Demagog.sk

Trenčiansky samosprávny kraj

Iné, 18. jula 2017.
Moderátor: —

Štatistiky diskusie

 
6   1  
0   0  
2   0  
0   0  
3   1  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Konkrétne KOCR Trenčín Región je odnožou úradu VÚC aj tým, že predsedom KOCR (krajská organizácia cestovného ruchu) je bývalý riaditeľ úradu VÚC a riaditeľkou KOCR je bývalá zamestnankyňa VÚC, ktorá mala na starosti cestovný ruch.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie

Výrok Renáty Kaščákovej z blogu o krajských organizáciách hodnotíme ako pravdivý, Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu stanovil blízky vzťah medzi vyšším územným celkom a krajskou organizáciou. Súhlasí aj prepojenie funkcií predsedu a výkonnej riaditeľky KOCR Trenčín s Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu ustanovil krajské organizácie cestovného ruchu (KOCR), ktoré majú spolu s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, s vyššími územnými celkami (VÚC), obcami a inými organizáciami zabezpečovať plnenie úloh v oblasti cestovného ruchu.

VÚC sú voči KOCR nadradené, podľa §5 písm. a majú právomoc KOCR založiť a podieľať sa na ich spolufinancovaní. VÚC takisto podľa §5 písm.b spolupracuje s KOCR pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja.

Hlavným cieľom KOCR je podľa §8 ods.1 zákona vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v kraji. Jej členmi sú podľa §8 ods.2 VÚC a aspoň jedna oblastná organizácia pôsobiaca na území kraju. Financovaná je prostredníctvom príspevkov od VÚC a oblastnej organizácie.

KOCR je podľa §9 ods. 1 a 2 zákona založená zakladateľskou zmluvou a vzniká na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktoré zvolá predseda VÚC. Následne je podľa §9, ods. 4 povinný predložiť návrh stanov a zloženia krajskej organizácie. Medzi orgány KOCR patrí valné zhromaždenie, ktoré je tvorené zástupcom VÚC a zástupcami oblastných organizácií. Ďalším je predseda krajskej organizácie, ktorý je štatutárnym orgánom, volí ho valné zhromaždenie na návrh predsedu VÚC. Posledným orgánom je podľa §11 písm.a výkonný riaditeľ krajskej organizácie, ktorého volí valné zhromaždenie na návrh predsedu KOCR 

KOCR Trenčín región vznikla z iniciatívy Trenčianskeho samosprávneho kraja a oblastných organizácií cestovného ruchu Regiónu Horná Nitra – Bojnice, Trenčianskych Teplíc, Regiónu Horné Považie a Trenčínu a okolia. Kaščáková na svojom blogu tvrdí správne, že predsedom KOCR Trenčín región je od ustanovujúceho valného zhromaždenia 4. mája 2015 Mgr. Juraj Gerlici, bývalý riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého vo funkcii nahradil Mgr. Michal Žitňanský. Výkonnou riaditeľkou KOCR je PhDr. Eva Frývaldská, v minulosti pôsobiaca na Úrade TSK, zodpovedná za oblasť cestovného ruchu. 

Dôležitý výrok

„Naši absolventi tvoria najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
V štatistikách Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) sú vyhľadateľné údaje, ktoré výrok Štefana Škultétyho vyvracajú, a preto ho označujeme za nepravdivý.

Výrok pochádza z príspevku na blogu súčasného primátora Trenčianskych Teplíc a nezávislého kandidáta na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 17. júla 2017, v ktorom menovaný zdôvodňuje svoju kandidatúru na danú pozíciu.

V prvom rade, Štefan Škultéty nijak nedefinuje výraz "absolventi," čo je v danom prípade kľúčové. Podľa oficiálnej definície ŠÚ SR je absolvent školy "nezamestnaný občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal prvé pravidelne platené zamestnanie, ktoré trvalo viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov." Aplikujme túto definíciu na každú ďalšiu zmienku o absolventoch.

Článok, na ktorý Škultéty týmto výrokom v blogu odkazuje, o nezamestnanosti absolventov nehovorí. Pracuje s počtom nezamestnaných do 30 rokov, ktorých bolo v Trenčianskom kraji ku koncu mája 2017 celkom 3 797. Táto skupina tvorí vyše 24% z celkového počtu nezamestnaných v kraji (15 576). Podľa údajov ÚPSVaR, počet nezamestnaných absolventov škôl bol v máji 2017 celkom 806, čo je len 5,2%. Už v porovnaní napríklad s počtom nezamestnaných starších ako 55 rokov, ktorých bolo v máji 2017 celkom 3 046 (necelých 20%), zistíme, že absolventi najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných Trenčianskeho kraja rozhodne netvoria.

„Sme lídrom (TSK, pozn.) v oblasti zavádzania systému duálneho vzdelávania na stredných školách, máme viac ako 300 žiakov.“

„Aktuálne boli sme úspešní (TSK, pozn.) v štyroch projektoch na rekonštrukciu ciest druhej triedy v celkovom objeme viac ako 17 miliónov eur.“

„Sme prvý spomedzi krajov (TSK, pozn.), ktorý má participatívny komunitný rozpočet, teda o časti financií rozhodujú priamo občania kraja.“

„Kraj (TSK, pozn.) nie je zaťažený žiadnymi novými úvermi, dva staré úvery vo výške 48 miliónov, zlúčil a ponížil náklady na jeho obsluhu.“

„V Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici je vybudovaný nový urgentný príjem, v Myjave sme otvorili (TSK, pozn.) dve nové oddelenia a verejnú nemocničnú lekáreň.“

„Podľa najaktuálnejšieho rebríčka z novembra 2015 sa Trenčiansky samosprávny kraj stal najväčším skokanom v transparentnosti, poskytovaní informácií a otvorenosti. Za posledné sledované obdobie si polepšil najviac, o viac ako 18 percentuálnych bodov.“

„…krajských nemocníc, ktoré majú najväčšie dlhy po lehote splatnosti.“

„A napokon, potrebujeme aj reštart školstva, v TOP 10 hodnotení Ineko nemáme ani jedno gymnázium.“

„Po desiatich rokoch vo funkcii primátora mesta si myslím, že som nadobudol dostatok skúseností a zručností na to, aby som bol pripravený zastávať aj pozíciu župana Trenčianskeho kraja.“

„Prečo v celej veci mlčí aj vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (…) Mlčky sa prizerá na to šialené zaobchádzanie so životným prostredím i ľuďmi v tomto kraji a ani len nepripomienkovalo konanie o vplyvoch na životné prostredie.“

„Vďaka systému elektronických aukcií každý rok ušetrí (TSK, pozn.) dva milióny eur.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."