Demagog.sk

Nitriansky samosprávny kraj

Iné, 18. jula 2017.
Moderátor: —

Štatistiky diskusie

2   1  
0   2  
3   1  
0   1  
2   0  
1   0  
0   0  
0   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„…namiesto toho dostal kraj na pokraj krachu (…).“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Dnešný predseda NSK Milan Belica začal svoje tretie funkčné obdobie na poste predsedu kraja v roku 2009 podľa údajov z INEKO s celkovým dlhom 32,9 %. V druhej polovici jeho štvrtého funkčného obdobia, teda v roku 2015 znížil celkový dlh kraja na 19,0 %. Údaje z INEKO potvrdzujú, že Nitriansky kraj s od roku 2009 nedostal na úroveň 60 percentného zadlženia. Podľa Záverečného účtu NSK za rok 2016 sa stav dlhu oproti minulým rokom opäť znížil, preto výrok Milana Uhríka (z rozhovoru pre Hlavné správy), že predseda Milan Belica dostal NSK na pokraj krachu možno považovať za nepravdivý.

Z údajov INEKO o finančnom zdraví Nitrianskeho samosprávneho kraja v rokoch 2009- 2015 vyplýva, že celkový dlh, ktorý bol v roku 2009 32,9 % dosiahol v roku 2014 17,7 % a v roku 2015 narástol na 19,0 %.

NSK sa počas sledovaného obdobia nedostal na úroveň 60 percentného zadlženia. § 17 ods.12) Zákona 583/2004 Z.z upravuje postupy, ktoré sú potrebné pri 60 percentom celkovom zadlžení vyššieho územného celku. Ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku dosiahne 60 % alebo viac skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec alebo vyšší územný celok sú povinní zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo financií. Podľa tohto zákona sa ukladá pokuta za prekročenie dlhu z podielu celkovej sumy dlhu ku koncu príslušného rozpočtového roka na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak sa medziročne podiel dlhu obce alebo vyššieho územného celku na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka zvýši, pokuta za prekročenie dlhu sa uloží vo výške 5 % z tohto medziročného zvýšenia. Pokuta za prekročenie dlhu sa neukladá, ak nepresiahne sumu 40 eur.

Aj napriek medziročnému nárastu celkového dlhu patril v roku 2015 NSK medzi kraje s najlepším celkovým finančným zdravím. Celkové finančné zdravie kraja vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie VÚC udržateľné a či mu hospodárenie spôsobuje, prípadne nespôsobuje problémy.

„Cesta na trase Topoľčany – Nitra – Nové Zámky – Komárno je preťažená a v súčasnosti už nezodpovedá parametrom cesty I. triedy.“

„Ja som v každých voľbách vždy vyhral už v prvom kole, (…).“

„Ja som sa vždy uchádzal o podporu ktorejkoľvek strany (…).“

„Bolo to v dôsledku kolapsu poľnohospodárstva (že Nitriansky kraj bol po Košickom druhým najmenej rozvinutým krajom na Slovensku, pozn.) a my sme boli typický poľnohospodársky kraj (NRSK pred rokom 2001, pozn.).“

„…oddlženie kraja po súčasnom županovi Milanovi Belicovi, ktorý zanecháva 23-miliónový dlh (…).“

„…vďaka zastaveniu rozkrádania a zlepšeniu hospodárenia podarilo zvýšiť platy robotníkov na údržbe ciest v BBSK za 3 roky takmer o štvrtinu (…).“

„…pán Belica začínal ako prvý župan s nulovým dlhom, (…).“

„Značnú časť pozemkov pod cestami má NSK nevysporiadaných. Každoročne vyčleňuje zo svojho mega rozpočtu úbohých 20 EUR na vysporiadanie vlastníckych vzťahov.“

„Ročne sa dáva (v NSK, pozn.) na šport chudobných 300 tis. eur pre celý kraj.“

„V kraji sa podarilo zrekonštruovať 167 kilometrov cesty, z toho polovicu v južných prevážne maďarských okresoch.“

„…(župan, pozn.) má k dispozícii 230 úradníkov, (…).“

„… mám zriadený transparentný účet.“

„Na účte Nitrianskeho kraja zostalo nevyužitých 33 miliónov eur.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."