v PSK, pozn.) 72 tisíc hlasov alebo taký vysoký počet hlasov…“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."