Demagog.sk

Ako na nezamestnanosť

V politike, 23. apríla 2017.
Moderátor: Norbert Dolinský

V nedeľu 23. apríla boli hosťami relácie V politike minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) a poslanec NRSR Jozef Mihál. Hlavnou témou diskusie bola nezamestnanosť. Ak chcete vedieť ako presne používali fakty a štatistické údaje, prečítajte si našu analýzu.

Štatistiky diskusie

 
10   0  
0   4  
10   1  
1   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Zhodou okolností keď som preberal rezort po pánovi poslancovi, vykrýval sa zo štátneho rozpočtu schodok Sociálnej poisťovne vo výške 1,6 miliardy. Dnes je tá situácia taká, že vykrývame 365 miliónov, lebo o 200 tisíc ľudí viacej robí, (…).“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Suma, ktorou sa zo štátneho rozpočtu financuje deficit Sociálnej poisťovne sa od nástupu Jána Richtera na post ministra sociálnych vecí, práce a rodiny znížila z 1,6 miliardy eur v roku 2011 na 365,32 miliónov eur v roku 2016. Počet pracujúcich narástol od konca roka 2011 do konca roka 2016 o 196,9 tisíc osôb, čo je v súlade s výrokom ministra. Výrok Richtera hodnotíme ako pravdivý. 

Ján Richter prebral Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2012 po Jozefovi Mihálovi. V roku 2011 sa v rozpočte Sociálnej poisťovne nachádzal aj transfer v hodnote 1,6 miliardy eur zo štátneho rozpočtu, ktorý bol určený na krytie deficitu Sociálnej poisťovne. Financovanie tohto deficitu postupne klesalo. V roku 2016 bol pre Sociálnu poisťovňu určený transfer od štátu v hodnote 365,32 miliónov eur. 

Podľa Štatistického úradu SR pracovalo v poslednom štvrťroku roku 2016 2315,7 tisíc osôb a v poslednom štvrťroku roku 2011 2512,6 tisíc osôb. To znamená, že na konci roka 2016 pracovalo o 196,9 tisíc ľudí viac. Údaje pre rok 2017 zatiaľ nie sú k dispozícií.  

„…máme 150-tisíc uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú stredoškolské vzdelanie, či už s maturitou alebo bez. 27-tisíc vysokoškolákov a neberiem teraz v úvahu ďalšie kategórie.“

„Národná sústava povolaní, kde sme zadefinovali čo by malo jednotlivé remeslo obsahovať a je tu národná sústava kvalifikácií, ktorá by mala zabezpečiť, aby ten stupeň toho vzdelania jednoducho dosiahol.“

„Uvedomujem si v plnej miere, že región západného Slovenska je vyčerpaný. Piešťany majú nezamestnanosť 2,7%. Trnava, Galanta a okolie okolo 3%.“

„Zamestnávateľ nahlási voľné pracovné miesta na úrad práce. Úrad práce urobí istý prieskum, do akej miery má vo svojom portfóliu takýchto ľudí. Ďalej urobí výberové konania a to nielen doma v okrese, ale v rámci celého Slovenska. My sme v 14-tom roku robili do roka, teda úrady práce nejakých necelých 200 výberových konaní. Za minulý rok to bolo 4,5-tisíca. 70-tisíc evidovaných nezamestnaných bolo oslovených.“

„…tam kde sú odbory vo fabrikách, je v priemere o 18% vyššia mzda, ako kde vôbec nie sú.“

„…napríklad v KIA teraz pristúpili o navýšenie miezd o 10%, čo v minulosti nebývalo.“

„…treba povedať, že aj tie tri okresy sú súčasťou tých 12-tich okresov, ktorým bol prijatý špeciálny zákon o znevýhodnených okresoch, kde je tá nezamestnanosť najvyššia. Konkrétno kroky napríklad z minulého mesiaca ministerstva, boli prijaté takzvané akčné plány. Všade zasadala vláda. My sme minulý mesiac vyhodili projekt, ktorý sa týkal len týchto 12-tich okresov. Objem 50 miliónov eur práve na zvýhodnenie prijímania zamestnancov v týchto okresoch.“

„Za posledný rok sa v priemere o 2% znížila nezamestnanosť aj v týchto okresoch. Tá Rimavská Sobota je isté špecifikum. 24%.“

„Je tam relatívne dosť ľudí, ktorí zabsolvovali len základnú školu. Veľa je aj takých, ktorí ani tú základnú školu nedokončili. Otvorene treba povedať, že to je väčšinou rómska komunita.“

„Pán minister Kaník k 1. januáru 2004 prijal zásadnú reformu dôchodkového systému. V rámci toho sa menili, základná filozofia, prístup. Keď v predchádzajúcom období pri zákonoch, 100 alebo 221, ktorá platila ešte pred 1. októbrom 1988 z hľadiska sociálneho zabezpečenia, dominovala solidarita ako základný princíp. Pán Kaník to zmenil na väčšiu zásluhovosť.“

„Počet starodôchodcov, tých, ktorí išli do dôchodku pred 1. januárom 2004, je 451 tisíc.“

„…treba ešte povedať na vysvetlenie, že k 1. januáru automaticky dostávajú tí najstarší ten paušálny príplatok k mesačnému dôchodku tých 25,50. Tá ostatná kategória bude postupne riešená až do októbra(…).“

„…rieši to (Navyšovanie dôchodkov pozn.) Sociálna poisťovňa zo svojej rozpočtovej kapitoly. Pre budúci kalendárny rok je to 50,2 milióna, ak si dobre pamätám, pre tie ďalšie roky asi o 3 milióny sa znižuje i keď to je predbežný odhad.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."